• : KİTAPLAR

Tehlikeli maddelerin neden olduğu endüstriyel kazalar; başta o tesiste çalışanlar olmak üzere toplum ve çevre için önemli bir tehdit oluşturur. Bu tür kazalar ayrıca ekonomik kayıplara da neden olarak sürdürülebilir büyümeyi engeller. Öte yandan, modern endüstrileşmiş bir toplum için hayati öneme sahip olan bazı sanayi sektörlerinde büyük miktarlarda tehlikeli madde kullanılması da kaçınılmazdır. Bu sebeple, bu tür tesislerde tehlikeli maddelerden kaynaklanabilecek kazaları önlemek ve önlenemeyen kazalara karşı uygun hazırlık ve müdahaleyi sağlamak için yüksek seviyede, etkili ve sürekli önlemler alınması bir zorunluluktur. 

Günümüzde hala geçerli olan “Yeni kaza yoktur, tekrar eden kaza vardır” sözünden hareketle, işletmelerin sadece kendi tesislerinde meydana gelen kaza ve ramak kala olayları hakkında değil, geçmişte benzer sektörlerde meydana gelen kazalar hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Proses Güvenliği: “Kazalardan Çıkarılan Dersler” isimli yayında  Amerika Birleşik Devletleri Kimyasal Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanan kaza raporları ele alınmıştır. 

PROSES GÜVENLİĞİ