Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışanlarına yönelik “Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” 6 - 10 Ağustos 2019 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanımız Begüm Doğan tarafından gerçekleştirildi. Uygulamalı olarak verilen eğitimde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler ve çalışma ortamlarındaki risk etmenleri hakkında genel bilgi verilmiştir. DOĞAN iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde işverene düşen sorumlukların yanı sıra çalışanların uyması gereken kurallar olduğuna vurgu yapılarak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılım sağlamasının son derece kıymetli olduğunu belirtti.  

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümleri bulunan okulda görev alan çalışanlarla risk değerlendirme, acil durum planı hazırlama, çalışmaları başlıklarında uygulamalar yapılmıştır, eğitim sırasında İzmir’de gerçekleşen deprem ile deprem tatbikatı da değerlendirilmiştir. ÇASGEM yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş bir kurum olarak çalışma hayatına değer katmaya devam etmektedir.