3T RİSK DEĞERLENDİRME, ELMERİ GÖZLEM FORMU VE İSG-YS UYGULAMASI EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:46
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

3T RİSK DEĞERLENDİRME, ELMERİ GÖZLEM FORMU VE İSG-YS UYGULAMASI EĞİTİMİ

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

 • Kavramlar ve tanımlar
 • ELMERİ Gözlem Formu uygulaması
 • ELMERİ Gözlem Formu hakkında genel bilgi
 • Gözlem alanlarının seçimi
 • Gözlem ve puanlama kuralları
 • ELMERİ Gözlem formunun doldurulması
 • Sonuçların raporlanması
 • 3T Risk Değerlendirmesi
 • 3T Risk Değerlendirmesi hakkında genel bilgi, kullanım amacı, avantajları ve dezavantajları
 • 3T Risk Değerlendirmesinin planlanması
 • 3T Risk Değerlendirmesi modülleri
 • 3T Risk Değerlendirmesi Matrisi kullanılması
 • 3T Risk Değerlendirmesi uygulanması
 • Sonuçların değerlendirilmesi
 • İSG-YS uygulaması
 • İSG-YS hakkında genel bilgi
 • İSG-YS derecelendirme formunun doldurulması
 • Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama

-Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

-Saha ziyareti öngörülmemektedir.

-Öntest ve sontest uygulanacaktır.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

İşletmelerin tehlikelerin belirlenmesinden kontrol tedbirlerinin alınması ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulmasına kadar tüm adımlarda 3T Risk Değerlendirme, ELMERİ Gözlem Formu ve İSG-YS’ nin anlaşılması ve uygulanmasına yönelik bilgi ve becerisi kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

İSG Profesyonellerine yönelik

Süre (Gün-Saat)

2 Gün- 12 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti): 5.000,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Eğitim diline çevirisi yapılacak.

İstenen fiziki mekanda flip card, PC ve projeksiyon cihazı

U tipi salon, pointer, Ses sistemi.

Ders notlarını ve görselleri vermek için katılımcı sayısı kadar baskılı USB ler

Yaka kartları

Başarı sertifikaları (Sınavda başarılı olanlara verilir)

Katılımcı belgeleri (Sınavda gerekli başarı kriterlerini sağlayamayan ve derslerin %80’ine katılanlara verilir)

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

 

 
 

Seveso Çalışmalarına İlişkin Özel Konu Başlıkları 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:30
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin amacı:

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması kapsamında çıkarılan yasal mevzuatlar ışığında alt ve üst seviyeli kuruluşlarda yürütülmesi gereken Seveso çalışmalarına ve mevzuatın doğru uygulanmasına katkı sağlanması amacıyla, işletmelerin ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin konuya intibak ederek sonuç almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Eğitim başlıklarından bazıları:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması, Seveso Çalışmalarına İlişkin Özel Konu Başlıkları alanında eğitim başlıklardan bazıları aşağıda sunulmuştur:

 • Sürdürülebilir Güvenlik Yönetim Sistemi
 • Güvenlik Yönetim Sistemi Performans Göstergeleri
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Domino Etkisi ve Hesaplanması
 • Acil Durum Yönetimi
 • Dâhili Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • Harici Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • İç Denetim ve İzleme
 • Kaza Araştırma ve Kamuyu Bilgilendirme
 • Mekanik Bütünlük
 • Değişim Yönetimi
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım
 • Risk Temelli Kontrol Yöntemleri
 • İnsan Hataları ve Analizi
 • Güvenilirlik Analizi
 • Geçmişte Yaşanan Kazalardan Öğrenme ve Bu Kazaların Nicel Tekrarlanma Olasılıkları
 • Güvenlik Raporu

 

