Meslek Liselerinde Güvenlik Kültürü Semineri

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 8-9-10 Nisan 2019 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanımız Esra Karaman tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Semineri verilmiştir. 3 ayrı katılımcı gruba yönelik gerçekleştirilen 3’er saatlik seminerlerimize toplam 416 öğrenci 35 öğretmen katılım sağlamıştır.

Seminerde; tüm canlıların güvenlik gereksinimi ve bunun diğer ihtiyaçlar arasındaki önemine vurgu yapılmıştır. “Çalışma”’nın temel vatandaşlık hakkı ve ödevi olduğuna değinilmiş bununla ilgili yapılan yasal düzenlemeler hakkında genel bilgi verilmiştir.

Bugün artık “çalışma” kavramının sadece gelir getiren bir unsur olarak değil; bir toplumun sosyal ve ekonomik olarak ilerlemesi, kişilerin ve ailelerin güçlenmesi için de vazgeçilmez olduğunun; ancak böyle bir ilerlemenin “insana yakışır işler” ile mümkün olacağının altı çizilmiştir. Bir işin insan onuruna yakışır olması için o işin adil ücret; kişiye ve ailesine sosyal koruma sağlayan, kişisel gelişim imkânları ve bireyin kendini ifade etme özgürlüğü sunan ve kadın ve erkeklerin eşit fırsatlardan yararlandıkları işler olması gerektiği irdelenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı insana yakışır iş bakış açısı ile ele alınmıştır.  Ardından insanların çalışırken karşılaşabilecekleri sağlık, güvenlik tehlikeleri ve geçmişten günümüze geliştirilen korunma tedbirleri tartışılmıştır.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sanayimizin önemli bir eksiğinin nitelikli insan gücü olduğu, eğitimli insanın bir ülke için en büyük sermaye olduğu fikrini benimsemiş bir okuldur. Okul, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümleri, endüstri 4.0 teknolojisine uygun eğitim ortamları ve geniş staj ağı ile öğrencilerine teknik ve sosyal anlamda imkânlar sunmaktadır. Seminerde öğrencilere; uygulamalı derslerde ve staj gördükleri işletmelerde sıklıkla karşılaşacakları makineler, tezgâhlar, el aletleri ve otomasyon sistemlerde güvenlik tedbirleri hakkında genel bilgi verilmiş ve güvenlik esasları ile ilgili bilgiye nasıl ulaşacakları hakkında yönlendirmeler yapılmıştır. Endüstri 4.0 çağını yakalamaya çalışan sanayimizde güvenli çalışma ortamları için toplu koruma tedbirlerinin önemi ve etkinliğine; dolayısıyla tasarımda güvenliğin vazgeçilmez olduğuna vurgu yapılmıştır.

Geleceğin tasarımcılarına “güvenlik” bakış açısı kazandırabilmek önemlidir. Her yaşta, her kademede çalışanları güvenli düşünmeye yönlendiren “Güvenlik Kültürü Seminerleri”mizi önemsiyoruz.   

ÇASGEM yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş bir kurum olarak çalışma hayatına değer katmaya devam etmektedir.