• : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Basınçlı Kaplar ve Basınçlı Gaz Tüpleri ile Güvenli Çalışma Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

 

Konu başlıkları

 • Dünyada ki iyi uygulama örnekleri                                                                                                  
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamındaki yükümlülükler
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği  (2006/42/AT)                                                                             
 • İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
 • Basit basınçlı kaplar yönetmeliği (2014/29/AB)
 • Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği (2014/68/AB)                                                                   
 • Taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği (2010/35/AB)
 • Risk değerlendirmesi mantığı 
 • Basınçlı ekipmanlarla çalışma sisteminin risk değerlendirme sürecine dahil edilmesi
 • Performans saha gözlemi
 • İşletme içi proseslerin saha gözlemi ile değerlendirilmesi ve işletmede kullanılan basınçlı kapların ve basınçlı gaz tüplerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi                                                                                
 • İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde ve bakım işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • İş sağlığı ve güvenliği boşluk analizi uygulaması
 • Sahadaki verilerin analizi ve basınçlı tüplerde güvenli çalışma uygulaması
 • Basınçlı gazlarla çalışmada güvensiz hareketler ve risk alma                                                 
 • Yanma ve patlamanın kimyası ve patlayıcı ortam oluşumunun incelenmesi
 • Çalışanların yetkinliklerinin değerlendirilmesi                                                                                                                                     
 • İyi bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir
 • Sorumluluklar
 • İzleme ve takip

- Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

- Saha ziyareti olacaktır ( Saha ziyareti ayarlanamazsa ilgili konu başlıkları sadece teorik olarak anlatılacaktır)

- Öntest ve sontest uygulanacaktır.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine ve ilgili çalışanlara işyerinde basınçlı kaplar ve basınçlı gaz tüpleri ile güvenli çalışmanın nasıl yapılacağının bilgi ve becerisini kazandırmayı sağlamaktır.  

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

İSG Profesyonelleri,  mühendisler ve teknik çalışanlara yönelik

Süre (Gün-Saat)

3 Gün- 18 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti): 6.000,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Eğitim diline çevirisi yapılacak.

İstenen fiziki mekanda flip card, PC ve projeksiyon cihazı

U tipi salon, pointer, Ses sistemi.

Ders notlarını ve görselleri vermek için katılımcı sayısı kadar baskılı USB ler

Yaka kartları

Başarı sertifikaları (Sınavda başarılı olanlara verilir)

Katılımcı belgeleri (Sınavda gerekli başarı kriterlerini sağlayamayan ve derslerin %80’ine katılanlara verilir)

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)