Eğitim süresi:    3 Gün / 18 Saat

Katılımcı sayısı:  10 - 15 kişilik gruplar

Ücret : Kurumsal Eğitim (1 Grup Ücreti) : 6.000,00TL+%18KDV

Bireysel Eğitim (1 Kişi Ücreti) : 750,00TL+%18KDV

Katılımcı profili: İSG Profesyonelleri, Proses Mühendisleri, İşverenler

 

BASINÇLI KAPLAR VE BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:31
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Basınçlı Kaplar ve Basınçlı Gaz Tüpleri ile Güvenli Çalışma Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

 

Konu başlıkları

 • Dünyada ki iyi uygulama örnekleri                                                                                                  
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamındaki yükümlülükler
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği  (2006/42/AT)                                                                             
 • İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
 • Basit basınçlı kaplar yönetmeliği (2014/29/AB)
 • Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği (2014/68/AB)                                                                   
 • Taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği (2010/35/AB)
 • Risk değerlendirmesi mantığı 
 • Basınçlı ekipmanlarla çalışma sisteminin risk değerlendirme sürecine dahil edilmesi
 • Performans saha gözlemi
 • İşletme içi proseslerin saha gözlemi ile değerlendirilmesi ve işletmede kullanılan basınçlı kapların ve basınçlı gaz tüplerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi                                                                                
 • İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde ve bakım işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • İş sağlığı ve güvenliği boşluk analizi uygulaması
 • Sahadaki verilerin analizi ve basınçlı tüplerde güvenli çalışma uygulaması
 • Basınçlı gazlarla çalışmada güvensiz hareketler ve risk alma                                                 
 • Yanma ve patlamanın kimyası ve patlayıcı ortam oluşumunun incelenmesi
 • Çalışanların yetkinliklerinin değerlendirilmesi                                                                                                                                     
 • İyi bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir
 • Sorumluluklar
 • İzleme ve takip

- Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

- Saha ziyareti olacaktır ( Saha ziyareti ayarlanamazsa ilgili konu başlıkları sadece teorik olarak anlatılacaktır)

- Öntest ve sontest uygulanacaktır.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine ve ilgili çalışanlara işyerinde basınçlı kaplar ve basınçlı gaz tüpleri ile güvenli çalışmanın nasıl yapılacağının bilgi ve becerisini kazandırmayı sağlamaktır.  

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

İSG Profesyonelleri,  mühendisler ve teknik çalışanlara yönelik

Süre (Gün-Saat)

3 Gün- 18 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti): 6.000,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri(Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Eğitim diline çevirisi yapılacak.

İstenen fiziki mekanda flip card, PC ve projeksiyon cihazı

U tipi salon, pointer, Ses sistemi.

Ders notlarını ve görselleri vermek için katılımcı sayısı kadar baskılı USB ler

Yaka kartları

Başarı sertifikaları (Sınavda başarılı olanlara verilir)

Katılımcı belgeleri (Sınavda gerekli başarı kriterlerini sağlayamayan ve derslerin %80’ine katılanlara verilir)

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

 

 
 

YAŞAMA HATLARI KURULUM EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mart 2019
:10:31
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

  Yaşama Hatları Kurulum Eğitimi

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Ön test-Son test

 

 

 • Yüksekliğin tanımı,Yönetmelikler hkk. Bilgi,Yüksekte çalışmaya hazırlık
 • Düşmeye neden olan faktörler,düşmeye karşı önlemler,düşmeyi önleyici sistemler.
 • Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanlar ve standartları.
 • Emniyet hattı  ve Yaşam hattı nedir?
 • Yatay ve düşey yaşam hatları(K2010-K2020).Kanundaki yeri,Yaşam hatlarının kullanım alanları.Görseller kullanarak detaylandırma.
 • Yüksekte çalışmalarda toplu iş güvenlik önlemleri ve kişisel güvenlik önlemleri nedir?
 • Yüksekte çalışma acil durum planı örneği,adımları.
 • İlk gün tanışma ardından öntest,son gün sunum bitiminde sontest uygulaması.
 • Saha ziyaretinde uygulama.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Eğitim sonunda yüksekte çalışmada kullanılması gereken yatay ve dikey yaşam hatları ve diğer önlemler hakkında gerekli kazanım elde edilmiş olacaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar (Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Yüksekte çalışma yapabilecek fiziksel,psikolojik sağlık durumu uygun olan teknik eğitim almış yetişkin bireyler.

