A-Z’ye Veri Bilimine Python ile başladık..!

ÇASGEM Mart 2020 itibari ile uygulamaya başladığı “ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” tüm hızıyla devam ediyor. Araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi temelinde yer alan eğitim serilerine “Python Yazılım Dili Eğitimi” ile başlandı. Diğer araştırma eğitimlerinin öncülü olan Python eğitimine Kamu kurum/kuruluş ve STK’ların ilgisi ve talebi oldukça yoğundu.

Python, tüm dünyada kullanımı en yaygın yazılım dilidir. Bu yazılım dili, “Veri Bilimi” özelinde de kullanılabildiği gibi, yapay zeka, robotik, büyük veri, bulut sistemler, nesnelerin interneti gibi pek çok akıllı uygulamanın geliştirilmesinde de kullanılmaktadır.  Tüm dünyanın takip ettiği bu yazılım dili eğitimi, proje kapsamında ortaklarımızın hizmetine sunulmuştur.

Dijital dönüşümün hızla devam ettiği bu yüzyılda yazılım dilinin öğrenilmesi adeta bir zorunluluktur. Eğitimde vizyon öncüsü olan ÇASGEM bu eğitimler ile Türkiye’nin hızla dönüşen dijital yönünü destekliyor.