ÇASGEM'in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Paydaş Toplantısı ÇASGEM’de Gerçekleştirildi

ÇASGEM tarafından çalışmaları yürütülen “ÇASGEM'in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi ‘nin ilk paydaş toplantısı ÇASGEM’de gerçekleştirildi.

Toplantı ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK’ın açılış konuşması ile başladı. Şenocak konuşmasında,  IPA I döneminde tamamlanan Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi ile ÇASGEM’in önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı. Tamamlanan projenin kuruma uzaktan eğitim sistemi ve uluslararası geçerli sertifikalı eğitimler kazandırdığını hatırlattı. Yine 2018 yılında uygulamaya konulan projelerin de ÇASGEM’in uluslararası muadil kuruluşlarla ilişkilerini güçlendirdiğini, böylece birçok kurum-kuruluş ve üniversite ile eğitim işbirliği sağlandığını belirtti. Söz konusu çalışmaları yürütülen IPA II Dönemi Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile kurumun teknik altyapısının güçlendirileceğini, kuruma uygulamalı eğitim altyapısı kazandırılacağını ve araştırma kapasitesinin geliştirileceğini ifade etti. Son olarak, hedefin proje kazanımlarının kalıcı, sürdürülebilir bir mekanizmaya dönüşmesi ve yeni çalışmalara zemin oluşturması olduğunun altını çizdi. 

Toplantının öğleden önceki oturumu, AB ve Dış İlişkiler Birim Yöneticisi Burak Çağatay DOĞAN’ın konuşması ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programının tanıtım sunumu ile devam etti.

Toplantının öğleden sonraki oturumu, projenin tanıtımı ve operasyon paydaş ve faydalanıcıları olan kurum, kuruluşlar, sendikalar, AB delegasyonu ve üniversitelerin temsilcilerinin fikri katkılarıyla gerçekleştirildi. Sosyal tarafların proje ile ilgili görüş ve önerileri program otoritesi ile değerlendirilmek üzere kayıt altına alındı. Gün boyu süren proje paydaş toplantısı aile fotoğrafı ile sona erdi.