Süre (Gün-Saat)

2 gün eğitim-12 saat

Ücret

Kurumsal Eğitim (1 Grup ücreti) : 5.000,00TL+%18KDV

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

En az  5 kişi

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri (Masa düzeni, uygulama alanı, projeksiyon, bilgisayar, açık hava, eğitim araçları, kırtasiye, tahta vs.)

 

Notlar

(Bir başka program veya eğitim modülü ile ilişkisi, muhatap kurumlarla veya katılımcılarla ilgili hususlar, eğitim sonrası becerilerin uygulanması için gerekecek malzeme, donanım, yazılım veya yasal düzenleme gibi herhangi bir başka katkıya ihtiyaç duyuluyor mu?)

 

 

 

PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILACAK CİHAZLARIN MONTAJI, TAMİRİ VE BAKIMI EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:14:19
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

Patlayıcı ortamlarda kullanılacak cihazların montajı, tamiri ve bakımı ile ilgili mevzuatın ve standartların doğru uygulanmasına katkı sağlanması amacıyla, işletmelerin ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin konuya intibak ederek sonuç almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

 

Programın İçeriği:

• ATEX Direktifl erine ve Ulusal mevzuatlara genel bakış

• Tehlikeli alanlar ve tutuşturma kaynakları

• Patlamadan korunma prensipleri

• Tehlikeli bölgelerin belirlenmesine genel bakış

• Tehlikeli bölgelerde ekipman seçimi ve kullanımı

• Cihazların gruplandırılması ve etiket okuma

• Patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman montajı, muayenesi, tamir, periyodik bakım ve revizyonlarına ilişkin genel bakış

• TS EN 60079 - 14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

• TS EN 60079 - 14/AC Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

• TS EN 60079 - 17 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı

• TS EN ISO 80079 - 36 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 36: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman – temel metot ve özellikler

• İş izinleri ve çalışma talimatlar

 • Kayıt altına alınması

• Güvenlik yönetim sistemine uyumlaştırılması

 

Eğitimin Süresi :

2 gün/ 12 saat Katılımcı Sayısı : 10-15 kişilik gruplar Katılımcı Profili : İSG Profesyonelleri, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazların montajı, muayenesi, incelenmesi, bakımı ile uğraşan ve bu alanlardaki bilgilerini yenilemek veya genişletmek isteyen kişiler.

 

Eğitim Türü : Kurumsal- Bireysel

 

MADEN İŞYERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ağustos 2018
:14:48
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine Sağlık ve Güvenlik Dokümanının mevzuat kaynağı, içeriği, hangi şartlarda nasıl ve kimler tarafından hazırlanacağı, alt işverenlik uygulaması, takibinin ve güncellemelerin nasıl yapılacağı ve ayrıntılı içeriği hususlarında bilgi ve beceri kazandırmayı sağlamaktır.

Programın İçeriği:

