İŞYERİNDE DAVRANIŞ VE PROTOKOL KURALLARI 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:29
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

İŞYERİNDE DAVRANIŞ VE PROTOKOL KURALLARI

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

 

Konu başlıkları

• İş yaşamında sosyal davranış ve protokol kuralları

• İş yaşamını düzenleyen kurallar

• İş yaşamında örgüt hiyerarşisi ve davranış kuralları

• İş yaşamını düzenleyen kuralların iş yaşamına etkisi

• İş yaşamında sosyal davranış

• Ast-üst ilişkisi

• Yöneticisinin makamında davranış

• Katılımcı davranış, yönetici davranışı

• İşyerinde iletişim araçları

• Kurum ve kuruluşlarda resmi protokol

• Tokalaşma, hitap, takdim, karşılama ve uğurlama

• Davet ve kokteyller

• Statü sembolleri, yemek davetleri, oturmalı davet

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

Katılımcıları, sosyal davranış kuralları ve imaj konularında bilinçlendirmek,

telefon ve yüz yüze iletişim kuran kişilere olumlu davranış

biçimleri kazandırmak, müşteri odaklı olunmasını sağlamak ve hizmet

kalitesini artırmaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Çalışan işgücü

Süre (Gün-Saat)

1 gün / 6 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti): 2.500,00TL+%18KDV

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

10-25 kişilik grup

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

Eğitim salonu, bilgisayar, projeksiyon cihazı.

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

 

 

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:30
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Beden Dili

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

 

 • Beden Dili ve İletişim
 • Hareketler ve Anlamları
 • Ayakların ve Bacakların Verdiği Mesajlar
 • Kendini Rahatlatma Hareketleri ve Anlamları
 • Yüz ve Başın Hareketleri
 • Etkili Beden Dili Kullanımı

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Katılımcıların beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmalarını, iş ve sosyal hayatlarında kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak, daha etkili, daha profesyonel bir imaj sahibi olabilmelerine imkan vermek, duygularını ve hareketlerini kontrol etmeyi öğretmek, karşısındakinin beden dilini çözmesini sağlamaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Her düzeyden çalışan katılabilir.

Süre (Gün-Saat)

1 Gün / 6 Saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti): 2.500,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

10-25 kişilik grup

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

Eğitim salonu, bilgisayar, projeksiyon cihazı, renkli karton, renkli postit, renkli keçeli kalemler.

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

 

 

ETKİLİ KARAR VERME 

 
:0,00 
:% 0
:20 Şubat 2019
:09:56
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:


İş dünyasında en sık karşılaşılan olgulardan biri olan problemler ve bunların çözümünde doğru karar almaya duyulan ihtiyaç, gün geçtikçe karmaşıklaşan çalışma hayatında büyük önem kazanmaktadır.
Sorunların farkına varılması, tanımlanması ve çözümlenmesi için gösterilen gayretler, sistematik bir çerçeveye oturtulmadığı sürece sonuçsuz kalmakta veya olumlu bir sonuca ulaşılması şansa
kalmaktadır. Çalışma hayatında çeşitli düzeyde problemlerin ortaya çıkması her zaman için olasıdır, ne var ki bunlar ortaya çıkana ve sonuçlarını gösterinceye kadar üzerinde durulmamaktadır. Bu nedenle
her çeşit ve büyüklükte sorunlar karşısında sonuç odaklı ve çözüm getirici bir yaklaşımın geliştirilmesi, yöneticiler ve çalışanlar açısından son derece önemlidir. Etkili Karar Verme Eğitimi sonunda, katılımcılar aşağıda belirtilen konularda bilgi ve fikir sahibi olacaklardır:


1. Problem, çözüm ve karar kavramları,
2. Problem çözme teknikleri ve uygulamaları,
3. Karar alma ve zamanlama teknikleri ile uygulamaları,
4. Güncel ve tarihi çeşitli örnekler.
Programın İçeriği:
• Konuyla ilgili kavramların tanıtılması,
• Güncel ve tarihi örneklerin aktarılması,


