SUDAN HEYETİ ÇASGEM’de 

 
:0,00 
:% 0
:10 Aralık 2018
:18:16
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP) kapsamında Sudan’ın muhtelif bakanlıklarından yönetici ve uzmanlardan oluşan 30 kişilik Sudan Cumhuriyeti Heyetinin Merkezimize iştiraki ile “Türkiye’de Çalışma Hayatı ve İstihdam Politikaları” eğitim programı Merkez Başkanımız Sayın Abdurrahim Şenocak ve Sudan Büyükelçilik Müsteşarı Sayın Mohamed İbrahim Mohamed Elbahi’nin konuşmaları ile başladı.

 

Beş gün boyunca gerçekleştirilecek olan programda Türkiye’nin çalışma ilişkileri, istihdam politikaları ve ekonomisi konularında eğitimler verileceğine değinen Başkanımız hayat boyu eğitim kavramı üzerinde durdu. Sudan Büyükelçilik Müsteşarı, heyetteki katılımcıların Sudan’a döndüklerinde ÇASGEM’den aldıkları eğitim vasıtasıyla edindikleri bilgileri çalışma hayatlarında kullanacaklarına vurgu yaptı. Hem Başkanımız hem sayın büyükelçilik müsteşarı bu proje kapsamında gerçekleşen işbirliğinin devam etmesi temennileriyle konuşmalarını sonlandırdı.

 

Eğitim programı çerçevesinde Merkezimizde uzmanlarımız tarafından “İstihdam Politikaları ve Uygulama Esasları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Uygulama Esasları” ve “Yetişkin Eğitimi” konu başlıklarında eğitimler verilecektir. Ayrıca bu çerçevede iyi uygulama örneklerinin kamu ve özel sektörde gözlemlenebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara teknik gezi ve ziyaretler yapılacaktır.

 

Sonuç olarak bu eğitim programı ile sürdürülebilir işbirliği mekanizmalarının tesisi, ülkemizin dünya genelindeki çalışma barışı ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarının oluşturulması faaliyetlerini desteklemesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde ortak bir bilincin geliştirilmesi, çalışma hayatı terminolojilerinde birlik sağlanması, kalkınmanın temel bileşeni olan sanayi yatırımlarının, işgücünün ve tesislerin korunması vasıtasıyla, paydaş ülke Sudan’ın kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Akran Mentorum Projesi Çok Uluslu Paydaş Toplantısı ve Hareketlilik Faaliyeti Romanya’da Gerçekleşti. 

 
:0,00 
:% 0
:25 Ekim 2018
:10:52
:Pazar
:
:
:
:

“Engelli Gençler İçin Uzaktan Mentorluk Rehberini Kolaylaştırıcı Genç Akran Mobil Uygulama Projesi” (Akran Mentorum Projesi) çok uluslu paydaş toplantısı ve hareketlilik faaliyeti 15-19.10.2018 tarihleri arasında Romanya’nın Yaş kentinde gerçekleşti.

Avrupa Komisyonu Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklık Programı fonu kapsamında finanse edilen proje, Türkiye’den Gazi Üniversitesinin koordinatörlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği, Bulgaristan’dan ZGURA-M, Romanya’dan Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi ise ortaklığı ile yürütülüyor.

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi ev sahipliğinde, Yaş’ta gerçekleştirilen faaliyette, projede mentor olarak çalışması planlanan gençler çeşitli çalıştay ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Akran mentorluğunun ne olduğu ve engelli gençler için nasıl yürütülmesi gerektiğinin ana konuyu oluşturduğu toplantıda, ÇASGEM, proje kapsamında başlattığı mentorluk eğitimleriyle görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerini sundu. Gelecek dönem faaliyetleri ve Haziran 2019’da yapılacak kapanış toplantısının taslak planları oluşturuldu.

