• : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Eğitimin amacı:

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması kapsamında çıkarılan yasal mevzuatlar ışığında alt ve üst seviyeli kuruluşlarda yürütülmesi gereken Seveso çalışmalarına ve mevzuatın doğru uygulanmasına katkı sağlanması amacıyla, işletmelerin ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin konuya intibak ederek sonuç almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Eğitim başlıklarından bazıları:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması, Seveso Çalışmalarına İlişkin Özel Konu Başlıkları alanında eğitim başlıklardan bazıları aşağıda sunulmuştur:

 • Sürdürülebilir Güvenlik Yönetim Sistemi
 • Güvenlik Yönetim Sistemi Performans Göstergeleri
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Domino Etkisi ve Hesaplanması
 • Acil Durum Yönetimi
 • Dâhili Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • Harici Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • İç Denetim ve İzleme
 • Kaza Araştırma ve Kamuyu Bilgilendirme
 • Mekanik Bütünlük
 • Değişim Yönetimi
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım
 • Risk Temelli Kontrol Yöntemleri
 • İnsan Hataları ve Analizi
 • Güvenilirlik Analizi
 • Geçmişte Yaşanan Kazalardan Öğrenme ve Bu Kazaların Nicel Tekrarlanma Olasılıkları
 • Güvenlik Raporu

 

Eğitim süresi:    3 Gün / 18 Saat

Katılımcı sayısı:  10 - 15 kişilik gruplar

Ücret : Kurumsal Eğitim (1 Grup Ücreti) : 6.000,00TL+%18KDV

Bireysel Eğitim (1 Kişi Ücreti) : 750,00TL+%18KDV

Katılımcı profili: İSG Profesyonelleri, Proses Mühendisleri, İşverenler