Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güvenlik istihdam ihtiyacı artmış ve güvenlik hizmetleri giderek yaygınlaşmıştır. Yıllar içinde sektördeki çalışan sayısı da önemli ölçüde artmıştır. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 147 bin olan aktif çalışan özel güvenlik sayısı Temmuz 2017’de yüzde 92 artarak 284 bin’e ulaşmıştır.

Bu artış, sektöre özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarını önemli biçimde etkileyen kimi özellikler kazandırmıştır. Bu özellikler özel güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenliklerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Hızla büyüyen özel güvenlik sektöründe giderek artan sayıda çalışan sağlık güvenlik sorunlarıyla karşılaşıyor.

Can ve mal güvenliğimizi sağlayan özel güvenlik görevlilerinin karşılaşabilecekleri tehlike ve riskleri tanımlamak; çalışanları bu tehlike ve risklerden korumak için alınması gereken önlemleri belirlemek ve uygulamak; tarafların payına düşenleri yapmalarını sağlamak oldukça önemlidir.

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği kitabı, güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenliklerini etkileyen tehlike ve risklerin tanımlanması; bu tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması veya güvenlik görevlilerinin bu tehlike ve risklerden korunması amacına katkıda bulunmak için hazırlanmıştır.

Özel güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenlikli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için alınacak önlemlerin kim tarafından, ne zaman, nasıl, kim ile birlikte yaşama geçirilip, sürdürüleceğinin tanımlanması yani işyeri sağlık ve güvenlik politikasının ve eylem planının hazırlanması ve uygulanmasına ışık tutacak bir yayın olması hedeflenmiştir.

ÇASGEM, Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği kitabını yayınlayarak bu alandaki çalışmalara yol gösterici bir katkıda bulunmuştur. Bu konuda hazırlanmış ilk ve tek Türkçe yayın olması kitabın önemini bir kat daha arttırmaktadır.

 

 

Hazırlayan: Münevver GÜZEL

                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı