BİREYSEL EĞİTİM FAALİYETLERİ LİSTESİ

2019 YILI ÜCRETLİ BİREYSEL EĞİTİM FAALİYETLERİ LİSTESİ
Sıra No Eğitim Türü Eğitim Programının Adı Gün Saat Ücret TL.
1 Bireysel Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması (Hazard and Operability Studies - HAZOP) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
2 Bireysel Hata Modu ve Etki Analizi (Failure Mode and Effects Analysis FMEA) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
3 Bireysel Papyon Analizi Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
4 Bireysel Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
5 Bireysel Makinelerde Risk Değerlendirmesi Eğitimi (Temel Düzey) 2 gün 12 Saat 600,00
6 Bireysel Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyet Sistemleri Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
7 Bireysel Acil Durum Planlama Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
8 Bireysel Yangın Güvenliği Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
9 Bireysel Yangın Eğitici Eğitimi 5 Gün 40 Saat 3000,00
10 Bireysel İnşaatlarda Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi 2 Gün 12 Saat 600,00
11 Bireysel Endüstriyel Hijyen Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
12 Bireysel Endüstriyel Toksikoloji ve Etki Değerlendirmesi  3 Gün 18 Saat 750,00
13 Bireysel Kimyasallarla Güvenli Çalışma (Temel Düzey) 2 gün 12 Saat 600,00
14 Bireysel Patlamadan Korunma Eğitimi (ATEKS Yönetmelikleri) 4 Gün 24 saat 1000,00
15 Bireysel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Cihazların Montajı,Tamiri ve Bakımı 2 Gün 12 Saat 600,00
16 Bireysel Seveso Alanında Özel Konu Başlıkları 3 Gün 18 Saat 750,00
17 Bireysel Proses Güvenliğine İlişkin Özel Konu Başlıkları 3 Gün 18 Saat 750,00
18 Bireysel Maden İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlama Eğitimi 2 Gün 12 Saat 600,00
19 Bireysel Ergonomi Eğitimi 1 Gün 6 Saat 250,00
20 Bireysel Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım Eğitimi 2 Gün 12 Saat 600,00
21 Bireysel Eğiticilerin Eğitimi 5 Gün 40 Saat 1200,00
22 Bireysel Araştırma Metodolojisi Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
23 Bireysel Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
24 Bireysel Endüstriyel Otomasyon ve Endüstri 4.0 2 gün 12 Saat 600,00
25 Bireysel İşyeri Hekimlerine Yönelik İşitme Testi/SFT Okuma ve Değerlendirme Eğitimi 2 Gün 12 Saat 600,00
26 Bireysel Profesyonellere Yönelik Saha Uygulamaları Eğitimi  4 Gün 32 Saat 1000,00
27 Bireysel Profesyonellere Yönelik Saha Uygulamaları Eğitimi 5 Gün 40 Saat 1200,00
28 Bireysel Proje Döngüsü Yönetimi 3 gün 18 Saat 750,00
29 Bireysel Temel İstatistik Veri Analizi Eğitimi 4 Gün 24 saat 1000,00
30 Bireysel Etkin Liderlik Eğitimi 2 Gün 12 Saat 500,00
31 Bireysel Stratejik Yenilik Yönetimi 1 Gün 6 Saat 250,00
32 Bireysel Çalışma Hayatında Müşteri İlişkileri Yönetimi 1 Gün 6 Saat 250,00
33 Bireysel Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 1 Gün 6 Saat 250,00
34 Bireysel Temel Seviyede Koçluk Eğitimi 2 Gün 12 Saat 500,00
35 Bireysel İleri Seviyede Koçluk Eğitimi 2 Gün 12 Saat 500,00
36 Bireysel Motivasyon 1 Gün 6 Saat 250,00
37 Bireysel Etkili Hedef Belirleme 1 Gün 6 Saat 250,00
38 Bireysel Bakım Hizmeti Sağlayıcılığının Kişisel Gelişimi 2 gün 12 Saat 500,00
39 Bireysel Müzakere ve İkna Teknikleri 1 Gün 6 Saat 250,00
40 Bireysel Hitabet Sanatı 1 Gün 6 Saat 250,00
41 Bireysel İşyerinde Çalışanlararası Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi 1 Gün 6 Saat 250,00
42 Bireysel Farkındalık Odaklı Empatik İletişim 1 Gün 6 Saat 250,00
43 Bireysel Temel İlkyardım Eğitimi (Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 2019 yılı fiyatı geçerli olacaktır.) 2 Gün 16 Saat 250,00
44 Bireysel İlkyardım Güncelleme Eğitimi (Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 2019 yılı  fiyatı geçerli olacaktır.) 1 Gün 8 Saat 200,00
45 Bireysel İş Güvenliği Uzmanlığı(C Sınıfı) 15 gün 90 saat uzaktan 1500,00
46 Bireysel Diğer Eğitimler 1 Gün 6 Saat 250,00
           
NOT: %18 KDV Hariç Tutarıdır.