YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

ÇASGEM&İSGGM işbirliği ile 12 Aralık 2017 tarihinde ÇASGEM’de 'Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Çalıştayı” düzenlemiştir.

Yüksekte çalışma eğitimlerinde standart ve içerik belirlenmesi ve yapılacak yasal düzenlemelere altyapı oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere, ilgili sektör temsilcileri, STK’lar ve İSG profesyonelleri katılmıştır.

 

Çalıştay açılışında Merkez Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, yüksekte güvensiz çalışmanın iş kazalarının nedenleri arasında büyük bir orana sahip olduğuna ve bu davranışların değiştirilmesinde eğitimin önemine vurgu yapmış, yüksekte güvenli çalışma eğitimlerinin tasarlanmasında ÇASGEM’in önemli bir rol üstleneceğini ifade etmiştir.

 

Ardından İSGGM Genel Müdürü Op. Dr. Orhan KOÇ, yüksekte çalışma eğitimlerinde müfredat oluşturulması sürecinde ÇASGEM’in etkin rolüyle düzenlenen bu çalıştayın ilk adım olduğunu, ÇASGEM ve İSGÜM işbirliği ile iş sağlığı ve güvenliği açısından öncelikli olan diğer sektörlerde de benzer çalışmaların hayata geçirileceğini belirtmiştir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı  Dr. Serhat AYRIM konuşmalarında ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin arttırılmasında, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin niteliklerinin geliştirilmesinde ve iş kazalarının azaltılmasında yüksekte çalışma eğitimlerinin üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu vurgulamıştır.

 

Çalıştay dört grup ve iki oturum halinde gerçekleştirilmiştir. Birinci oturumda “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin İçeriklerinin ve Standartlarının Belirlenmesi”, ikinci oturumda “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin Belgelendirme ve Değerlendirme Sistemi” konusu tartışılmıştır. 

 

Çalıştayda, yüksekte çalışma eğitimlerinde sektörlere ve yürütülen faaliyetlere özel planlama yapılması gerektiği sonucu elde edilmiş, yüksekte çalışma mevzuatında yer alması gereken ilkeler, bu konuda eğitim verecek kişilerin asgari nitelikleri ve yüksekte çalışma eğitici eğitimlerinde belgelendirme ve değerlendirme süreci ile ilgili fikirler bir araya getirilmiştir. 

 

Çalıştay Raporu :http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/video/RAPOR.pdf