Keşfedilen Yaşam (Sığınmacılar İçin Yeni Yaşam Beklentisi ve İlgi Envanterinin Geliştirilmesi: Çok Kültürlü ve Çok Boyutlu Bir Bakış) Projesi

Erasmus+ Programı kapsamında, Erzurum Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde ÇASGEM’in de ortak olduğu ve sığınmacıların sosyal içermesini hedefleyen INVENTED LIFE (KEŞFEDİLEN YAŞAM) projemizin açılış toplantısı Erzurum’da gerçekleşti. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan ve 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan projemizin 28 Şubat 2022 tarihinde sona ermesi planlanıyor. 

ÇASGEM ile birlikte Türkiye’den BMS Belgelendirme Gözetim Hizmetleri Eğitim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (BMS), Polonya’dan Wyzsza Szkola Bıznesu I Nauk O Zdrowıu, Yunanistan’dan Makedonya Üniversitesi, İspanya’dan Fundacion Red Íncola ve İtalya’dan Associazione Popoli Insieme ODV projenin diğer ortakları.

Temel amacı, yeni yaşam beklentileri ve ilgi alanlarını tespit ederek, yaşamak ve geçinmek için ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sosyal içermesini teşvik etmek olan projenin çıktıları ise “Keşfedilen Yaşam Envanteri” nin tasarlanması, “Hayal ediyorum. İstiyorum” başlıklı kısa belgesel filmi ve “Mesleki Olmayan Eğitim Modülü” olacak.

Proje ortağı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda proje faaliyetleri değerlendirildi ve zaman çizelgesi oluşturuldu. Ayrıca “Sığınmacı Bilgi Formu” adı verilen bir ön bilgi formu geliştirildi ve mülakatlarda kullanılmak üzere taraflarla paylaşıldı.

Projeyle ilgili haberleri takip etmek ve daha detaylı bilgi almak için http://inventedlife.net/ adresini takip edebilirsiniz.