• Problem çözme teknik ve araçları:
o 5N tekniği, Balık Kılçığı, Ishikawa, İlişkilendirme ve Akış diyagramları
o Risk yönetimi, SWOT, PEST, Boston, Porter ve Çekirdek Rekabet Analizleri,
o McKinsey 7s ve Grenier Analizileri
• Doğru karar alma teknik ve araçları:
o Pareto Analizi, Parçalı Karşılaştırma Analizi, Grid Analizi,
o Artılar-Eksiler Analizi, Güç Alanı, Altı Düşünme Şapkası,


Eğitimin Süresi : 2 gün / 12 saat
Katılımcı Sayısı : 10-25 kişilik grup
Katılımcı Profili : İlk, orta ve üst kademeden yöneticiler, çalışanlar ve ilgi duyan bütün katılımcılar.
Eğitim Türü : Kurumsal

 

SUNUM TEKNİKLERİ VE İÇERİK TASARIMI 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:14:32
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

Etkili sunum teknikleri eğitimi, davranış değişimine odaklı, katılımcıların sunum yaparken, doğallıktan uzaklaşmadan, kendilerine özgü bir stil geliştirmesini ve profesyonel sunum tekniklerini özümsemelerini hedefl eyen, gerçek hayattan seçilmiş materyaller ve video çekimi desteğiyle, etkili sunum sürecinin incelendiği bir eğitimdir. Etkili Sunum Teknikleri programı ile özellikle iş hayatında küçük grup veya topluluk önünde sunum yaparken, sunumu etkili hale getirebilecek faktörleri başarı ile gerçekleştirebilmek ve sunumda etkin olabilmek amaçlanmaktadır.

 

Programın İçeriği:

• Sunum Metninin Hazırlanması

• Sunumda Animasyon, Film ve Görsellerin Kullanım Özellikleri • Sunumda Kullanılan Şablonların Önemi

• Sunulan Konulara Uygun Şablon Seçimi

• Kullanılacak Metin ve Görsel Dengesini Saptama

• Yazı Tipi Boyutu, Stili ve Fontu Seçerken Nelere Dikkat Ederiz?

• İstatistikler ve Sayısal Analizlerin Sunuma Yerleştirilmesi • Sunumun Katılımcı Profili ile Eşleştirilmesi

• Etkin Sunuş ve Çevre Yönetimi • Uygun Bir Ortamın Hazırlanması

• Katılımcıları Sunuma Hazırlamak

• Sahnenin Kullanımı

• Beden Dili ve Sesin Kullanımı

• Ses Tonu ve Doğru Telaff uz

• Doğru Sorular Sormak ve Katılım Yaratmak

• Güven Oluşturmak

• Esneklik ve Bakış Açıları

• Özgüveni ve Sakinliği Korumak

• Özetleme Mutabakat ve Geri-Bildirim Verme Sanatı

• Sunum Atölyesi Uygulama Çalışması

 

Eğitimin Süresi : 1 gün / 6 saat

Katılımcı Sayısı : 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili : İlk, orta ve üst kademeden kamu ve özel işletme yöneticileri ve ilgi duyan bütün katılımcılar.

Eğitim Türü : Kurumsal

 

FARKINDALIK ODAKLI STRES YÖNETİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:15:06
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

Farkındalık Odaklı Strs Yönetimi

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

•     Stres Nedir?

•     Olumlu- Olumsuz Stres Nedir?

•     Strese Nasıl Tepki Veririz?

•     Stres Kaynakları Nelerdir?

•     İşyerinde Stres ve Stresle Başa Çıkma

•     Farkındalık

•     Farkındalık Temelli Tutumlar

•     Farkındalık Egzersizleri

•     Temel Stres Azaltma ve Rahatlama Egzersizleri

-Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

-Saha ziyareti öngörülmemektedir.

-Öntest ve sontest uygulanacak, ayrıca eğiticilerin lüzumlu görmesi halinde uygulamalı eğitimler sırasında edinilen kanaatler de dikkate alınabilecektir.

 

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Bu eğimin amacı çalışanların, çalışma hayatında karşılaştığı stresle başa çıkmasına yardımcı olmaktır. 

Bu eğitim sonucunda katılımcılar;

 • Stresi, olumlu ve olumsuz yönleriyle tanımlayabilir,
 • Yaşamlarındaki farklı stres kaynaklarını tanımlayabilir,
 • İşyerindeki stresi azaltmak için en az 3 yol tanımlayabilirler.
 • Farkındalık temelli stres azaltma için 8 haftalık programı öğrenebilirler.

