• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Programın Amacı:

Programın Amacı: İşletmelerde orta kademe yöneticisi olarak görev yapan yöneticilerin yönetsel becerilerinin ve yöneticilik vizyonunun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Programın İçeriği:

• Yönetim ve Yönetici Kavramı

• Temel Yönetim Becerileri

• Yönetim Süreci

• Yönetim Sürecinde Orta Kademe Yöneticilerin Rolü

• Yöneticilerin İletişim Becerileri

• Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

• Plan Yapma ve Planlama

• Amaçlara Göre Yönetim

• Lider Kavramı

• Liderlik ve Yönetici Ayrımı

• Çağdaş Liderlik Yaklaşımları

• Örnek Olay ve Vaka Çalışması

 

Eğitimin Süresi : 3 gün/ 18 saat

Katılımcı Sayısı : 10-25 kişilik grup Katılımcı Profili : İşletmelerde görev yapan orta kademe yöneticileri (şef, şube müdürü, uzman, yönetmen, mühendis vb...)

Eğitim Türü : Kurumsal