Bakanlığımız İç Denetim Başkanlığı Eğitim Seminerleri Başladı

İç Denetim Başkanlığı Denetçilerine yönelik eğitim seminerleri 2019 yılı sonu itibariyle ilk olarak 27 Aralık 2019 tarihinde, ÇSG Eğitim Uzmanı Kübra ÖZTÜRK SEVER tarafından gerçekleştirilen “Çalışma Hayatında Farkındalık Odaklı Stres Yönetimi Semineri” ile başlamıştır. Program, 2 Ocak 2020 tarihinde ÇSG Eğitim Uzmanı Burak AYAN tarafından verilen "Çalışma Hayatında Acil Durum Planlama Semineri" ile devam etmiştir.

İç Denetim Başkanı’nın katılımı ile gerçekleştirilen programlarda Başkan Öktem, seminerlerin birim personelinin iş stresini azaltmada ve acil durumlara yönelik farkındalık geliştirmede etkili olacağını belirtmiş, ayrıca kurum içi iletişime ve motivasyona katkısı olan programların iki kurum arasındaki işbirliği ile süreceğini ifade etmiştir.

Eğitim seminerleri, Ocak ve Şubat aylarında “İkna ve Müzakere Becerileri” ile “Kurum Kültürü ve Kurumsal İtibar” konularında devam edecektir.