• : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Programın Amacı:

Patlayıcı ortamlarda kullanılacak cihazların montajı, tamiri ve bakımı ile ilgili mevzuatın ve standartların doğru uygulanmasına katkı sağlanması amacıyla, işletmelerin ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin konuya intibak ederek sonuç almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

 

Programın İçeriği:

• ATEX Direktifl erine ve Ulusal mevzuatlara genel bakış

• Tehlikeli alanlar ve tutuşturma kaynakları

• Patlamadan korunma prensipleri

• Tehlikeli bölgelerin belirlenmesine genel bakış

• Tehlikeli bölgelerde ekipman seçimi ve kullanımı

• Cihazların gruplandırılması ve etiket okuma

• Patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman montajı, muayenesi, tamir, periyodik bakım ve revizyonlarına ilişkin genel bakış

• TS EN 60079 - 14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

• TS EN 60079 - 14/AC Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

• TS EN 60079 - 17 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı

• TS EN ISO 80079 - 36 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 36: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman – temel metot ve özellikler

• İş izinleri ve çalışma talimatlar

 • Kayıt altına alınması

• Güvenlik yönetim sistemine uyumlaştırılması

 

Eğitimin Süresi :

2 gün/ 12 saat Katılımcı Sayısı : 10-15 kişilik gruplar Katılımcı Profili : İSG Profesyonelleri, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazların montajı, muayenesi, incelenmesi, bakımı ile uğraşan ve bu alanlardaki bilgilerini yenilemek veya genişletmek isteyen kişiler.

 

Eğitim Türü : Kurumsal- Bireysel