Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi Kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütüne Çalışma Ziyareti

Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında 7-8 Mayıs 2019 tarihlerinde İsviçre Cenevre’de bulunan ILO Merkezine teknik gezi gerçekleştirildi. Programa; ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, Başkan Yardımcısı Kenan YAVUZ, ve eğitim uzmanlarından oluşan heyet katılım sağladı. İki gün süren programın birinci gününde, Beceri ve İstihdam Edilebilirlik Birim Yöneticisi Srinivas B. Reddy ile çalışma ziyaretinin amacı, kapsamı, beklentilerimiz ve proje çıktıları konularında istişarede bulunuldu. ÇASGEM’in genel yapısı ve yürüttüğü faaliyetler hakkında genel bilgi verildi. Planlanan program doğrultusunda ILO uzmanları tarafından “İstihdam Politikaları”, ”Genç İstihdamı”, “Kayıt Dışılık”, “Yapısal Dönüşüm”, “Kamu İstihdam Hizmetleri ve Aktif İşgücü Piyasası Politikaları” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Programın ikinci günde ise İstihdam Politikaları Birim Yöneticisi Sangheon Lee ile projenin genel amacı, yapılan araştırma sonuçları hakkında paylaşımlarda bulunulmuştur. Beceri ve İstihdam Edilebilirlik Biriminde kıdemli uzman Olga Strietska-Ilina tarafından Beceri Uyumsuzluğu ve Beceri Tahminleme konularında detaylı bir sunum gerçekleştirilmiştir. “Beceri Uyumsuzluğu”,”Beceri Geliştirme Politikaları ve Sistemleri”,  “Yeşil İşlerde Beceri”, ”İş Temelli Öğrenme ve Çıraklık Eğitimi”,”Sosyal İçermede Beceri Gelişimi, Göçmenlerde Beceri “ konularında sunumlar yapıldı.

Programın devamında Türkiye Daimi Temsilciliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Erhan BATUR ziyaret edildi.