X
EURODESK VE PROJE YAZMA BİLGİLENDİRME GÜNÜ
ÇASGEM, Eurodesk Temas Noktası olarak Avrupa Gençlik Bilgilendirme Haftası etkinlikleri kapsamında 10 Mayıs 2017, Çarşamba günü ücretsiz 'Eurodesk ve Proje Yazma Bilgilendirme Günü' düzenleyecektir.
Devamını Oku
İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI C SINIFI TEMEL EĞITIM BAŞVURUSU
İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI C SINIFI TEMEL EĞITIM BAŞVURUSU
Devamını Oku
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
EĞİTİM BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Devamını Oku
MADEN İŞYERLERINDE SAĞLIK VE GÜVENLIK DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞITIMI
EĞİTİM BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Devamını Oku
KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE ETKİLİ İLETİŞİM
EĞİTİM BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Devamını Oku
TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLİRLİK ÇALIŞMASI (HAZARD AND OPERABİLİTY STUDİES - HAZOP) UYGULAMALI EĞİTİMİ
EĞİTİM BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Devamını Oku
YANGIN GÜVENLIĞI EĞITIMI
EĞİTİM BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Devamını Oku
KİMYASALLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
EĞİTİM BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Devamını Oku
PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMAN HAZIRLAMA EĞİTİMİ
EĞİTİM BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Devamını Oku
ÇASGEM’DEN KURUMSAL KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM DANIŞMANLIK HİZMETİ
ÇASGEM’DEN KURUMSAL KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM DANIŞMANLIK HİZMETİ
Devamını Oku
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI SONUCU DUYURUSU (21.02.2017)
Merkezimiz emrine açıktan ataması yapılacak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı adayları için 13-14 Şubat 2017 tarihlerinde yapılan sözlü giriş sınavında başarılı olarak, atama yapılması planlanan asil ve yedek adayların isimleri bölümler itibariyle aşağıda belirtilmiştir.
Devamını Oku
ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESI
ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESI
Devamını Oku
İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI B SINIFI TEMEL EĞITIMI
İş Güvenliği Uzmanlığı B Sınıfı Temel Eğitimi
Devamını Oku
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (ÇASGEM) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi
Web Sitesi
+
14
Nisan
BURSA’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
16:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yenilenen eğitim ve hizmetlerini, Bursa’da şirketlerin yöneticilerine ve paydaşlarına tanıtmak için toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, ÇASGEM uzmanlarından Kübra ÖZTÜRK SEVER ve Onur ERDOĞAN ile proje teknik destek ekibi katılmıştır.

“ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi” kapsamında ÇASGEM’in hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtılması için Bursa’nın da aralarında bulunduğu 10 hedef il seçilmiştir. Bu çerçevede ilk ziyaret 7-8 Aralık 2016 tarihlerinde Konya’da, ikinci ziyaret 8-9 Şubat 2017 tarihlerinde Gaziantep’de, üçüncü ziyaret 15-16 Şubat 2017 tarihlerinde Samsun’da, dördüncüsü 8 – 9 Mart 2017 tarihlerinde İzmir’de, beşincisi 22-23-24-25 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da, altıncısı 27-28-29 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir Bu ziyaretlerden yedincisi 12-13 Nisan 2017 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirmiştir. ÇASGEM’in paydaşlarından, Bursa Çalışma ve İş Kurumu’nun desteği ve organizasyonu ile değişik sektörlerden şirketlerin işverenleri, iş güvenliği uzmanları (İGU), personel müdürleri ve odalar ile toplantı yapılarak ÇASGEM’in yenilenen eğitimleri ve hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca eğitim ihtiyaçları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. ÇASGEM’in çalışan hakları, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, patlamadan korunma dokümanı hazırlama, proje yönetimi, ergonomi, çevre, ilk yardım, kişisel gelişim, sosyal beceri vb. gibi konularda eğitimler vermekte olduğu aktarılmıştır. Ziyaret edilen kurumlar ve gerçekleştirilen toplantılar aşağıda belirtilmiştir.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu ziyaret edilmiş ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bursa'da bulunan çalışma hayatının tüm temsilcilerine yönelik olarak, tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda ayrıca uzmanlarımızdan Kübra ÖZTÜRK SEVER ve Onur ERDOĞAN basın temsilcilerine ÇASGEM'in sunduğu eğitim ve hizmetlerle ilgili bilgi vermiştir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı soru-cevap bölümü ile son bulmuştur.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter V. Okay CİVELEK ve ekibi ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet YÜCE, ULUSEM- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Şükrü DURMAZ ile Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim elemanları ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet SÖNMEZ ve ekibi ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

