IV. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi MTA Genel Müdürlüğü'nde Gerçekleştirildi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen "IV. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi", 24 - 25 Nisan 2019 tarihlerinde MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin ALPAN Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu yetkililerinin yanı sıra özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Uygulanmasına başlanan SEVESO ve ADR yönetmeliklerinin tartışıldığı, tehlikeli kimyasalların çalışanlar üzerindeki etkilerinden bahsedildiği, proses güvenliği ve patlamadan korunma dokümanı hazırlanması sürecinde uygulayıcıların karşılaştıkları zorlukların paylaşıldığı ve yangınlar hakkında bilinmeyenlerin tartışıldığı sempozyum TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Erkin ETİKE’nin açılış konuşması ile başladı. Sempozyum konuya ilişkin bildiri sunumları ile devam etti ve Bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen panelle sona erdi.

Sempozyumun birinci günü Proses Güvenliği Mevzuatı ve Yönetim Sistemleri, Proses Güvenliği Yönetimi Unsurları, Güvenlik Enstrümanlı Sistem Yaşam Çevriminde Paydaşlık Kurgusu, Kimya Sanayiinde Endüstriyel Kontrol Sistemleri ve Endüstri 4.0 konu başlıklarında oturumlar gerçekleştirilmiştir. İkinci gün Patlama, Yangın ve Yayılım Sebepleri ile Korunma Önlemleri, Patlayıcı Üretim Tesislerinde Proses Güvenliği, Patlayıcıların Taşınması, Depolanması ve Bertarafı, Kimyasalların Yönetimi, İyi ve Kötü Saha Uygulamaları oturumları gerçekleştirildi. Sempozyumda Bakanlık yetkilileri tarafından yeni yayımlanan yönetmelikler ve güvenlik raporu incelemeleri hakkında önemli bilgiler verilmesinin yanı sıra tehlikeli kimyasalların karayolu taşımacılığında ADR uygulamaları, kimyasalların güvenli kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. İşletmeler tarafından proses güvenliği, tehlikeli kimyasalların yönetimine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve yaşanılan sorunlara ilişkin çözümler sunuldu. Kurumumuzu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Begüm DOĞAN ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı Gamze TEPEYURT katıldı.

İki gün süren ve panel ile sonlanan sempozyumda, proses güvenliği, yangın güvenliği, patlamaların ve toksik yayılımların önlenmesi ve kimyasalların yönetiminin önemine vurgu yapıldı. Tehlikelerin tanımlanmasının ardından alınan tedbirlerin kağıt üzerinde kalmayıp hayata geçmesinin kazaların önlenmesindeki rolüne değinildi, odaların ve üniversitelerin yapmakta olduğu bu çalışmaların, işletmelerin gösterdiği katılımın mevcut sorunların çözümüne yol gösterici olması temenni edildi.

ÇASGEM olarak Bakanlığımız bünyesinde patlamadan korunma, proses güvenliği, seveso, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında vermekte olduğumuz eğitimlerle tehlikeli kimyasalların yönetimi ve proses güvenliğine ilişkin uygulamaların doğru şekilde yürütülmesinin ülke geneline yayılmasına katkı sağlamaktayız.