Akran Mentorum Projesi Çok Uluslu Ortaklar Toplantısı Yapıldı

Engelli gençlerin sosyal hayata daha aktif katılmasını hedefleyen Akran Mentorum Projesi’nin dördüncü çok uluslu ortaklar toplantısı 26-27.03.2019 tarihlerinde Osmaniye’de gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde, Bulgaristan Z-gura M, Romanya´dan TUIASI ve Türkiye’den Redvet (Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği) ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ÇASGEM’in ortak olduğu proje toplantısı Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, stratejik proje ortaklığının 2017’den bu güne yürüttüğü faaliyetler tartışıldı. Eğitim faaliyetleri ve eğitim değerlendirme bulguları sunuldu. Proje sonuna kadar elde edilmesi gereken proje çıktıları için yol haritası düzenlendi.

Proje kapsamında ile engelli gençlere Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’da mentorluk eğitimleri verilerek akranları ile eşleşmeleri sağlandı. Eşleşen menti ve mentorlar, engelli gençlerin hedefleri üzerinde çalışmaya başladı. Mentorluk sürecinin 3 aşamada değerlendirileceği proje çıktıları ülkeler arası bir karşılaştırma yapmayı da mümkün kılacak. 2019 yılı Ağustos ayında tamamlanacak olan projenin Haziran ayı içinde son çok uluslu ortaklar toplantısı ve kapanış konferansı düzenlenecek.