+
05
Nisan
FAALİYET 2.3 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ
11:38

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (ÇASGEM) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen Araştırma Yöntemleri Eğitimi’nin ikincisi 3 Nisan 2017 itibariyle başlamıştır. 14 Nisan 2017’de tamamlanacak olan on günlük eğitim Limak Ambassadore Hotel’de Doç.Dr.Murat ATAN ve Zeynep KURNAZ tarafından verilmektedir.

On günlük eğitim süresince aşağıdaki konular işlenmektedir;

 • Teorik Bilgilendirme ve Giriş

 • Veri nedir? Değişkenlerin Ölçme Düzeyleri, Veri Toplama Yöntemleri

 • SPSS Paket Programının Menüleri

 • Yatay-Kesit Veri Analizi (Anket Değerlendirme) [Amaçların Belirlenmesi, Araştırmanın Ana Hatlarının Belirlenmesi, Hedef Kitlenin Tanımlanması, Örneklem Boyutunun Belirlenmesi, Örnekleme Tetkiklerinin Seçilmesi, Örnekleme Yöntemin Belirlenmesi, Anketin Zaman Planlaması (Süresi), Anket Sorularının Belirlenmesi, Cevap Seçeneklerinin Belirlenmesi, Anket Soru Formunun Tasarımı, Ön Testlerin Yapılması, Anketi Tamamlamaya Teşvik Edilmesi, Cevap Oranlarının Kontrolü, Verinin Analizi]

 • Anket Sorularının Değerlendirilmesinde Güvenirlik Analizi [Maddeler arası Tutarlılık Güvenirliği, Test tekrar Test Güvenilirliği] OLAP Cubes (Özet/Betimsel İstatistikler) Frekans Dağılımları, Frekans Dağılım Tablosunun Oluşturulması Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Verilerin Grafik ile Gösterilmesi Verilerin Standartlaştırılması (Standart Puanlar) Güven Aralığının Oluşturulması

 • Ki-Kare İlişki Çözümlemesi Sınıflama Ölçme Düzeyindeki Değişkenler Arasında Ki-Kare İlişki Çözümlemesi Sıralama Ölçme Düzeyindeki Değişkenler Arasında Ki-Kare İlişki Çözümlemesi Devamlılık Düzeltmeli (Yates) ki-Kare İlişki Çözümlemesi Fisher Kesin Ki-Kare İlişki Çözümlemesi

 • Hipotez Testinin Belirlenmesi Parametrik Hipotez Testleri [Tek Örneklem Testi, Bağımsız Örneklem t Testi, Eşleştirilmiş Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Çoklu Karşılaştırma Testleri]

 • Parametrik Olmayan Hipotez Testleri [İki Bağımsız Örneklem t Testi, k Bağımsız Örneklem t Testi, İki Eşleştirilmiş Örneklem t Testi, k Eşleştirilmiş Örneklem t Testi]

 • Çoklu Doğrusal Regresyon Çözümlemesi

 • İkili (Binary) Lojistik Regresyon Çözümlemesi ve Çoklu (Multinominal) Lojistik Regresyon Çözümlemesi

 • Çok Değişkenli Analizler Nedir? Teorik Bilgilendirme ve Giriş

 • Temel Bileşenler Analizi

 • Faktör Analizi

 • Diskriminant Analizi

 • Nitel Veri Analizi için Gerekli Temel Adımların Neler Olduğu, Teorik Bilgilendirme ve Giriş

 • MaxQDA Paket Programının Menüleri

 • Dokümanlarını Kodlayabilme, Sınıflandırma ve Temalara Ayırabilme

 • Sözlüksel Arama Yapma

 • Kodlarını Kategorik Değişkene Dönüştürebilme

 • MAXQDA Kullanarak Takım Çalışması Yapabilme

Başarılı bir şekilde devam eden eğitimin üçüncü gününde ÇASGEM Başkanınımız Sayın Abdurrahim ŞENOCAK ziyaret etmiştir.

