“Güvenli Düşün-II-Güvenlik Önemlidir! Projesi” 2. Çok Uluslu Ortaklar Toplantısı Gerçekleştirildi.

Erasmus+ Programı kapsamında onaylanan, çok uluslu “Güvenli Düşün-II-Güvenlik Önemlidir! Projesi” Estonya temsilcisi YSBF (Youth in Science and Business Foundadition) ev sahipliğinde Estonya’nın Tallinn kentinde 08-09 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplantıda ortak olarak ÇASGEM ile birlikte Portekiz’den Portekiz Çalışma Koşulları Genel Müdürlüğü (ACT), Aveiro Üniversitesi (UAVR), Minho Üniversitesi (UMINHO), İspanya’dan Girona Üniversitesi (UdG) katıldı.

Hedefi orta öğrenimde yer alan öğrencilere ve görme engeli olan gençlere iş sağlığı ve güvenliği konularının öğretilmesine yönelik modül ve araçlar geliştirmek olan projenin ilk yılı geride kalırken, proje ortakları Avrupa Birliği genelinde evrensel tasarımı kapsayacak öğretmen eğitimleri için harekete geçti. İlk yılda ortaklar Türkiye ile birlikte 28 AB üye ülkesinde İSG alanında verilen eğitimleri derlendi ve karşılaştırmalı bir analiz ortaya koymaya çalışıldı.

Toplantı gündeminde öğretmenlere İSG bakış açısını kazandırmanın önemi, güvenli davranışların hayatın her anına eklemenin gerekliliği ile öğrencilere erişilebilir, anlaşılır ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı materyaller üretmek öncelikle tartışıldı.

3 temel çıktı üzerine inşa edilen proje ile Avrupa Birliği standartlarında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda öğretmenlere yönelik eğitim öğretim kitapçığı ile sınıf içinde öğretmenlerin kullanması için araçların geliştirilmesi ve öğrencilerin kullanımı için iş sağlığı güvenliği kitapçığı hazırlanması hedeflenerek görsel, işitsel ve uygulamalı materyaller tasarlanmaktadır. Ayrıca tüm bu fikri çıktılar görme engelli öğretmen ve öğrencilerin de kullanımı için Braille alfabesi ile basılacaktır.

Projenin Türkiye ayağını yürüten ÇASGEM, proje danışma kurulunu oluşturarak projenin sosyal etkisini artırmayı hedeflemektedir. Proje sonrasında üretilen tüm fikri çıktılar Türkçe, İngilizce ve diğer ortakların dilleri ile Braillle alfabesi ile de basılacak, çevrim içi platformlar sesli betimleme ve alt yazı seçenekleri ile erişilebilir şekilde hizmete açılacaktır. Proje kapsamında tüm ortaklar pilot eğitimler düzenleyerek, hazırlanmış olan materyallerin ülkeler açısından etkinliği de ölçülecektir. Projenin 2021 yılında sona ermesi planlanmaktadır.