MAKİNE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MAKİNE EMNİYET SİSTEMLERİ UYGULAMALI EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:20 Şubat 2019
:10:10
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

Makinelerden kaynaklanabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması amacıyla, makinelere özel tehlikelerin belirlenmesi; bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin tespiti, derecelendirilmesi
ve kontrol edilebilir seviyeye indirilmesi için yapılacak sistematik çalışmaların bilgi ve becerisini, makine emniyet sistemlerinin kullanım amaçlarını ve yöntemlerini katılımcıya kazandırmak, saha uygulamaları
ile teorik bilgiyi pekiştirme amaçlanmıştır.


Programın İçeriği:
Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyet Sistemleri
Uygulamalı Eğitimi konu başlıkları aşağıda sunulmuştur:


Makine Emniyeti ve İSG (6 saat)
• İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş,
• Makinelerden kaynaklanan Sağlık ve Güvenlik Riskleri
• İlgili Mevzuat Bilgisi (Makina Emniyet Yönetmeliği, Makina
Koruyucuları Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği)
• Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyeti


Makine Emniyeti Risk Değerlendirmesi (6 saat)
• TS 12100 Temel Bilgiler
• Makine Emniyet Sistemi ile ilgili Standartlar
• (EN ISO 13849-1, EN/IEC 62061, A-B-C Tipi Standartlar)
• Potansiyel Tehlikelerin Belirlenmesi
• Makine Limitlerinin Belirlenmesi
• Risk Tahmini ve Derecelendirilmesi
• Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
• Makine Emniyet Sistemleri


Makine Emniyeti Prensipleri (3 saat)
• Makine Tasarımında Güvenlik Prensipleri
• Makine Kullanımında Güvenlik Prensipleri
• Makine Bakım Onarımında Güvenlik Prensipleri


Makine Emniyeti Uygulamalı Eğitimi (3 saat)
• CE İşareti nedir? Uygunluk Beyanı Nedir?
• CE nasıl kontrol edilir?
• Makinelerden Kaynaklanan Risklerin Önlenmesi
• Makine Koruyucuları
• Makine Emniyet Sistemleri


Eğitimin Süresi : 3 gün/ 18 saat
Katılımcı Sayısı : 10 - 16 kişilik gruplar
Katılımcı Profili : İSG Profesyonelleri, Makine ve Elektrik Elektronik Mühendisleri
Eğitim Türü : Kurumsal- Bireysel

 

ETKİLİ KARAR VERME 

 
:0,00 
:% 0
:20 Şubat 2019
:09:56
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:


İş dünyasında en sık karşılaşılan olgulardan biri olan problemler ve bunların çözümünde doğru karar almaya duyulan ihtiyaç, gün geçtikçe karmaşıklaşan çalışma hayatında büyük önem kazanmaktadır.
Sorunların farkına varılması, tanımlanması ve çözümlenmesi için gösterilen gayretler, sistematik bir çerçeveye oturtulmadığı sürece sonuçsuz kalmakta veya olumlu bir sonuca ulaşılması şansa
kalmaktadır. Çalışma hayatında çeşitli düzeyde problemlerin ortaya çıkması her zaman için olasıdır, ne var ki bunlar ortaya çıkana ve sonuçlarını gösterinceye kadar üzerinde durulmamaktadır. Bu nedenle
her çeşit ve büyüklükte sorunlar karşısında sonuç odaklı ve çözüm getirici bir yaklaşımın geliştirilmesi, yöneticiler ve çalışanlar açısından son derece önemlidir. Etkili Karar Verme Eğitimi sonunda, katılımcılar aşağıda belirtilen konularda bilgi ve fikir sahibi olacaklardır:


1. Problem, çözüm ve karar kavramları,
2. Problem çözme teknikleri ve uygulamaları,
3. Karar alma ve zamanlama teknikleri ile uygulamaları,
4. Güncel ve tarihi çeşitli örnekler.
Programın İçeriği:
• Konuyla ilgili kavramların tanıtılması,
• Güncel ve tarihi örneklerin aktarılması,


• Problem çözme teknik ve araçları:
o 5N tekniği, Balık Kılçığı, Ishikawa, İlişkilendirme ve Akış diyagramları
o Risk yönetimi, SWOT, PEST, Boston, Porter ve Çekirdek Rekabet Analizleri,
o McKinsey 7s ve Grenier Analizileri
• Doğru karar alma teknik ve araçları:
o Pareto Analizi, Parçalı Karşılaştırma Analizi, Grid Analizi,
o Artılar-Eksiler Analizi, Güç Alanı, Altı Düşünme Şapkası,