 

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ekim 2018
:14:43
:Pazar
:
:
:
:

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güvenlik istihdam ihtiyacı artmış ve güvenlik hizmetleri giderek yaygınlaşmıştır. Yıllar içinde sektördeki çalışan sayısı da önemli ölçüde artmıştır. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 147 bin olan aktif çalışan özel güvenlik sayısı Temmuz 2017’de yüzde 92 artarak 284 bin’e ulaşmıştır.

Bu artış, sektöre özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarını önemli biçimde etkileyen kimi özellikler kazandırmıştır. Bu özellikler özel güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenliklerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Hızla büyüyen özel güvenlik sektöründe giderek artan sayıda çalışan sağlık güvenlik sorunlarıyla karşılaşıyor.

Can ve mal güvenliğimizi sağlayan özel güvenlik görevlilerinin karşılaşabilecekleri tehlike ve riskleri tanımlamak; çalışanları bu tehlike ve risklerden korumak için alınması gereken önlemleri belirlemek ve uygulamak; tarafların payına düşenleri yapmalarını sağlamak oldukça önemlidir.

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği kitabı, güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenliklerini etkileyen tehlike ve risklerin tanımlanması; bu tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması veya güvenlik görevlilerinin bu tehlike ve risklerden korunması amacına katkıda bulunmak için hazırlanmıştır.

Özel güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenlikli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için alınacak önlemlerin kim tarafından, ne zaman, nasıl, kim ile birlikte yaşama geçirilip, sürdürüleceğinin tanımlanması yani işyeri sağlık ve güvenlik politikasının ve eylem planının hazırlanması ve uygulanmasına ışık tutacak bir yayın olması hedeflenmiştir.

ÇASGEM, Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği kitabını yayınlayarak bu alandaki çalışmalara yol gösterici bir katkıda bulunmuştur. Bu konuda hazırlanmış ilk ve tek Türkçe yayın olması kitabın önemini bir kat daha arttırmaktadır.

 

 

Hazırlayan: Münevver GÜZEL

                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı

 

ÇASGEM Başkanından Öz İplik-İş Sendikasına Ziyaret 

 
:0,00 
:% 0
:11 Ekim 2018
:17:26
:Pazar
:
:
:
:

Başkanımız Abdurrahim ŞENOCAK Öz İplik İş Sendikası Başkanı Murat İNANÇ’ı ziyaret etti. 09 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette sendika ile birlikte yürütülen ve çalışma hayatında bir ilke imza atan “Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi” de konuşuldu.

09 Şubat 2018 tarihinde başlayan ve 12 ay sürmesi planlanan projenin şimdiye kadar 3 eğitimi sendikalı işçi kadınların ve eşlerinin katılımı ile Düzce, Çorlu, Aksaray’da tamamlandı. Önümüzdeki 3 ayda da geri kalan 3 eğitimin planlaması toplantıda yapıldı. Bugüne kadar Tekstil sektöründe çalışan kadın işçiler için ÇASGEM ve Öz İplik İş Sendikasının gerçekleştirdiği işbirliğinin üçüncüsü olan proje ile kadınların yaşadıkları iş ve aile yaşamı uyumsuzluğu ortaya konmakta, eğitim ve koçluk görüşmeleriyle bu sorunun aşılması hedeflenmektedir. Bu sayede de kadınların karar alma mekanizmalarında yer almaya daha istekli olmaları beklenecektir. 2017 yılında tamamlanan “Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi Projesi”nin devamı niteliğindeki projede, Avrupa ülkelerinde yeni yeni konuşulmaya başlanan eşli eğitim sistemi Türkiye’de bir ilk olarak uygulanmaktadır.

Toplantıda iki projede de eğitim ve koçluk faaliyetlerini yürüten eğitim uzmanlarımız Kübra Öztürk Sever, Ceylan Güliz Bozdemir ve sendikanın Uluslararası İlişkiler Uzmanı Pınar Özcan da hazır bulundu. Yürütülen projelerin değerlendirilmesinden sonra gelecek yıl için planlanan yeni proje başlıkları görüşüldü.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.