KURUMSAL EĞİTİM ÜCRETLERİ

2018  YILI ÜCRETLİ KURUMSAL EĞİTİM FAALİYETLERİ LİSTESİ
Sıra No Eğitim Türü                                      Eğitim Programının Adı Gün Saat Ücret TL.
1 Kurumsal Az Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği
(İlk Defa Verilecek Temel İSG Eğitimi)
1 veya 2 Gün 8 Saat 1.600,00 (Ankara dışı)

1.000,00 (Ankara ili)
2 Kurumsal Az Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG Yenileme Eğitimi)
Uzaktan Eğitim
4 saat Kişi başı 10 TL
Yüz Yüze Eğitim 4 saat 200,00  (Ankara ili)
750,00 (Ankara dışı)
3 Kurumsal Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği 2 veya 3 Gün 12 Saat 2.250,00
4 Kurumsal Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği 2 veya 4 Gün 16 Saat 3.500,00
5 Kurumsal Çalışan Temsilcileri Eğitimi 1 Gün 6 Saat 1.500,00
6 Kurumsal Konaklama ve Yeme İçme İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 veya 2 Gün 12 Saat 2.000,00
7 Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri 2 Gün 12 Saat 2.500,00
8 Kurumsal Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması (Hazard and Operability Studies - HAZOP) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 4.750,00
9 Kurumsal Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması (Hazard and Operability Studies - HAZOP) Uygulamalı Eğitimi 5 Gün 30 Saat 10.000,00
10 Kurumsal Hata Modu ve Etki Analizi (Failure Mode and Effects Analysis FMEA) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 4.500,00
11 Kurumsal Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 4.000,00
12 Kurumsal Papyon Analizi Eğitimi 3 Gün 18 Saat 4.000,00
13 Kurumsal Risk Değerlendirmesi Eğitimi 2 Gün 12 Saat 4.500,00
14 Kurumsal 3T Risk Değerlendirmesi, ELMERİ Gözlem Formu ve İSG-YS Uygulamalı Eğitimi 2 Gün 12 Saat 4.000,00
15 Kurumsal Basınçlı Kaplar ve Basınçlı Gaz Tüpleriye Güvenli Çalışma Eğitimi 3 Gün 18 Saat 4.500,00
16 Kurumsal Endüstriyel Otomasyon ve Endüstri 4.0 2 Gün 12 Saat 3.500,00
17 Kurumsal Makinelerde Risk Değerlendirmesi Eğitimi (Temel Düzey) 2 Gün 12 Saat 4.500,00
18 Kurumsal Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyet Sistemleri Uygulamalı Eğitimi  3 Gün 18 Saat 6.000,00
19 Kurumsal Acil Durum Planlaması Eğitimi 3 Gün 18 Saat 4.750,00
20 Kurumsal Yangın Güvenliği Eğitimi 3 Gün 18 Saat 4.750,00
21 Kurumsal İnşaatlarda Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi 2 Gün 12 Saat 4.500,00
22 Kurumsal Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi 2 Gün 12 Saat 4.000,00
23 Kurumsal Yaşama Hatları Kurulum Eğitimi 2 Gün 12 Saat 4.000,00
24 Kurumsal İskele Eğitimi 3 Gün  18 Saat 4.000,00
25 Kurumsal Kimyasallarla Güvenli Çalışma (Temel Düzey) 2 gün 12 Saat 3.000,00
26 Kurumsal Patlamadan Korunma Eğitimi (ATEKS Yönetmelikleri) 4 Gün  24 Saat 5.500,00
27 Kurumsal Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Cihazların Montajı,Tamiri ve Bakımı 2 Gün 12 Saat 4.000,00
28 Kurumsal Seveso Alanında Özel Konu Başlıkları 3 Gün 18 Saat 4.000,00
29 Kurumsal Seveso Alanında Özel Konu Başlıkları 5 Gün 30 Saat 10.000,00
30 Kurumsal Proses Güvenliğine İlişkin Özel Konu Başlıkları 3 Gün 18 Saat 4.000,00
31 Kurumsal Proses Güvenliğine İlişkin Özel Konu Başlıkları 5 Gün 30 Saat 10.000,00
