3T RİSK DEĞERLENDİRME, ELMERİ GÖZLEM FORMU VE İSG-YS UYGULAMASI EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:46
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

3T RİSK DEĞERLENDİRME, ELMERİ GÖZLEM FORMU VE İSG-YS UYGULAMASI EĞİTİMİ

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

 • Kavramlar ve tanımlar
 • ELMERİ Gözlem Formu uygulaması
 • ELMERİ Gözlem Formu hakkında genel bilgi
 • Gözlem alanlarının seçimi
 • Gözlem ve puanlama kuralları
 • ELMERİ Gözlem formunun doldurulması
 • Sonuçların raporlanması
 • 3T Risk Değerlendirmesi
 • 3T Risk Değerlendirmesi hakkında genel bilgi, kullanım amacı, avantajları ve dezavantajları
 • 3T Risk Değerlendirmesinin planlanması
 • 3T Risk Değerlendirmesi modülleri
 • 3T Risk Değerlendirmesi Matrisi kullanılması
 • 3T Risk Değerlendirmesi uygulanması
 • Sonuçların değerlendirilmesi
 • İSG-YS uygulaması
 • İSG-YS hakkında genel bilgi
 • İSG-YS derecelendirme formunun doldurulması
 • Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama

-Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

-Saha ziyareti öngörülmemektedir.

-Öntest ve sontest uygulanacaktır.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

İşletmelerin tehlikelerin belirlenmesinden kontrol tedbirlerinin alınması ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulmasına kadar tüm adımlarda 3T Risk Değerlendirme, ELMERİ Gözlem Formu ve İSG-YS’ nin anlaşılması ve uygulanmasına yönelik bilgi ve becerisi kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

İSG Profesyonellerine yönelik

Süre (Gün-Saat)

2 Gün- 12 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti): 5.000,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Eğitim diline çevirisi yapılacak.

İstenen fiziki mekanda flip card, PC ve projeksiyon cihazı

U tipi salon, pointer, Ses sistemi.

Ders notlarını ve görselleri vermek için katılımcı sayısı kadar baskılı USB ler

Yaka kartları

Başarı sertifikaları (Sınavda başarılı olanlara verilir)

Katılımcı belgeleri (Sınavda gerekli başarı kriterlerini sağlayamayan ve derslerin %80’ine katılanlara verilir)

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

 

 
 

İŞYERİNDE DAVRANIŞ VE PROTOKOL KURALLARI 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:29
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

İŞYERİNDE DAVRANIŞ VE PROTOKOL KURALLARI

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

 

Konu başlıkları

• İş yaşamında sosyal davranış ve protokol kuralları

• İş yaşamını düzenleyen kurallar

• İş yaşamında örgüt hiyerarşisi ve davranış kuralları

• İş yaşamını düzenleyen kuralların iş yaşamına etkisi

• İş yaşamında sosyal davranış

• Ast-üst ilişkisi

• Yöneticisinin makamında davranış

• Katılımcı davranış, yönetici davranışı

• İşyerinde iletişim araçları

• Kurum ve kuruluşlarda resmi protokol

• Tokalaşma, hitap, takdim, karşılama ve uğurlama

• Davet ve kokteyller

• Statü sembolleri, yemek davetleri, oturmalı davet

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

Katılımcıları, sosyal davranış kuralları ve imaj konularında bilinçlendirmek,

telefon ve yüz yüze iletişim kuran kişilere olumlu davranış

biçimleri kazandırmak, müşteri odaklı olunmasını sağlamak ve hizmet

kalitesini artırmaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Çalışan işgücü

Süre (Gün-Saat)

1 gün / 6 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti): 2.500,00TL+%18KDV

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

10-25 kişilik grup

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

Eğitim salonu, bilgisayar, projeksiyon cihazı.

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

 

 

Seveso Çalışmalarına İlişkin Özel Konu Başlıkları 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:30
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin amacı:

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması kapsamında çıkarılan yasal mevzuatlar ışığında alt ve üst seviyeli kuruluşlarda yürütülmesi gereken Seveso çalışmalarına ve mevzuatın doğru uygulanmasına katkı sağlanması amacıyla, işletmelerin ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin konuya intibak ederek sonuç almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Eğitim başlıklarından bazıları:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması, Seveso Çalışmalarına İlişkin Özel Konu Başlıkları alanında eğitim başlıklardan bazıları aşağıda sunulmuştur:

 • Sürdürülebilir Güvenlik Yönetim Sistemi
 • Güvenlik Yönetim Sistemi Performans Göstergeleri
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Domino Etkisi ve Hesaplanması
 • Acil Durum Yönetimi
 • Dâhili Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • Harici Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • İç Denetim ve İzleme
 • Kaza Araştırma ve Kamuyu Bilgilendirme
 • Mekanik Bütünlük
 • Değişim Yönetimi
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım
 • Risk Temelli Kontrol Yöntemleri
 • İnsan Hataları ve Analizi
 • Güvenilirlik Analizi
 • Geçmişte Yaşanan Kazalardan Öğrenme ve Bu Kazaların Nicel Tekrarlanma Olasılıkları
 • Güvenlik Raporu

 

Eğitim süresi:    3 Gün / 18 Saat

Katılımcı sayısı:  10 - 15 kişilik gruplar

Ücret : Kurumsal Eğitim (1 Grup Ücreti) : 6.000,00TL+%18KDV

Bireysel Eğitim (1 Kişi Ücreti) : 750,00TL+%18KDV

Katılımcı profili: İSG Profesyonelleri, Proses Mühendisleri, İşverenler

 

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:30
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Beden Dili

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

 

 • Beden Dili ve İletişim
 • Hareketler ve Anlamları
 • Ayakların ve Bacakların Verdiği Mesajlar
 • Kendini Rahatlatma Hareketleri ve Anlamları
 • Yüz ve Başın Hareketleri
 • Etkili Beden Dili Kullanımı

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Katılımcıların beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmalarını, iş ve sosyal hayatlarında kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak, daha etkili, daha profesyonel bir imaj sahibi olabilmelerine imkan vermek, duygularını ve hareketlerini kontrol etmeyi öğretmek, karşısındakinin beden dilini çözmesini sağlamaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Her düzeyden çalışan katılabilir.

Süre (Gün-Saat)

1 Gün / 6 Saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti): 2.500,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

10-25 kişilik grup

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

Eğitim salonu, bilgisayar, projeksiyon cihazı, renkli karton, renkli postit, renkli keçeli kalemler.

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

 

 

BASINÇLI KAPLAR VE BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:31
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Basınçlı Kaplar ve Basınçlı Gaz Tüpleri ile Güvenli Çalışma Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

 

Konu başlıkları

 • Dünyada ki iyi uygulama örnekleri                                                                                                  
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamındaki yükümlülükler
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği  (2006/42/AT)                                                                             
 • İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
 • Basit basınçlı kaplar yönetmeliği (2014/29/AB)
 • Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği (2014/68/AB)                                                                   
 • Taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği (2010/35/AB)
 • Risk değerlendirmesi mantığı 
 • Basınçlı ekipmanlarla çalışma sisteminin risk değerlendirme sürecine dahil edilmesi
 • Performans saha gözlemi
 • İşletme içi proseslerin saha gözlemi ile değerlendirilmesi ve işletmede kullanılan basınçlı kapların ve basınçlı gaz tüplerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi                                                                                
 • İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde ve bakım işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • İş sağlığı ve güvenliği boşluk analizi uygulaması
 • Sahadaki verilerin analizi ve basınçlı tüplerde güvenli çalışma uygulaması
 • Basınçlı gazlarla çalışmada güvensiz hareketler ve risk alma                                                 
 • Yanma ve patlamanın kimyası ve patlayıcı ortam oluşumunun incelenmesi
 • Çalışanların yetkinliklerinin değerlendirilmesi                                                                                                                                     
 • İyi bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir
 • Sorumluluklar
 • İzleme ve takip

- Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

- Saha ziyareti olacaktır ( Saha ziyareti ayarlanamazsa ilgili konu başlıkları sadece teorik olarak anlatılacaktır)

- Öntest ve sontest uygulanacaktır.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine ve ilgili çalışanlara işyerinde basınçlı kaplar ve basınçlı gaz tüpleri ile güvenli çalışmanın nasıl yapılacağının bilgi ve becerisini kazandırmayı sağlamaktır.  