 • Genel Bilgiler
  • Sağlık ve güvenlik planı nedir? Neden gereklidir?
  • Kimler tarafından hazırlanmalıdır?
  • Hangi durumlarda hazırlanması zorunludur?
  • Sağlık ve Güvenlik Planının Uygulanması İçin Düzenlemeler
  • Sağlık ve güvenlik politikası, hedefleri ve stratejileri
  • Roller ve sorumlulukların belirlenmesi
  • Eğitim , yeterlilik ve bilinç
  • İSG eğitimleri
  • Göreve özgü eğitimler
  • Mesleki eğitimler ve sertifikasyon
  • Tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirilmesi ve kontrollerin belirlenmesi
  • İşletme kontrolü kapsamında çalışmaların yönetilmesi
  • Taşeron yönetimi
  • Bakım- onarım- kontrol prosedürlerinin, talimatlarının ve formlarının hazırlanması
  • İş ekipmanlarını periyodik bakım ve kontrolleri
  • Kimyasalların yönetimi
  • Parlayıcı ve patlayıcı ortamlar
  • Exproof ekipmanların seçimi
  • Girdi kontrolü (Satın alınan mallar, teçhizat ve hizmetler ile ilgili kontrol sistemlerinin oluşturulması)
  • Kişisel koruyucu donanımlar
  • Operasyonel talimatların hazırlanması
  • İş izinlerinin yönetilmesi
 • Kapalı alanlarda çalışma
 • Sıcak işler
 • Yüksekte çalışma
 • Elektrikli çalışma
 • Kazı izni
 • Yüksek tehlike içeren diğer işler
  • Kazalar, olaylar ve uygunsuzlukların incelenmesi
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması
  • Acil durum ve tahliye yönetim planlarının hazırlanması ve dökümante edilmesi
  • İşletme denetimlerinin yapılması ( iç / dış)
  • Performans değerlendirilmesinin yapılması
  • Yasal uygunluk değerlendirilmelerinin yapılması
  • Yönetimin gözden geçirmesi

 

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyoneller

 

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:10:28
:Pazar
:
:
:
:

Yangın Güvenliği Nedir?

Yangın güvenliği, önleme, korunma ve söndürme ana başlıklarından oluşan bilimsel ve teknolojik çalışmaların bütünüdür.

Bu çalışmalardan önleme ve korunma, yangın öncesinde yapılan “proaktif” söndürme ise yangın çıktıktan sonra yapılan “reaktif “ özelliktedir.

 

Yangın GüvenliğiSorumlusu Kimdir?

Yangın güvenliği sorumlusu; yukarıda tanımı verilen önleme ve korunma amaçlı proaktif çalışmaları yapacak, riskleri değerlendirecek, yapılanları denetleyecek ve çalışılan ortamda yangın güvenliğine yönelik yönetim sistemini kuracak olan kişidir.

Yangın güvenlik sorumlusu;

 • Sağlık kurumları, konaklama tesisleri,
 • Eğitim kurumları gibi hizmet sektöründe,
 • Alış veriş merkezleri, ulaşım, depolama gibi ticaret sektöründe,
 • Sanayi sektöründe

kendi uzmanlık alanını da entegre ederek farklı uygulamalar yapabilecek bilgi ve görüş ile donatılmış olmalıdır.

Yangın Güvenliği Sorumlusu” tanımı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılmıştır. İş güvenliği uzmanı veya iş güvenliği destek elemanı olarak çalışacak kişiler bu eğitimi almalıdır.

Yangın söndürme konusu ise özel eğitim ve araç gereçler gerektiren ayrı bir meslek grubunun (itfaiyecilerin) yetki ve sorumluluğundadır.

 

Yasal Gereklilik

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile çalışanların bu konudaki güvenliğini sağlamak işveren ve/veya işveren temsilcisinin, yöneticinin sorumluluğudur. Yönetici yangın ile ilgili teknik konulardaki düzenlemeleri ise “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapmalıdır.

***ÖNERİ: Açılacak her eğitim grubunda Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli teknik müfettişlerin gözlemci olarak yer almasını öneriyorum. Böylelikle hem İTKB ile eğitimlerde ortak çalışma yapılır hem de müfettişlerden gelen öneriler doğrultusunda eğitim içeriği revize edilebilir. Ayrıca gelen katılımcılar, denetimlerle ilgili sormak istediği mevzuları iş müfettişleri ile doğrudan görüşerek yanıt alabilirler. Eğitime katılacak müfettişlerle ilerleyen süreçte eğitici olmaları yönüyle de çalışma yapabiliriz.

