SUDAN HEYETİ ÇASGEM’de

ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP) kapsamında Sudan’ın muhtelif bakanlıklarından yönetici ve uzmanlardan oluşan 30 kişilik Sudan Cumhuriyeti Heyetinin Merkezimize iştiraki ile “Türkiye’de Çalışma Hayatı ve İstihdam Politikaları” eğitim programı Merkez Başkanımız Sayın Abdurrahim Şenocak ve Sudan Büyükelçilik Müsteşarı Sayın Mohamed İbrahim Mohamed Elbahi’nin konuşmaları ile başladı.

 

Beş gün boyunca gerçekleştirilecek olan programda Türkiye’nin çalışma ilişkileri, istihdam politikaları ve ekonomisi konularında eğitimler verileceğine değinen Başkanımız hayat boyu eğitim kavramı üzerinde durdu. Sudan Büyükelçilik Müsteşarı, heyetteki katılımcıların Sudan’a döndüklerinde ÇASGEM’den aldıkları eğitim vasıtasıyla edindikleri bilgileri çalışma hayatlarında kullanacaklarına vurgu yaptı. Hem Başkanımız hem sayın büyükelçilik müsteşarı bu proje kapsamında gerçekleşen işbirliğinin devam etmesi temennileriyle konuşmalarını sonlandırdı.

 

Eğitim programı çerçevesinde Merkezimizde uzmanlarımız tarafından “İstihdam Politikaları ve Uygulama Esasları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Uygulama Esasları” ve “Yetişkin Eğitimi” konu başlıklarında eğitimler verilecektir. Ayrıca bu çerçevede iyi uygulama örneklerinin kamu ve özel sektörde gözlemlenebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara teknik gezi ve ziyaretler yapılacaktır.

 

Sonuç olarak bu eğitim programı ile sürdürülebilir işbirliği mekanizmalarının tesisi, ülkemizin dünya genelindeki çalışma barışı ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarının oluşturulması faaliyetlerini desteklemesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde ortak bir bilincin geliştirilmesi, çalışma hayatı terminolojilerinde birlik sağlanması, kalkınmanın temel bileşeni olan sanayi yatırımlarının, işgücünün ve tesislerin korunması vasıtasıyla, paydaş ülke Sudan’ın kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.