Eğiticilerin Eğitimi

 • : ÇASGEM

 • : 20.01.2020 09:00

 • : 15-20

Eğiticilerin Eğitimi

 

Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim
Yüzyüze Eğitim
5 Gün
40 Saat
20 Ocak-7 Şubat Uzaktan Eğitim
10-11-12 Şubat Yüzyüze eğitim

 

Programın Amacı:

Bu programda, eğitmenlik formasyonuna sahip olmayan (profesyonel işi eğiticilik olmayan) ve mesleki uzmanlık alanlarındaki konularla ilgili birikimlerini kurumlarla/çalışanlarla eğitim yoluyla paylaşmak isteyen çalışma hayatı profesyonellerinin yetişkin eğiticiliği becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda program sonunda katılımcılar; eğitim tasarım döngüsünün (ihtiyaç analizi, eğitim yöntemleri/araçları seçimi ve geliştirilmesi, eğitim uygulama, değerlendirme) tüm basamaklarını uygulayarak kendi eğitim programlarını yapılandırabilecektir. Grup çalışmaları ve bireysel projelerin ağırlıkta olduğu bir program yapısıyla sürdürdüğümüz derslerimizde mikro-eğitim tekniği uygulanmaktadır. Katılımcılar grup önünde konuşma ve iletişim becerileri konusunda da pratik yapma ve kendilerini değerlendirme fırsatı bulacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Çalışma Hayatında Eğitimin Önemi/Yeri
 • Eğitim Döngüsüne Genel Bakış
 • Yetişkin Eğitimi İlkeleri
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Programı Tasarlama/Uygulama İlkeleri
 • Eğitim Döngüsünde Değerlendirme
 • Eğitimde Eğiticinin Rolü
 • Etkili Sunu Hazırlama
 • Grup Önünde Konuşma

 

Eğitimin Süresi: Toplam süre 40 saattir

Eğitim Yöntemi: Uzaktan Eğitim + Yüz yüze Eğitim ( Kurumlara gerçekleştirilecek eğitimlerde, kurumun ihtiyaç ve talebine göre yalnızca yüz yüze eğitim olarak da gerçekleştirilebilir).

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişi

Katılımcı Profili: Yetişkin Eğitimi ilkelerine uygun olarak eğitim düzenlemek/eğitici olmak isteyen çalışma hayatı profesyonelleri