Programın Amacı:

Yukarıda bahsi geçen yasal gereklilik nedeniyle işyerlerinin ilgili mevzuata göre yangın tedbirlerini almalarını sağlamak, iş güvenliği uzmanlarının yangın bilgilerini artırmak ve proaktif ve reaktif yaklaşımlar konusunda farkındalığı artırmak amaçlanmıştır.

Programın İçeriği:

1.Gün:  Temel Yangın Bilgisi

 1. Ders: Yangın Kimyası
 2. Ders: Isı Transferi
 3. Ders: Yanma Dinamiği
 4. Ders: Yangın Sınıfları
 5. Ders: Yanıcı Parlayıcı Maddeler
 6. Ders: Yanıcı Parlayıcı Maddelerin Depolama Esasları

2.Gün: Yangın Güvenliği

 1. Ders: Yangın Güvenliğinin Prensipleri
 2. Ders: Yangın Risk Analizi, Tanım Ve Metodları
 3. Ders: Yangın Risk Analizi, Tehlike Belirleme
 4. Ders: Yangın Risk Analizi, Önleme
 5. Ders: Yangın Risk Analizi, Korunma
 6. Ders: İşyeri Yangın Güvenlik Yönergesi Hazırlama Esasları

3.Gün: Aktif Ve Pasif Yangın Korunumu

           (Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği)

 1. Ders:  Binalarda ısı ve duman yayılımının engellenmesi
 2. Ders:  Otomatik algılama ve kaçış yolları
 3. Ders:  Otomatik söndürme sistemleri
 4. Ders:  Otomatik söndürme sistemleri (devam)
 5. Ders:  Bina içi ve bina dışı yangın su tesisatı
 6. Ders:  Genel değerlendirme ve sınav

 

Açıklama:

 • Günlük programa başlamadan ön değerlendirme ve geçen günün programı kapsamında kısa sınav (10 dak.) yapılacaktır.
 • Son gün uygulamalı sınav yapılacaktır.
 • Derslerde power point sunum yapılacak filmlerden faydalanılacaktır.
 • Öğrencilere ders sunumları bilgisayar çıktısı (hard copy) olarak verilecektir.

 

Katılımcı Sayısı: 10-15 kişilik grup

Katılımcı Profili:  Kurum ve kuruluş temsilcileri, işverenler, yöneticiler, tüm çalışanlar, yangın güvenlik sorumluları, yangın uzmanları, iş güvenliği uzmanları ve destek elemanları bu eğitimi alabilir.

 

KIŞISEL KORUYUCU DONANIM SEÇIM VE KULLANIM EĞITIMI PROGRAMI 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ağustos 2018
:14:47
:Pazar
:
:
:
:

Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım Eğitimi Programı

 

Programın Amacı:

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Risk Değerlendirmesini tamamlayarak alınacak koruyucu ve önleyici tedbir için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımını belirlemiş olan işletmelere yönelik bir eğitimdir. Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve çalışanlar tarafından doğru kullanımı konularını içeren bir özel alan eğitimidir. Bu eğitim ile katılımcılar işyerinde çalışanlarının maruz kaldığı tehlike ve oluşan riskler üzerinden örneklerle kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi ile ilgili temel bilgileri alacaklardır. Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve tedarik edilmesi sürecinde uyulması gereken kriterler ile kullanıcı eğitimlerinin koordinasyonu ve yasal yükümlülük bilgilerini edineceklerdir. İşyerine özel bir KKD Programı oluşturma ve uyguladıkları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegrasyonunu planlayabilir etkinliğe ulaşacaklardır.

