KKTC ÇSGB Çalışma Dairesi İş Müfettişlerine Yönelik Eğitim Programı Tamamlandı

ÇASGEM tarafından yürütülen ETAP Projesi kapsamında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi yetkilileri ve Kıdemli Müfettişleri tarafından 17-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÇASGEM’ e bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Bu ziyaret kapsamında heyete yönelik "Avrupa Birliği Sürecinde Yasal Düzenlemeler, İstihdam Politikaları ve Teftiş Uygulamaları” konulu eğitim programı kurumumuzca organize edildi. Programda, Türkiye’nin çalışma hayatının kurumsal yapısı, istihdam politikaları, çalışma mevzuatları ve teftiş uygulamalarının Avrupa Birliği üyelik sürecinde ne gibi değişimler geçirdiği ve ne gibi gelişmeler kaydettiği konusunda oturumlar düzenlendi. Oturumlar ÇASGEM, İŞKUR, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı yetkililerince gerçekleştirildi.

Program, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK tarafından katılımcılara katılım belgesi takdimi ile sona erdi.