12/11/2019 Tarihinde Yapılan Atama Kuraları ile 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine

2828 sayılı Kanun kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananların istihdamına ilişkin Devlet Personel Başkanlığınca 12/11/2019 tarihinde gerçekleştirilen atama kuraları sonucu Başkanlığımız kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin atamalarının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Başkanlığımıza (Yunusemre Mah Kübra Sok. No:1 Pursaklar/ANKARA) 12/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.

  Tebliğ olunur.

 

İSTENİLEN BELGELER:

  1. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği,
  2. Öğrenim belgesinin onaylı örneği,
  3. Ortaöğrenim belgesinin onaylı örneği (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için),
  4. 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş, erkek adaylar için ceket ve kravatlı),
  5. Erkek adaylar için; Askerlik Durumuna dair yazılı belge,
  6. Adli sicil belgesi,
  7. Atama, Taahhüt ve Başvuru Formu
  8. Mal Bildirim Formu (Form önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)
  9. Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayar ortamında, tek sayfaya sığacak şekilde  eksiksiz doldurulup, 2 nüsha halinde çoğaltılıp, her birine vesikalık fotoğraf yapıştırılarak imzalanmalıdır.
  10. Atama belgesinin internet çıktısı,

 

İletişim için:

Personel Servisi Tel. No: 0312 594 14 32

0312 594 14 43

       0312 594 14 17

 

NOT:    Adaylar, onaylı  örneği  istenen  belgelerin  aslını  ibraz ederek, fotokopisi ile başvurmaları durumunda, belgeler Başkanlığımızca onaylanacaktır.

Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini göndermeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

Atama Belgeleri
Atama Taahhüt Formu
Mal Bildirimi Formu