X
+
19
Nisan
KAPALI ALANLARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
16:05

Programın Amacı:

Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı sağlamaktır.  

 

 

Programın İçeriği:

 • Kapalı alan tanımı
 • Yüksekte çalışma ile ilgili tanımlar
 • Kapalı alanda çalışma ile ilgili mevzuat
 • İş izin sistemleri
 • Ortam ölçümleri
 • Kapalı alanların tehlike ve risk değerlendirmesi
 • Acil durum planı ve kurtarma prosedürleri hazırlama prensipleri
 • Kapalı alanlarda güvenli çalışma şekilleri
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • İkaz ve uyarı işaretleri

 

 

Eğitimin Süresi:  2 gün / 12 saat

Katılımcı Sayısı: 15-20 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri, Kapalı alanlarda çalışma yapacak olan çalışanlar

 

 

 

 

 

 

+
31
Mart
ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ
09:36

Programın Amacı:

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında acil durumlara hazırlıklı olmaları için oluşturmaları gereken Acil Durum Eylem Planı için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmıştır.

 

Programın İçeriği:

 • Temel Kavramlar
 • İlgili Mevzuat Bilgisi (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik)
 • Acil Durumların Belirlenmesi
 • Acil Durum Ekipleri
 • Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri
 • Dökümantasyon
 • Tatbikat Esasları ve Raporlanması

 

Katılımcı Sayısı: 15 kişi

Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri

+
31
Mart
BIREYSEL KIŞISEL KORUYUCU DONANIM SEÇIM VE KULLANIM EĞITIMI PROGRAMI
09:36

Bireysel Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım Eğitimi Programı

 

Programın Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yapılan Risk Değerlendirmesi ardından alınan koruyucu ve önleyici tedbirler için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımına karar vermeleri halinde; KKD ile ilgili mevzuat, KKD Programı oluşturulması, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine entegrasyonu, doğru koruma sınıfında doğru KKD’ nin seçimi ve çalışanlara verilecek kullanıcı eğitimlerinin içermesi gereken yetişkin eğitimi bilgilerinin edinileceği bir özel alan eğitimidir. Bu eğitim ile sorumlu oldukları işyerlerinde kullanılacak olan KKD’lerin doğru koruma sınıfında seçimi, temin edilmesi sürecinde uyulması gereken kriterler ve kullanıcı eğitimlerinin koordinasyonu ve yasal yükümlülükler ile ilgili bilgileri alarak saha analizleri yapabilecek ve oluşturdukları KKD programını yönetim sistemine entegre edebileceklerdir.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Kişisel Koruyucu Donanım İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeri ve Önemi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ülke Mevzuatı, AB Mevzuatı, Yeni KKD Direktifi
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ürün Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanım Program Bileşenleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım Saha Analizi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Seçim Yöntemi
 • Baş, Yüz, Göz, Solunum, İşitme, Vücut, El, Ayak, Cilt için Seçim ve Kullanım Kriterleri
 • Elektrik İçin Tüm Ürün Gruplarında KKD Seçimi
 • Yetişkin Eğitimi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanıcı Eğitimi Koordinasyonu
 • Uygulamalı Saha Analizi
 • Saha Analiz Raporu
 • İnceleme ve Değerlendirme

 

Katılımcı Sayısı:  12 – 16 kişi

 

Katılımcı Profili: 

 • İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli, iş güvenliği teknikeri, destek elemanı
 • İşveren vekilleri, çalışan temsilcileri, yöneticiler, sorumlu kısım amirleri,
 • KKD tespit ve tedariki ile ilgili komisyonlarda görev alan çalışanlar (satın alma sorumluları, kalite ve yönetim sistemleri sorumluları, insan kaynakları sorumluları vb.)
 • KKD üretim, ithalat ya da satış sorumluları, üretici ve satıcı firma satış ya da pazarlama kadroları, bu alanda kariyer yapmak isteyen iş sağlığı ve güvenliği öğrencileri

 

+
31
Mart
BİREYSEL İŞ HUKUKU EĞİTİMİ
09:36

Programın Amacı:

4857 sayılı İş Kanunu işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hükümlerden oluşmaktadır. Kanunun işverenlere ve işçilere haklar vermekle birlikte sorumluluklarda yüklemektedir. Bunların doğru bir şekilde bilinmesi iş ilişkilerinde karşılaşılan birçok sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır. Çalışanların ve işverenlerin Kanun kapsamında yer alan düzenlemelerin farkında olarak hareket etmesi çalışma hayatının daha sağlıklı devam etmesine katkı sağlayacaktır.

