• : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Eğitimin Faaliyetinin Adı

3T RİSK DEĞERLENDİRME, ELMERİ GÖZLEM FORMU VE İSG-YS UYGULAMASI EĞİTİMİ

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

 • Kavramlar ve tanımlar
 • ELMERİ Gözlem Formu uygulaması
 • ELMERİ Gözlem Formu hakkında genel bilgi
 • Gözlem alanlarının seçimi
 • Gözlem ve puanlama kuralları
 • ELMERİ Gözlem formunun doldurulması
 • Sonuçların raporlanması
 • 3T Risk Değerlendirmesi
 • 3T Risk Değerlendirmesi hakkında genel bilgi, kullanım amacı, avantajları ve dezavantajları
 • 3T Risk Değerlendirmesinin planlanması
 • 3T Risk Değerlendirmesi modülleri
 • 3T Risk Değerlendirmesi Matrisi kullanılması
 • 3T Risk Değerlendirmesi uygulanması
 • Sonuçların değerlendirilmesi
 • İSG-YS uygulaması
 • İSG-YS hakkında genel bilgi
 • İSG-YS derecelendirme formunun doldurulması
 • Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama

-Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

-Saha ziyareti öngörülmemektedir.

-Öntest ve sontest uygulanacaktır.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

İşletmelerin tehlikelerin belirlenmesinden kontrol tedbirlerinin alınması ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulmasına kadar tüm adımlarda 3T Risk Değerlendirme, ELMERİ Gözlem Formu ve İSG-YS’ nin anlaşılması ve uygulanmasına yönelik bilgi ve becerisi kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

İSG Profesyonellerine yönelik

Süre (Gün-Saat)

2 Gün- 12 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti): 5.000,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Eğitim diline çevirisi yapılacak.

İstenen fiziki mekanda flip card, PC ve projeksiyon cihazı

U tipi salon, pointer, Ses sistemi.

Ders notlarını ve görselleri vermek için katılımcı sayısı kadar baskılı USB ler

Yaka kartları

Başarı sertifikaları (Sınavda başarılı olanlara verilir)

Katılımcı belgeleri (Sınavda gerekli başarı kriterlerini sağlayamayan ve derslerin %80’ine katılanlara verilir)

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)