Akran Mentorum Projesi Kapanış Konferansı Düzenlendi

        Engelli gençlerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak ve sosyal içermeyi sağlamak amacıyla yürütülen, Gazi Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde, Bulgaristan Z-gura M, Romanya´dan Gheorghe Asachi Yaş Teknik Üniversitesi ve Türkiye’den Redvet (Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği) ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ÇASGEM'in ortak olduğu Akran Mentorum Projesi kapanış konferansı Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde 11.06.2019 tarihinde gerçekleştirildi. 2017-2019 yılları arasında yürütülen projenin kapanış konferansında öncelikle mentorluğun ne olduğu ve engelli gençlere mentorluk yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya kondu. Proje süresince üretilen çıktılar ve mobil uygulama tanıtıldı. Proje websitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla erişime sunulan çıktılar, 4 dilde erişilebilir şekilde tasarlandı.

      Mentorluk uygulamalarının etkisi ve sosyal içermeye katkısının da tartışıldığı konferansta, Merkezimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Kübra Öztürk Sever, Akran Mentorluğu Etki Değerlendirmesi: Türkiye Örneği sunumunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında Türkiye’de Ankara, İstanbul, Kayseri ve Osmaniye illerinde yapılan pilot uygulamalarda, 230 kişi mentee ve mentör olarak projeden faydalandı. Projede öncelikle mentorluk eğitimleri verildi. Engellilere yönelik tutumlar, engellilerle etkili iletişim ve engelli gençlere mentorluk yapılması başlıklarını içeren eğitimler ve menti-mentor eşleştirmeleri sonrasında hem engelli gençlerin hem de mentörlük yapan akranlarının özgüven, liderlik, problem çözme ve karar verme, sosyallilik, diğerlerinden öğrenme, takım üyesi olma gibi sosyal ve kişisel becerilerinde gelişme olduğu tespit edildi. Programda Romanya ve Bulgaristan’da yürütülen pilot uygulamalar da tartışıldı.

         Kapanış programı sonunda projeye gönüllü olarak katılan gençlere ÇASGEM Başkan Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Kenan Yavuz ile Gazi Üniversitesi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Seyhan Fırat tarafından sertifikaları takdim edildi.

ÇASGEM’in engelli vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve proje faaliyetleri devam etmektedir.