Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı

İzmir Ticaret Odası tarafından 22 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen "Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı”nda Kimya Sektörü üyelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanımız Begüm DOĞAN tarafından Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri verilmiştir. İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa TANYERİ ve Meclis Üyesi Tayfun EYİEL’in konuşmalarıyla başlanan toplantıda Bhopal kazası gibi büyük endüstriyel kazaların bir daha yaşanmaması için tarafların üzerine düşen sorumlulukların önemine değinildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde genel iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile kimya sektörüne özgü yapılması gereken çalışmalar, yeni yayımlanan yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun kimya sektörü uygulamaları ayrıntılı olarak tartışılmış ve sektör temsilcilerinin konu hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık oluşturma ve paydaşları bilgilendirme konularında ÇASGEM’in koordinasyon sağlamasının önemine değinen katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimin standartlaşması ve müfredatının oluşturulmasını talep etmiştir. Toplantı İZTO Genel Sekteri İş sağlığı ve güvenliği uygulamaların işveren boyutuyla irdelendiği toplantıda doğru bilgiye ulaşılmasının bu çalışmaların amacına ulaşması açısından öneminin altı çizilmiştir.

ÇASGEM olarak Bakanlığımız bünyesinde patlamadan korunma, proses güvenliği, seveso, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında vermekte olduğumuz eğitimlerle ve bilgilendirme toplantılarıyla kimya sektörüne yönelik uygulamaların doğru şekilde yürütülmesinin ülke geneline yayılmasına katkı sağlamaktayız.