Eğitimin Süresi : 2 gün / 12 saat
Katılımcı Sayısı : 10-25 kişilik grup
Katılımcı Profili : İlk, orta ve üst kademeden yöneticiler, çalışanlar ve ilgi duyan bütün katılımcılar.
Eğitim Türü : Kurumsal

 

SUNUM TEKNİKLERİ VE İÇERİK TASARIMI 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:14:32
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

Etkili sunum teknikleri eğitimi, davranış değişimine odaklı, katılımcıların sunum yaparken, doğallıktan uzaklaşmadan, kendilerine özgü bir stil geliştirmesini ve profesyonel sunum tekniklerini özümsemelerini hedefl eyen, gerçek hayattan seçilmiş materyaller ve video çekimi desteğiyle, etkili sunum sürecinin incelendiği bir eğitimdir. Etkili Sunum Teknikleri programı ile özellikle iş hayatında küçük grup veya topluluk önünde sunum yaparken, sunumu etkili hale getirebilecek faktörleri başarı ile gerçekleştirebilmek ve sunumda etkin olabilmek amaçlanmaktadır.

 

Programın İçeriği:

• Sunum Metninin Hazırlanması

• Sunumda Animasyon, Film ve Görsellerin Kullanım Özellikleri • Sunumda Kullanılan Şablonların Önemi

• Sunulan Konulara Uygun Şablon Seçimi

• Kullanılacak Metin ve Görsel Dengesini Saptama

• Yazı Tipi Boyutu, Stili ve Fontu Seçerken Nelere Dikkat Ederiz?

• İstatistikler ve Sayısal Analizlerin Sunuma Yerleştirilmesi • Sunumun Katılımcı Profili ile Eşleştirilmesi

• Etkin Sunuş ve Çevre Yönetimi • Uygun Bir Ortamın Hazırlanması

• Katılımcıları Sunuma Hazırlamak

• Sahnenin Kullanımı

• Beden Dili ve Sesin Kullanımı

• Ses Tonu ve Doğru Telaff uz

• Doğru Sorular Sormak ve Katılım Yaratmak

• Güven Oluşturmak

• Esneklik ve Bakış Açıları

• Özgüveni ve Sakinliği Korumak

• Özetleme Mutabakat ve Geri-Bildirim Verme Sanatı

• Sunum Atölyesi Uygulama Çalışması

 

Eğitimin Süresi : 1 gün / 6 saat

Katılımcı Sayısı : 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili : İlk, orta ve üst kademeden kamu ve özel işletme yöneticileri ve ilgi duyan bütün katılımcılar.

Eğitim Türü : Kurumsal

 

PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILACAK CİHAZLARIN MONTAJI, TAMİRİ VE BAKIMI EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:14:19
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

Patlayıcı ortamlarda kullanılacak cihazların montajı, tamiri ve bakımı ile ilgili mevzuatın ve standartların doğru uygulanmasına katkı sağlanması amacıyla, işletmelerin ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin konuya intibak ederek sonuç almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

 

Programın İçeriği:

• ATEX Direktifl erine ve Ulusal mevzuatlara genel bakış

• Tehlikeli alanlar ve tutuşturma kaynakları

• Patlamadan korunma prensipleri

• Tehlikeli bölgelerin belirlenmesine genel bakış

• Tehlikeli bölgelerde ekipman seçimi ve kullanımı

• Cihazların gruplandırılması ve etiket okuma

• Patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman montajı, muayenesi, tamir, periyodik bakım ve revizyonlarına ilişkin genel bakış

• TS EN 60079 - 14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

• TS EN 60079 - 14/AC Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

• TS EN 60079 - 17 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı

• TS EN ISO 80079 - 36 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 36: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman – temel metot ve özellikler

• İş izinleri ve çalışma talimatlar

 • Kayıt altına alınması

• Güvenlik yönetim sistemine uyumlaştırılması

 

Eğitimin Süresi :

2 gün/ 12 saat Katılımcı Sayısı : 10-15 kişilik gruplar Katılımcı Profili : İSG Profesyonelleri, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazların montajı, muayenesi, incelenmesi, bakımı ile uğraşan ve bu alanlardaki bilgilerini yenilemek veya genişletmek isteyen kişiler.