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

İSG Profesyonelleri,  mühendisler ve teknik çalışanlara yönelik

Süre (Gün-Saat)

3 Gün- 18 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti): 6.000,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Eğitim diline çevirisi yapılacak.

İstenen fiziki mekanda flip card, PC ve projeksiyon cihazı

U tipi salon, pointer, Ses sistemi.

Ders notlarını ve görselleri vermek için katılımcı sayısı kadar baskılı USB ler

Yaka kartları

Başarı sertifikaları (Sınavda başarılı olanlara verilir)

Katılımcı belgeleri (Sınavda gerekli başarı kriterlerini sağlayamayan ve derslerin %80’ine katılanlara verilir)

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

 

 
 

YAŞAMA HATLARI KURULUM EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:31
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

  Yaşama Hatları Kurulum Eğitimi

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Ön test-Son test

 

 

 • Yüksekliğin tanımı,Yönetmelikler hkk. Bilgi,Yüksekte çalışmaya hazırlık
 • Düşmeye neden olan faktörler,düşmeye karşı önlemler,düşmeyi önleyici sistemler.
 • Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanlar ve standartları.
 • Emniyet hattı  ve Yaşam hattı nedir?
 • Yatay ve düşey yaşam hatları(K2010-K2020).Kanundaki yeri,Yaşam hatlarının kullanım alanları.Görseller kullanarak detaylandırma.
 • Yüksekte çalışmalarda toplu iş güvenlik önlemleri ve kişisel güvenlik önlemleri nedir?
 • Yüksekte çalışma acil durum planı örneği,adımları.
 • İlk gün tanışma ardından öntest,son gün sunum bitiminde sontest uygulaması.
 • Saha ziyaretinde uygulama.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Eğitim sonunda yüksekte çalışmada kullanılması gereken yatay ve dikey yaşam hatları ve diğer önlemler hakkında gerekli kazanım elde edilmiş olacaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar (Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Yüksekte çalışma yapabilecek fiziksel,psikolojik sağlık durumu uygun olan teknik eğitim almış yetişkin bireyler.

Süre (Gün-Saat)

2 gün eğitim-12 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti) : 5.000,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

En az  5 kişi

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri (Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

 

 

ETKİLİ KARAR VERME 

 
:0,00 
:% 0
:20 Şubat 2019
:09:56
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:


İş dünyasında en sık karşılaşılan olgulardan biri olan problemler ve bunların çözümünde doğru karar almaya duyulan ihtiyaç, gün geçtikçe karmaşıklaşan çalışma hayatında büyük önem kazanmaktadır.
Sorunların farkına varılması, tanımlanması ve çözümlenmesi için gösterilen gayretler, sistematik bir çerçeveye oturtulmadığı sürece sonuçsuz kalmakta veya olumlu bir sonuca ulaşılması şansa
kalmaktadır. Çalışma hayatında çeşitli düzeyde problemlerin ortaya çıkması her zaman için olasıdır, ne var ki bunlar ortaya çıkana ve sonuçlarını gösterinceye kadar üzerinde durulmamaktadır. Bu nedenle
her çeşit ve büyüklükte sorunlar karşısında sonuç odaklı ve çözüm getirici bir yaklaşımın geliştirilmesi, yöneticiler ve çalışanlar açısından son derece önemlidir. Etkili Karar Verme Eğitimi sonunda, katılımcılar aşağıda belirtilen konularda bilgi ve fikir sahibi olacaklardır:


1. Problem, çözüm ve karar kavramları,
2. Problem çözme teknikleri ve uygulamaları,
3. Karar alma ve zamanlama teknikleri ile uygulamaları,
4. Güncel ve tarihi çeşitli örnekler.
Programın İçeriği:
• Konuyla ilgili kavramların tanıtılması,
• Güncel ve tarihi örneklerin aktarılması,


• Problem çözme teknik ve araçları:
o 5N tekniği, Balık Kılçığı, Ishikawa, İlişkilendirme ve Akış diyagramları
o Risk yönetimi, SWOT, PEST, Boston, Porter ve Çekirdek Rekabet Analizleri,
o McKinsey 7s ve Grenier Analizileri
• Doğru karar alma teknik ve araçları:
o Pareto Analizi, Parçalı Karşılaştırma Analizi, Grid Analizi,
o Artılar-Eksiler Analizi, Güç Alanı, Altı Düşünme Şapkası,


