• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Programın Amacı:


İş dünyasında en sık karşılaşılan olgulardan biri olan problemler ve bunların çözümünde doğru karar almaya duyulan ihtiyaç, gün geçtikçe karmaşıklaşan çalışma hayatında büyük önem kazanmaktadır.
Sorunların farkına varılması, tanımlanması ve çözümlenmesi için gösterilen gayretler, sistematik bir çerçeveye oturtulmadığı sürece sonuçsuz kalmakta veya olumlu bir sonuca ulaşılması şansa
kalmaktadır. Çalışma hayatında çeşitli düzeyde problemlerin ortaya çıkması her zaman için olasıdır, ne var ki bunlar ortaya çıkana ve sonuçlarını gösterinceye kadar üzerinde durulmamaktadır. Bu nedenle
her çeşit ve büyüklükte sorunlar karşısında sonuç odaklı ve çözüm getirici bir yaklaşımın geliştirilmesi, yöneticiler ve çalışanlar açısından son derece önemlidir. Etkili Karar Verme Eğitimi sonunda, katılımcılar aşağıda belirtilen konularda bilgi ve fikir sahibi olacaklardır:


1. Problem, çözüm ve karar kavramları,
2. Problem çözme teknikleri ve uygulamaları,
3. Karar alma ve zamanlama teknikleri ile uygulamaları,
4. Güncel ve tarihi çeşitli örnekler.
Programın İçeriği:
• Konuyla ilgili kavramların tanıtılması,
• Güncel ve tarihi örneklerin aktarılması,


• Problem çözme teknik ve araçları:
o 5N tekniği, Balık Kılçığı, Ishikawa, İlişkilendirme ve Akış diyagramları
o Risk yönetimi, SWOT, PEST, Boston, Porter ve Çekirdek Rekabet Analizleri,
o McKinsey 7s ve Grenier Analizileri
• Doğru karar alma teknik ve araçları:
o Pareto Analizi, Parçalı Karşılaştırma Analizi, Grid Analizi,
o Artılar-Eksiler Analizi, Güç Alanı, Altı Düşünme Şapkası,


Eğitimin Süresi : 2 gün / 12 saat
Katılımcı Sayısı : 10-25 kişilik grup
Katılımcı Profili : İlk, orta ve üst kademeden yöneticiler, çalışanlar ve ilgi duyan bütün katılımcılar.
Eğitim Türü : Kurumsal