 

Eğitim Türü : Kurumsal- Bireysel

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (C SINIFI) 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:10:04
:Pazar
:
:
:
:

İş Güvenliği Uzmanlığı  C Sınıfı Temel Eğitim Başvuru Şartları:

 

Eğitime sadece mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik öğretmenler  ve iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları başvurabilir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitimi Uzaktan eğitim + Yüz yüze eğitim + Uygulama Eğitimi den oluşmaktadır.

Uzaktan eğitim (90 saat), kesin kayıttan sonra e-posta aracılığıyla size gönderilecek olan kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla internet üzerinden gerçekleşecektir. Katılımcıların ses, görüntü ve ders içeriklerini açabilecek yeterince hızlı internet bağlantısı, yeterli donanımda bilgisayara ve bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmaları gerekir. Uzaktan eğitim içeriklerinin tamamının yapılması zorunludur. Uzaktan Eğitime süre olarak %90 devam zorunludur. Uzaktan eğitim tarih aralığında bütün derslerin içeriğini tamamlama zorunludur. Uzaktan eğitimin %90 lık kısmı eşzamansız olup, belirtilen tarih aralığında istenilen zamanda yapılabilir, %10 luk kısmı eşzamanlı (senkron) olarak; bildirilen tarih ve saatlerde internet üzerinden canlı gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze eğitim (90 saat) ÇASGEM’de gerçekleştirilecektir. (Adres: Yunus Emre Mah. Kübra Sok. No:1 Pursaklar/ANKARA) Yüz yüze eğitimde en fazla 6 saat devamsızlık hakkınız bulunmaktadır. Yüz yüze eğitim ders programı kesin kayıttan sonra e-posta aracılığıyla tarafınıza bildirilecektir. Eğitimler boyunca yine aynı adreste bulunan sosyal tesislerimizde konaklamak isteyenler http://www.casgem.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-sayfa/id-11/toplanti-salonlari-ve-sosyal-tesisler.html i ziyaret edebir, 0312 527 51 27/5000 i arayıp rezervasyon yaptırabilirler.

Dikkat !!! Sınıflar ancak kesin kayıt sayıları 12 ve üzerinde olduğu zaman açılabilecektir. Konaklama ve yolculuk planlamalarınızı bu hususa dikkat ederek gerçekleştirmeniz önerilir.

Uygulama Eğitimi (staj) (40 saat) yüz yüze eğitimin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tamamlanacaktır. Uygulama eğitimine  %100 devam zorunludur. Lütfen yüz yüze eğitime gelmeden Uygulama Eğitimi yapacağınız yeri belirleyiniz ve işyeri SGK Sicil numarasını temin ediniz. Uygulama eğitimi yapılacak işyerlerinde; iş güvenliği uzmanı bulunması gerekir.

 

Başvurudan önce bilinmesi gerekenler:

Başvurular e-posta yoluyla alınacaktır.

Aşağıdaki Başvuru Belgeleri taratıp A4 olarak PDF formatında dosya adı başvuracak kişinin adı, soyadı ve belge adı olacak şekilde kaydediniz.

Elden, posta, kargo yoluyla, telefon veya faks aracılığıyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Kayıtlar sınıf kontenjanı ile sınırlıdır.

Yeterli başvuru olmayan sınıflar iptal edilecektir.

Daha önce gönderilen başvurular geçersizdir.

Başvuru sahiplerine gerekli açıklamalar e-posta yolu ile yapılacaktır.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

1-      Başvuru dilekçesi: Dilekçedeki bilgiler sizinle iletişime geçmek ve işlemlerinizi gerçekleştirmek için kullanılacağından istenen tüm bilgileri hatasız ve eksiksiz olarak, bilgisayar ortamında doldurunuz ve yazdırarak imzalayınızAksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

2-      Diploma: Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi. Aslının eğitime gelindiğinde ibraz edilmesi halinde eğitim kurumumuz “ASLI GİBİDİR” onayını yapacaktır. Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin ıslak imzalı noter onaylı veya mezun olunan okul onaylı sureti de geçerli olacaktır.

3-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi/Nüfus Kayıt Örneği: Aslı eğitime gelindiğinde ibraz edilecek ve aslı gibidir yapılacaktır.

