• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Programın Amacı:

Etkili sunum teknikleri eğitimi, davranış değişimine odaklı, katılımcıların sunum yaparken, doğallıktan uzaklaşmadan, kendilerine özgü bir stil geliştirmesini ve profesyonel sunum tekniklerini özümsemelerini hedefl eyen, gerçek hayattan seçilmiş materyaller ve video çekimi desteğiyle, etkili sunum sürecinin incelendiği bir eğitimdir. Etkili Sunum Teknikleri programı ile özellikle iş hayatında küçük grup veya topluluk önünde sunum yaparken, sunumu etkili hale getirebilecek faktörleri başarı ile gerçekleştirebilmek ve sunumda etkin olabilmek amaçlanmaktadır.

 

Programın İçeriği:

• Sunum Metninin Hazırlanması

• Sunumda Animasyon, Film ve Görsellerin Kullanım Özellikleri • Sunumda Kullanılan Şablonların Önemi

• Sunulan Konulara Uygun Şablon Seçimi

• Kullanılacak Metin ve Görsel Dengesini Saptama

• Yazı Tipi Boyutu, Stili ve Fontu Seçerken Nelere Dikkat Ederiz?

• İstatistikler ve Sayısal Analizlerin Sunuma Yerleştirilmesi • Sunumun Katılımcı Profili ile Eşleştirilmesi

• Etkin Sunuş ve Çevre Yönetimi • Uygun Bir Ortamın Hazırlanması

• Katılımcıları Sunuma Hazırlamak

• Sahnenin Kullanımı

• Beden Dili ve Sesin Kullanımı

• Ses Tonu ve Doğru Telaff uz

• Doğru Sorular Sormak ve Katılım Yaratmak

• Güven Oluşturmak

• Esneklik ve Bakış Açıları

• Özgüveni ve Sakinliği Korumak

• Özetleme Mutabakat ve Geri-Bildirim Verme Sanatı

• Sunum Atölyesi Uygulama Çalışması

 

Eğitimin Süresi : 1 gün / 6 saat

Katılımcı Sayısı : 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili : İlk, orta ve üst kademeden kamu ve özel işletme yöneticileri ve ilgi duyan bütün katılımcılar.

Eğitim Türü : Kurumsal