+
05
Nisan
ÇASGEM ROKETSAN İŞBİRLİĞİ, 1200 ROKETSAN ÇALIŞANINA İSG EĞİTİMİ
08:53

Yıl sonuna kadar Merkezimizde 1200 ROKETSAN çalışanına verilecek olan Tehlikeli ve Cok Tehlikeli İşler Sınıfına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinden ilki 30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Katılımcı odaklı gerçekleştirilen eğitimde yaygın eğitim teknikleri kullanıldı. İSG Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü, İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri, Kimyasal ve Fiziksel Riskler, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Psikososyal Riskler konularına yer verildi. Eğitim sonunda katılımcılar tarafından yapılan genel değerlendirmede İş Sağlığı ve Güvenliği gibi teknik konularda da yetişkin eğitimi tekniklerinin kullanılmasının ve katılımcıların eğitime doğrudan katılım sağlamalarının konuya olan ilgiyi ve öğrenme sürecinin verimliliğini artırdığı belirtildi.

+
05
Nisan
9 EYLÜL ÜNIVERSITESI ILE İŞBIRLIĞI PROTOKOLÜ İMZALANDI
09:55

ÇASGEM işbirliklerini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Kurumumuz çalışma hayatına olan katkısını arttırmak için tüm sosyal taraflarla teşriki mesaiyi geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 9 Eylül Üniversitesi ve ÇASGEM arasında 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan KASMAN ve Başkanımız Abdurrahim ŞENOCAK’ın katılımıyla İşbirliği Protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle 9 Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ile ÇASGEM’in birlikte düzenleyeceği çalışma hayatına ilişkin eğitimlerin çerçevesi çizildi.

DESEM Müdürü Prof. Dr. Özlem ÇAKIR’ın da katıldığı törende konuşan Sayın Rektör KASMAN "İki kurum arasındaki işbirliği iki kuruma da pek çok fayda sağlayacak, işbirliğimizi geliştirmek üniversitemiz için de çok önemli" dedi.

Başkanımız Sayın ŞENOCAK ise yapmış olduğu konuşmada ÇASGEM’in düzenlediği eğitimler yoluyla bilinçlenmeyi artırdığını, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasına katkı sunduğunu, çalışma hayatının en önemli aktörlerinden olan işverenlerin ve çalışanların bilinçlenmesinin yolunun da eğitimden geçtiğini belirtti. Sayın ŞENOCAK sözlerine şöyle devam etti, “Bakanlık olarak diyoruz ki: “Önlemek ödemekten daha ucuz ve daha insanidir. Bunu da ancak sürekli eğitimle başarılabiliriz. ÇASGEM olarak eğitim konu başlıklarımızı ve eğitim içeriklerimizi bu bilinç ve anlayışla sahanın ihtiyaçları doğrultusunda belirliyor, yaptığımız her çalışmada sahaya kulak veriyoruz. Ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan 9 Eylül Üniversitesi ile yaptığımız eğitim işbirliği protokolünün bu sürece katkı sağlayacağını düşünüyor ve imzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Protokol çerçevesinde düzenlenecek eğitimleri web sayfamız www.casgem.gov.tr’ den takip edebilirsiniz.

+
04
Nisan
ÇASGEM' DEN EĞITIM SEFERBERLIĞI
16:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), eğitim çalışmalarının verimini ve kalitesini artırmak amacıyla yeni dönemde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)  ile işbirliği yapacak. İki kurumun işbirliği altında düzenlenecek eğitim çalışmalarındaİzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ nin eğitim merkezi, eğitim aracı ve uygulamalı otelinden yararlanılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK ile eğitimde işbirliği protokolü imzalayan  İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya MUTLU, eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini hatırlattı.

İşsizliğin önemli bir sosyal ve ekonomik sorun olduğuna değinen MUTLU, ‘İzmir’de işsizlik oranları ülke ortalamasının üstünde. İşsizliğin temel nedenini mesleksizlik oluşturuyor. Bu düşüncelerle meslek eğitimi başta olmak üzere, yeni nesilleri geleceğe hazırlamak için her türlü öğretim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. ÇASGEM ile imzaladığımız protokolün temelinde de bu düşünce yatıyor. Bildiklerimizi, hünerlerimizi daha fazla insanın hizmetine sunabilmeliyiz’ dedi.

 İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ’nin eğitim çalışmalarını takdirle izlediklerini belirten ÇASGEM başkanı ŞENOCAK ise, eğitim konusunda tecrübe sahibi olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile önemli eğitim çalışmaları yapacaklarına inandıklarını söyledi.

 İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol gereği, İESOB bünyesinde bulunan eğitim merkezi, gezici eğitim aracı, uygulamalı eğitim oteli düzenlenecek çalışmalarda kullanılabilecek. ÇASGEM ile birlikte planlanacak eğitimlere katılanlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve  İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği onaylı katılım belgesi verilecek.

 

Eğitim Konuları

Başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere, iş arayanlar, iş kuracaklar, öğrenciler ve talep eden herkes günün küresel rekabet ve uluslararası pazar şartlarına uygun şekilde düzenlenecek eğitimlere katılabilecek. Müfredat mesleki eğitimlerle sınırlı kalmayacak. Çalışma Hayatında Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Temel Seviyede Sosyal Diyalog, Müzakere ve İkna Teknikleri, Hitabet Sanatı, Zaman Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Beden Dili, Uygulamalı Stres Yönetimi, İşyerinde Davranış ve Protokol Kuralları, Az Tehlikeli - Tehlikeli - Çok Tehlikeli İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği, Proje Döngüsü Yönetimi gibi kişilere iş hayatında ve ekonomik yaşamda ivme kazandırabilecek eğitimlere yer verilecek.

+
05
Nisan
ANTALYA’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
10:26

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yenilenen eğitim ve hizmetlerini, Antalya’da şirketlerin yöneticilerine ve paydaşlarına tanıtmak için toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, Başkan Yardımcısı Kenan YAVUZ,  Kıdemli Proje Yöneticisi V. Doç. Dr. Erdem CAM ile proje teknik destek ekibi katılmıştır.

“ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi” kapsamında ÇASGEM’in hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtılması için Antalya’nın da aralarında bulunduğu 10 hedef il seçilmiştir. Bu çerçevede ilk ziyaret 7-8 Aralık 2016 tarihlerinde Konya’da, ikinci ziyaret 8-9 Şubat 2017 tarihlerinde Gaziantep’de, üçüncü ziyaret 15-16 Şubat 2017 tarihlerinde Samsun’da, dördüncüsü 8 – 9 Mart 2017 tarihlerinde İzmir’de, beşincisi 22-23-24-25 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerden altıncısı ise 27-28-29 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da  gerçekleştirilmiştir. ÇASGEM’in paydaşlarından, Antalya Çalışma ve İş Kurumu’nun desteği ve organizasyonu ile değişik sektörlerden şirketlerin işverenleri, iş güvenliği uzmanları (İGU), personel müdürleri ve odalar ile toplantı yapılarak ÇASGEM’in yenilenen eğitimleri ve hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca eğitim ihtiyaçları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. ÇASGEM’in çalışan hakları, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, patlamadan korunma dokümanı hazırlama, proje yönetimi, ergonomi, çevre, ilk yardım, kişisel gelişim, sosyal beceri vb. gibi konularda eğitimler vermekte olduğu aktarılmıştır. Ziyaret edilen kurumlar ve gerçekleştirilen toplantılar aşağıda belirtilmiştir.

ÇASGEM Başkanı Sayın Abdurrahim ŞENOCAK, Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi'nde ÇASGEM’i tanıtmış ve açılış konuşması gerçekleştirmiştir. Ayrıca ÇASGEM uzmanları ve proje teknik destek ekibi fuaye alanında oluşturulan bilgilendirme masasında katılımcılara ayrıntılı olarak ÇASGEM tarafından sunulan eğitim ve hizmetler ile ilgili bilgi vermişlerdir.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli TEKKANAT ziyaret edilmiş ve ÇASGEM tarafından sunulan eğitim ve hizmetler ile ilgili bilgi verilmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol GÜRPINAR ve ekibi ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Antalya SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR ve ekibi ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi şirket temsilcileri ile ÇASGEM bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

OEDC 2017'ye katılım sağlayan ÇASGEM uzmanları ve yönetimi, Antalya'ya yönelik faaliyetlerin konuşulduğu çalışma toplantısı yapmıştır.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Vildan DEMER ziyaret edilmiş ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri, POYD, İNKAY Derneği yöneticileri ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

KETOB yetkililerinin katılımı ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Bu web sayfasının bütün yazılım ve tasarım hakları saklıdır.