4-      Eğitim Ücret Dekontu (Kesin kayıt aşamasında e posta ile göndermeniz istenecektir)

 

“Başvuru için gerekli belgeler” i sizden istendiğinde eğitim kurumuza teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Başvuru:

Başvuru için gerekli belgelerden 1.Başvuru Dilekçesi, 2.Diploma/Geçici Mezuniyet belgesini ve Nüfus Cüzdanı / Nüfus Kayıt örneğini 3 ek olacak şekilde e-posta’ya ekleyerek, konu kısmına adınızı soyadınızı yazıp casgembasvuru@gmail.com adresine gönderiniz. (Bu e-posta adresi yalnızca başvuru için kullanılmaktadır. Başvuru haricindeki e-postalar dikkate alınmayacaktır.)

Başvurularınız değerlendirilerek en yakın sürede cevaplandırılacaktır.

Lütfen sorularınızı telefon yerine e posta ile iletiniz. (casgemisg@gmail.com)

Eğitim Ücreti  TL (%18 Kdv dahil fiyatıdır.)

 

ÇASGEM Döner Sermaye İşletmesi banka hesap bilgileri:

Halkbank Pursaklar Şubesindeki TR58 0001 2001 5700 0005 1000 01  

 İban numaralı  hesabımız 900,00.- TL ve KDV 162,00.-TL

TOPLAM 1.062,00.-TL(kdv dahil)

ÇASGEM Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı

Vergi Dairesi: Dışkapı v.d.

Vergi no:       227 005 49 87

Telefon: 0312 594 15 05 -06

Faks     : 0312 527 51 23

Mail: casgemisg@gmail.com

 

 

FARKINDALIK ODAKLI EMPATİK İLETİŞİM 

 
:0,00 
:% 0
:20 Şubat 2019
:10:35
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

Farkındalık Odaklı Empatik İletişim

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

•     Stres Nedir?

•     Olumlu- Olumsuz Stres Nedir?

•     Strese Nasıl Tepki Veririz?

•     Stres Kaynakları Nelerdir?

•     İşyerinde Stres ve Stresle Başa Çıkma

•     Farkındalık

•     Farkındalık Temelli Tutumlar

•     Farkındalık Egzersizleri

•     Temel Stres Azaltma ve Rahatlama Egzersizleri

-Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

-Saha ziyareti öngörülmemektedir.

-Öntest ve sontest uygulanacak, ayrıca eğiticilerin lüzumlu görmesi halinde uygulamalı eğitimler sırasında edinilen kanaatler de dikkate alınabilecektir.

 

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Bu eğimin amacı çalışanların, çalışma hayatında karşılaştığı stresle başa çıkmasına yardımcı olmaktır. 

Bu eğitim sonucunda katılımcılar;

 • Stresi, olumlu ve olumsuz yönleriyle tanımlayabilir,
 • Yaşamlarındaki farklı stres kaynaklarını tanımlayabilir,
 • İşyerindeki stresi azaltmak için en az 3 yol tanımlayabilirler.
 • Farkındalık temelli stres azaltma için 8 haftalık programı öğrenebilirler.

Stres yönetimlerini ve öz bakımlarını geliştirici en az 3 teknik tanımlayabilir.

Eğitim programında tercih edilen öğretim yöntemleri ise yetişkin katılımcılara uygun yaygın öğrenme teknikleridir: Grup tartışmaları ve beyin fırtınası, küçük grup aktiviteleri, rol oynama; öz değerlendirme egzersizleri, deneyerek öğrenme ve kişisel hedefler belirleyebilme…

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

 

Her düzeyde çalışanlar

 

Süre (Gün-Saat)

1 veya 2 gün şeklinde tasarlanabilir

Faaliyet Dili

İngilizce / Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:10:05
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

 

Bu eğitimin başlıca hedefi, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasında iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ekip çalışması ve önleyici yaklaşımın önemi konusunda farkındalık yaratmaktır.

 

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitiminin sonunda katılımcılar,

 

 1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı,
 2. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun, görev ve yetkileri,
 3. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışma usul ve esasları,
 4. Birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri,
 5. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin nasıl yürütüleceği

 

konularında bilgi ve fikir sahibi olacaklardır.

 

Programın İçeriği:

 

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitim programının içeriğinde şu başlıklar yer alır:

 

 1. Kurulun görev ve yetkileri,
 2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 4. İş hijyeninin temel ilkeleri,
 5. İletişim teknikleri,
 6. Acil durum önlemleri,
 7. Meslek hastalıkları,
 8. İşyerlerine ait özel riskler,
 9. Risk değerlendirmesi.

 

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

 

Katılımcı Profili: İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri ve yedekleri