DANIŞMANLIK HİZMET TÜRLERİ VE ÜCRETLERİ LİSTESİ

2020 YILI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
Sıra No Danışmanlık Gelir/Gider Kalemleri 2020 Yılı Saat Fiyatı (Danışmanlık Hizmeti Saati)
1 Bireysel/Kurumsal Çalışma Hayatına İlişkin Teknik ve Sosyal
Konularda Danışmanlık Hizmetleri
400,00 TL.