Stres yönetimlerini ve öz bakımlarını geliştirici en az 3 teknik tanımlayabilir.

Eğitim programında tercih edilen öğretim yöntemleri ise yetişkin katılımcılara uygun yaygın öğrenme teknikleridir: Grup tartışmaları ve beyin fırtınası, küçük grup aktiviteleri, rol oynama; öz değerlendirme egzersizleri, deneyerek öğrenme ve kişisel hedefler belirleyebilme…

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

 

Her düzeyde çalışanlar

 

Süre (Gün-Saat)

1 veya 2 gün şeklinde tasarlanabilir

Faaliyet Dili

İngilizce / Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi

 

STRATEJİK YENİLİK YÖNETİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:10:24
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

Günümüz iş dünyası, yöneticiler ve çalışanların hızlı ve esnek düşünme becerilerine sahip olmasını gerektirmektedir. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, işletmelerin karşılaştığı kriz ve fırsatlar, stratejik düşünme yapısına sahip yöneticiler ile bunları uygulama yetkinliğine sahip organizasyonları öne çıkarmaktadır. Stratejik düşünme becerisini kazanan kişi ve örgütlerin rakiplerine karşı bir adım önde olacakları kuşkusuzdur.

Öte yandan stratejik düşünme süreci aynı zamanda sorunların farkına varılması, tanımlanması ve çözülmesi için gösterilen gayretler bütünüdür. Bu çabalar sistematik bir çerçeveye oturtulmadığı sürece sonuçsuz kalmakta veya olumlu bir sonuca ulaşılması şansa kalmaktadır. Çalışma hayatında çeşitli düzeyde problemlerin ortaya çıkması her zaman için olasıdır; ancak bazı durumlarda sorunlar ortaya çıkana ve sonuçlarını gösterinceye kadar farkına varılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle her çeşit ve büyüklükte sorunlar karşısında sonuç odaklı ve çözüm getirici bir yaklaşımın geliştirilmesi yöneticiler ve çalışanlar açısından son derece önemlidir. Bu eğitim programı, stratejik düşünme tarzının nihaî hedefi olan geleceği öngörebilme yeteneğinin, katılımcılar tarafından geliştirilebilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Stratejik Düşünme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi sonunda, katılımcılar aşağıda belirtilen konularda bilgi ve fikir sahibi olacaklardır:

 1. Strateji, taktik ve stratejinin unsurları,
 2. Stratejik düşünme süreci,
 3. Özel sektör, kamu kurumları ve kişisel yaşamda uygulama şekilleri,
 4. Kurumsal-kişisel vizyon ve misyon,
 5. Problem, çözüm ve karar kavramları,
 6. Problem çözme teknikleri ve uygulamaları,
 7. Karar alma ve zamanlama teknikleri ile uygulamaları,
 8. Güncel ve tarihi çeşitli örnekler.

 

Programın İçeriği:

 • Strateji, stratejinin unsurları ve taktik ile bu kavramların birbirlerinden farkları,
 • Plan, program, misyon ve strateji ilişkisi,
 • Stratejik düşünme hakkında işletmeler, ekonomiler ve kişisel yaşantılardan alınan tarihi ve güncel örnekler,
 • Kurumsal stratejinin çeşitleri (ürün, üretim, Ar-Ge, pazarlama) ve stratejik düşünmenin bu alanlara uygulanması,
 • Oyun teorisi,
 • Strateji oluşturma araçları, gelecek senaryoları ve uygulamaları,
 • Problem çözme teknik ve araçları:
  • 5N tekniği, Balık Kılçığı, Ishikawa, İlişkilendirme ve Akış diyagramları
  • Risk yönetimi, SWOT, PEST, Boston, Porter ve Çekirdek Rekabet Analizleri,
  • McKinsey 7s ve Grenier Analizileri
 • Doğru karar alma teknik ve araçları:
  • Pareto Analizi, Parçalı Karşılaştırma Analizi, Grid Analizi,
  • Artılar-Eksiler Analizi, Güç Alanı, Altı Düşünme Şapkası,

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: Her kademeden yöneticiler, ilgi duyan bütün katılımcılar.