Eğitimin Süresi : 2 gün / 12 saat
Katılımcı Sayısı : 10-25 kişilik grup
Katılımcı Profili : İlk, orta ve üst kademeden yöneticiler, çalışanlar ve ilgi duyan bütün katılımcılar.
Eğitim Türü : Kurumsal

 

SUNUM TEKNİKLERİ VE İÇERİK TASARIMI 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:14:32
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

Etkili sunum teknikleri eğitimi, davranış değişimine odaklı, katılımcıların sunum yaparken, doğallıktan uzaklaşmadan, kendilerine özgü bir stil geliştirmesini ve profesyonel sunum tekniklerini özümsemelerini hedefl eyen, gerçek hayattan seçilmiş materyaller ve video çekimi desteğiyle, etkili sunum sürecinin incelendiği bir eğitimdir. Etkili Sunum Teknikleri programı ile özellikle iş hayatında küçük grup veya topluluk önünde sunum yaparken, sunumu etkili hale getirebilecek faktörleri başarı ile gerçekleştirebilmek ve sunumda etkin olabilmek amaçlanmaktadır.

 

Programın İçeriği:

• Sunum Metninin Hazırlanması

• Sunumda Animasyon, Film ve Görsellerin Kullanım Özellikleri • Sunumda Kullanılan Şablonların Önemi

• Sunulan Konulara Uygun Şablon Seçimi

• Kullanılacak Metin ve Görsel Dengesini Saptama

• Yazı Tipi Boyutu, Stili ve Fontu Seçerken Nelere Dikkat Ederiz?

• İstatistikler ve Sayısal Analizlerin Sunuma Yerleştirilmesi • Sunumun Katılımcı Profili ile Eşleştirilmesi

• Etkin Sunuş ve Çevre Yönetimi • Uygun Bir Ortamın Hazırlanması

• Katılımcıları Sunuma Hazırlamak

• Sahnenin Kullanımı

• Beden Dili ve Sesin Kullanımı

• Ses Tonu ve Doğru Telaff uz

• Doğru Sorular Sormak ve Katılım Yaratmak

• Güven Oluşturmak

• Esneklik ve Bakış Açıları

• Özgüveni ve Sakinliği Korumak

• Özetleme Mutabakat ve Geri-Bildirim Verme Sanatı

• Sunum Atölyesi Uygulama Çalışması

 

Eğitimin Süresi : 1 gün / 6 saat

Katılımcı Sayısı : 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili : İlk, orta ve üst kademeden kamu ve özel işletme yöneticileri ve ilgi duyan bütün katılımcılar.

Eğitim Türü : Kurumsal

 

PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILACAK CİHAZLARIN MONTAJI, TAMİRİ VE BAKIMI EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:14:19
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

Patlayıcı ortamlarda kullanılacak cihazların montajı, tamiri ve bakımı ile ilgili mevzuatın ve standartların doğru uygulanmasına katkı sağlanması amacıyla, işletmelerin ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin konuya intibak ederek sonuç almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

 

Programın İçeriği:

• ATEX Direktifl erine ve Ulusal mevzuatlara genel bakış

• Tehlikeli alanlar ve tutuşturma kaynakları

• Patlamadan korunma prensipleri

• Tehlikeli bölgelerin belirlenmesine genel bakış

• Tehlikeli bölgelerde ekipman seçimi ve kullanımı

• Cihazların gruplandırılması ve etiket okuma

• Patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman montajı, muayenesi, tamir, periyodik bakım ve revizyonlarına ilişkin genel bakış

• TS EN 60079 - 14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

• TS EN 60079 - 14/AC Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

• TS EN 60079 - 17 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı

• TS EN ISO 80079 - 36 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 36: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman – temel metot ve özellikler

• İş izinleri ve çalışma talimatlar

 • Kayıt altına alınması

• Güvenlik yönetim sistemine uyumlaştırılması

 

Eğitimin Süresi :

2 gün/ 12 saat Katılımcı Sayısı : 10-15 kişilik gruplar Katılımcı Profili : İSG Profesyonelleri, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazların montajı, muayenesi, incelenmesi, bakımı ile uğraşan ve bu alanlardaki bilgilerini yenilemek veya genişletmek isteyen kişiler.

 

Eğitim Türü : Kurumsal- Bireysel