Bireysel iş hukuku eğitiminin amacı işçiler ve işverenler için çalışma hayatıyla ilgili hangi şartlarda hangi sürelerin önemli olduğu, işverene ve işçiye karşı sorumluluklar, hakların kullanılma süreleri, ücret, izin ve diğer konular hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

 

Programın İçeriği:

 • 4857 sayılı İş Kanunu hakkında genel bilgi
 • İş sözleşmesi, türleri, fesih ve sonuçları
 • Ücret, izin hakkı ve süreleri
 • İşin düzenlenmesi, çalışma süresi
 • Kıdem tazminatı
 • Çalışma hayatının denetimi

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: 4857 sayılı kanun kapsamında çalışan işçiler, işverenler.

+
31
Mart
BÜYÜK ENDÜSTRIYEL KAZALARIN ÖNLENMESI VE ETKILERININ AZALTILMASI, SEVESO ÇALIŞMALARI
09:37

Eğitimin amacı:

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması kapsamında çıkarılan yasal mevzuatlar ışığında alt ve üst seviyeli kuruluşlarda yürütülmesi gereken Seveso çalışmalarına ve mevzuatın doğru uygulanmasına katkı sağlanması amacıyla, işletmelerin ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin konuya intibak ederek sonuç almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Eğitim başlıklarından bazıları:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması, Seveso Çalışmalarına İlişkin Özel Konu Başlıkları alanında eğitim başlıklardan bazıları aşağıda sunulmuştur:

 • Sürdürülebilir Güvenlik Yönetim Sistemi
 • Güvenlik Yönetim Sistemi Performans Göstergeleri
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Domino Etkisi ve Hesaplanması
 • Acil Durum Yönetimi
 • Dâhili Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • Harici Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • İç Denetim ve İzleme
 • Kaza Araştırma ve Kamuyu Bilgilendirme
 • Mekanik Bütünlük
 • Değişim Yönetimi
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım
 • Risk Temelli Kontrol Yöntemleri
 • İnsan Hataları ve Analizi
 • Güvenilirlik Analizi
 • Geçmişte Yaşanan Kazalardan Öğrenme ve Bu Kazaların Nicel Tekrarlanma Olasılıkları
 • Güvenlik Raporu

Katılımcı sayısı:  10 - 15 kişilik gruplar

Katılımcı profili: İSG Profesyonelleri, Proses Mühendisleri, İşverenler

 

+
31
Mart
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ
09:37

PROGRAMIN AMACI: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak verilen eğitimdir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri Hakkında Bilinçlendirme  İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları

.İşveren veya işveren vekilinin çalışan temsilcisinden ilk önce alacağı görüş ve öneriler.  Seçilmiş veya atanmış çalışan temsilcisinin işletmelerde diğer çalışanlar ile kurması gereken iletişim.

.Çalışan temsilcisinin işverene, işveren vekiline veya 50 kişinin üstünde çalışanı olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna iletmesi gereken talepler neyi içerir. Çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkı neleri kapsar.

.Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı, Çalışan temsilcisi işletmelerde iş güvenliği ile ilgili hangi görevlere katılır.

.Çalışan temsilcisinin işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken

Konular Çalışan temsilcisinin tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi

Çalışan temsilcisinin, çalışanları hangi konularda temsil yetkisi vardır. Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar.

. Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken,  çalışanların yasal hak ve sorumlulukları  Çalışan temsilcisinin,  çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir.

 

 

Katılımcı sayısı:10-25 Kişilik Grup

 

Katılımcı profili: Tüm çalışan temsilcileri

 

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bu web sayfasının bütün yazılım ve tasarım hakları saklıdır.