32 Kurumsal Maden İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlama Eğitimi 2 Gün 12 Saat 4.000,00
33 Kurumsal Profesyonellere Yönelik Saha Uygulamaları Eğitimi  4 Gün 32 Saat 8.000,00
34 Kurumsal Profesyonellere Yönelik Saha Uygulamaları Eğitimi  5 Gün 40 Saat 10.000,00
35 Kurumsal Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım Eğitimi 2 Gün 16 Saat 4.000,00
36 Kurumsal Toplam Kalite Yönetimi 2 Gün 12 Saat 3.500,00
37 Kurumsal Bireysel İş Hukuku 2 Gün 12 Saat 3.500,00
38 Kurumsal Sosyal Güvenlik Hukuku 2 Gün 10 Saat 3.000,00
39 Kurumsal Sosyal Güvenlik Hukuku 3 Gün 15 Saat 4.000,00
40 Kurumsal Eğiticilerin Eğitimi 5 Gün 40 Saat 10.000,00
41 Kurumsal Araştırma Metodolojisi Eğitimi 3 Gün 18 Saat 3.500,00
42 Kurumsal Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi 3 Gün 18 Saat 3.500,00
43 Kurumsal İşçi Geliştirme 2 Gün 12 Saat 2.500,00
44 Kurumsal İlk Kademe Yöneticilik 3 Gün 18 Saat 3.500,00
45 Kurumsal Orta Kademe Yöneticilik 3 Gün  18 Saat 3.500,00
46 Kurumsal Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 1 Gün 6 Saat 2.000,00
47 Kurumsal Zaman Yönetimi 1 Gün 6 Saat 2.000,00
48 Kurumsal Halkla İlişkiler ve Tanıtım  1 Gün 6 Saat 2.000,00
49 Kurumsal Proje Döngüsü Yönetimi 3 Gün  18 Saat 3.500,00
50 Kurumsal Çalışma Hayatında Müşteri İlişkileri Yönetimi 1 Gün 6 Saat 2.000,00
51 Kurumsal Sunum Teknikleri ve İçerik Tasarımı 1 Gün 6 Saat 2.000,00
52 Kurumsal Psikolojik Yıldırma (MOBBİNG) 1 Gün 6 Saat 2.000,00
53 Kurumsal Beden Dili 1 gün 6 Saat 2.000,00
54 Kurumsal Stres Yönetimi (Uygulamalı) 1 Gün 6 Saat 2.000,00
55 Kurumsal Takım Çalışması 1 Gün 6 Saat 2.000,00
56 Kurumsal Motivasyon 1 Gün 6 Saat 2.000,00
57 Kurumsal Etkili Hedef Belirleme 1 Gün 6 Saat 2.000,00
58 Kurumsal Farkındalık Odaklı Stres Yönetimi 2 Gün 12 Saat 2.500,00
59 Kurumsal İşyerinde Davranış ve Protokol Kuralları 1 Gün 6 Saat 2.000,00
60 Kurumsal Kurum Kültürü 1 Gün 6 Saat 2.000,00
61 Kurumsal Etkili Karar Verme 1 Gün 6 Saat 2.000,00
62 Kurumsal Etkin Liderlik Eğitimi 1 Gün 6 Saat 2.000,00
63 Kurumsal Stratejik Düşünme ve Karar Alma Teknikleri 1 Gün 6 Saat 2.000,00
64 Kurumsal Yaratıcı Düşünme ve Yeni Fikirler 1 Gün 6 Saat 2.000,00
65 Kurumsal Etkin Liderlik Eğitimi 2 Gün 12 Saat 2.500,00
66 Kurumsal Stratejik Düşünme ve Karar Alma Teknikleri 2 Gün 12 Saat 2.500,00
67 Kurumsal Yaratıcı Düşünme ve Yeni Fikirler 2 Gün 12 Saat 2.500,00
68 Kurumsal Endüstriyel Hijyen Eğitimi 3 Gün 18 Saat 4.000,00
69 Kurumsal Ergonomi Eğitimi 1 Gün 6 Saat 2.000,00
70 Kurumsal Diğer Eğitimler 1 Gün 6 Saat 2.000,00
71 Kurumsal Temel Seviyede Koçluk Eğitimi 2 Gün 12 Saat 2.500,00
72 Kurumsal İleri Seviyede Koçluk Eğitimi 2 Gün 12 Saat 2.500,00
73 Kurumsal Temel Seviyede Sosyal Diyalog 2 Gün 10 Saat 2.500,00
74 Kurumsal Müzakere ve İkna Teknikleri 1 Gün 6 Saat 2.000,00
75 Kurumsal Hitabet Sanatı 1 Gün 6 Saat 2.000,00
76 Kurumsal Farkındalık Odaklı Empatik İletişim 1 Gün 6 Saat 2.000,00
77 Kurumsal İşyerinde Çalışanlararası Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi 1 Gün 6 Saat 2.000,00
           
NOT: Kurumsal Az Tehlikeli İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin 1 Grup Katılımcı sayısı en fazla 30 kişiliktir.