Kurumsal KKD Seçim ve Kullanımı Eğitimi işletme katılımcı sayısına göre modüler olarak proje bazlı planlanabilir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Kişisel Koruyucu Donanımın İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeri ve Önemi,
 • İşveren ve Çalışan Yasal Yükümlülükleri,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ülke Mevzuatı, AB Mevzuatı, Yeni KKD Direktifi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ürün Güvenliği ve Tedarik Süreci, Tedarikte Aranması Gereken Kriterler
 • İşyeri Kişisel Koruyucu Donanım Programı ve Bileşenleri
 • KKD Programı Oluşturma, Saha Analizi Metodu ve Yönetim Sistemine Entegrasyon
 • Doğru Koruma Sınıfında Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi,
 • Baş, Yüz, Göz, Solunum, İşitme, Vücut, El, Ayak, Cilt için KKD Seçim Kriterleri
 • Elektrik için KKD Seçim Kriterleri
 • Kullanıcı Eğitimlerinin Koordinasyonu, Güvenli ve Konforlu Kullanım, Temizlik, Bakım, Bertaraf
 • Eğitimi Alan İşyeri Sektörüne Özel KKD Çözümleri

 

 

Katılımcı Sayısı: 12 – 16 kişi

 

Katılımcı Profili: 

 • İşyerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli, iş güvenliği teknikeri, destek elemanları
 • İşveren vekilleri, çalışan temsilcileri, yöneticiler, sorumlu kısım amirleri,
 • KKD tespit ve tedariki ile ilgili komisyonlarda görev alan çalışanlar (satın alma sorumluları, kalite ve yönetim sistemleri sorumluları, insan kaynakları sorumluları vb.)

 

 

MAKİNELERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ( TEMEL DÜZEY) 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:10:03
:Pazar
:
:
:
:

Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyet Sistemleri Uygulamalı Eğitimi

 

Eğitimin amacı:

Makinelerden kaynaklanabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması amacıyla, makinelere özel tehlikelerin belirlenmesi; bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin tespiti, derecelendirilmesi ve kontrol edilebilir seviyeye indirilmesi için yapılacak sistematik çalışmaların bilgi ve becerisini, makine emniyet sistemlerinin kullanım amaçlarını ve yöntemlerini katılımcıya kazandırmak, saha uygulamaları ile teorik bilgiyi pekiştirme amaçlanmıştır.

 

Eğitim başlıkları:

Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyet Sistemleri Uygulamalı Eğitimi konu başlıkları aşağıda sunulmuştur:

 • Makine Emniyeti ve İSG (6 saat)
  • İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş,
  • Makinelerden kaynaklanan Sağlık ve Güvenlik Riskleri
  • İlgili Mevzuat Bilgisi (Makina Emniyet Yönetmeliği, Makina Koruyucuları Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği)
  • Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyeti
 • Makine Emniyeti Risk Değerlendirmesi (6 saat)
  • TS 12100 Temel Bilgiler
  • Makine Emniyet Sistemi ile ilgili Standartlar
  • (EN ISO 13849-1, EN/IEC 62061, A-B-C Tipi Standartlar)
  • Potansiyel Tehlikelerin Belirlenmesi
  • Makine Limitlerinin Belirlenmesi
  • Risk Tahmini ve Derecelendirilmesi
  • Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
  • Makine Emniyet Sistemleri
 • Makine Emniyeti Prensipleri (3 saat)
  • Makine Tasarımında Güvenlik Prensipleri
  • Makine Kullanımında Güvenlik Prensipleri
  • Makine Bakım Onarımında Güvenlik Prensipleri
 • Makine Emniyeti Uygulamalı Eğitimi (3 saat)
  • CE İşareti nedir? Uygunluk Beyanı Nedir?
  • CE nasıl kontrol edilir?
  • Makinelerden Kaynaklanan Risklerin Önlenmesi
  • Makine Koruyucuları
  • Makine Emniyet Sistemleri

 

Eğitim süresi:      3 gün/ 18 saat 

Katılımcı sayısı:  10 - 16 kişilik gruplar

Katılımcı profili: İSG Profesyonelleri, Makine ve Elektrik Elektronik Mühendisleri