Görme Engeli Olan Gençleri de Kapsayan '' Güvenli Düşün 2-Güvenlik Önemlidir! '' Projesi Başladı

Erasmus+ Programı kapsamında onaylanan, çok uluslu “Güvenli Düşün-II-Güvenlik Önemlidir! Projesi Portekiz’de gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başladı. Proje açılış toplantısına ortak olarak kurumumuz ile birlikte Portekiz’den Portekiz Çalışma Koşulları Genel Müdürlüğü (ACT), Aveiro Üniversitesi (UAVR), Minho Üniversitesi (UMINHO), İspanya’dan Girona Üniversitesi, Hollanda’dan Delft Teknik Üniversitesi (TUDELFT), Estonya’dan Youth in Science and Business Foundadition (YSBF) katıldı.

Ana amacı orta öğrenimde yer alan öğrencilere ve görme engeli olan gençlere iş sağlığı ve güvenliği konularının öğretilmesine yönelik modül ve araçlar geliştirmek olan proje toplam 3 yıl sürecek.

3 temel çıktı üzerine inşa edilmiş olan proje ile Avrupa Birliği standartlarında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda öğretmenlere yönelik eğitim öğretim kitapçığı hazırlanması, sınıf içinde öğretmenlerin kullanması için araçların geliştirilmesi ve öğrencilerin kullanımı için iş sağlığı güvenliği kitapçığı hazırlanması hedeflenmektedir. Ayrıca tüm bu dokümanlar görme engelli öğretmen ve öğrenciler için braille alfabesi ile de basılacaktır.

Proje çalışmaları sırasında sosyal tarafların katılımının sağlanacağı çalıştay ve toplantılar düzenlenerek, projeye tüm ilgili tarafların katkı vermesi amaçlanıyor. Ayrıca proje kapsamında ülkemizde de pilot eğitimler düzenlenerek, hazırlanmış olan materyallerin etkinliği ölçülecektir.