ÇASGEM, Yönetici Koçu ve Takım Koçu Yetiştiriyor 

 
:0,00 
:% 0
:07 Temmuz 2020
:12:01
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM, eğitim kapasitesini  Koçluk Becerileri Eğitimi ile  güçlendiriyor.

 

IPA II kapsamında fonlanan ÇASGEM’ in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında uzmanlara yönelik olarak planlanan Koçluk Eğitimi  sosyal mesafe,  maske ve hijyen kuralları çerçevesinde devam ediyor.

 

ÇASGEM’de  gerçekleştirilen ve 8 günde tamamlanacak olan Koçluk Eğitimi MCC ünvanlı Sayın Gökçe Pınar rehberliğinde teorik ve uygulamalı olarak veriliyor.

 

 ÇASGEM uzmanları  uluslararası kuruluşlarca akredite eğitim program sonunda 8 saatlik atölye çalışmasını da tamamlayarak ICF sertifikalı Yönetici Koçu’ ve ‘Takım Koçu’ unvanına sahip olacaklar. 

 

Çalışma hayatının ihtiyaçları doğrultusunda uzman kadrosunun becerilerini güncellediği eğitim programına ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak da katılarak, uzmanlarla birlikte dersi dinledi.

 

ÇASGEM’in eğitimde değişime öncülük ettiği Koçluk eğitimiyle, Türkiye çalışma hayatına yön verecek  nitelikli eğitim koçlarına kavuşmuş olacak. Birinci grubun Koçluk eğitiminin ardından ikinci gurubun eğitimleri başlayacak.

 

TDK’ya göre Koç, kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini, becerilerini geliştirmeye yönelik, belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak için çalışan kimsedir.

 

Takım Koçu, yüksek performansa sahip etkin takımların oluşmasını sağlayan, takımın sürekliğini destekleyen, takım üyelerinin uyumlu ve katılımcı olmasını sağlayan, taktik veren ve takımı yöneten kişiye verilen mesleki unvandır.

 

Yönetici Koçu ise, yöneticilerin daha etkin bir lider olmaları ve işyerindeki problemleri daha büyük bir başarıyla çözebilmeleri ve idari becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere yapılan çalışmaları yöneten kişiye verilen unvandır.

 

 

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İÇİN HAREKETE GEÇTİK! 

 
:0,00 
:% 0
:30 Haziran 2020
:10:35
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye’nin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasite geliştirilmesi hedefini tanımlayan IPA II çerçevesinde Mart 2020 itibariyle faaliyetlerini yürütmektedir.

 

İş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılmasında en etkili faktör “güvenlik kültürü”nün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. ÇASGEM olarak ülkemizin güvenlik kültürünü geliştirmek için yapabileceğimiz en iyi yatırımın kişilere güvenli davranışların kazandırılması olduğunun ve bu tutumun benimsenmesi ve yaygınlaşmasında en etkili araçların eğitim ve bilgilendirici yayınlar olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle eğitimlerimizi ve yayınlarımızı nitelik ve nicelik bakımından çeşitlendiriyoruz. Proje kapsamında 0-6, 6-15, 15-18 ve 18 üstü olmak üzere 4 farklı yaş grubuna yönelik davranış değişikliğini hedefleyen ve yeni öğretim metotlarıyla zenginleştirilmiş 6 ayrı eğitim modülü oluşturacağız. Ayrıca yine aynı yaş gruplarına yönelik yayın serileri oluşturarak kültürün yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz.

 

Diğer yandan “Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi” ve “Geliştirilen Güvenlik Kültürü Eğitim Modülleri Eğitimi” ile proje faydalanıcılarının niteliklerini geliştirilerek, elde edilen kazanımların sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz.

 

ÇASGEM, proje aracılığı ile nitelikli istihdama katkıda bulunarak, çalışma hayatına değer katmaya devam etmektedir.

 

ÇASGEM Uzaktan Eğitimleri Hızla Devam Ediyor… 

 
:0,00 
:% 0
:18 Haziran 2020
:14:01
:Pazar
:
:
:
:

Teknoloji ve bilim çağında, daha hızlı ve pratik yöntemler sunan uzaktan eğitime ihtiyaç ve talep her geçen gün artmaktadır.  Covid-19 süreciyle önemi daha da artan uzaktan eğitim hem katılımcılar hem de işyerleri için çeşitli avantajlar içerir. Yüz yüze eğitimde geçen süre uzaktan eğitime göre ortalama 3 kat fazladır. Yüz yüze eğitimler uzaktan eğitime göre en az %40 daha maliyetlidir. Uzaktan öğrenme sağladığı avantajlar sayesinde en başarılı eğiticilerden, en kaliteli içeriklerle eğitim alınmasını sağlar. Uzaktan eğitimde, katılımcılar kendi hızlarında, motive oldukları ve istedikleri zamanda, istedikleri yerde, farklı cihaz ve araçlarla öğrenebilir.

 

ÇASGEM, uzem.casgem.gov.tr adresinde yer alan öğrenme yönetim platformu üzerinden 2017 yılında sunmaya başladığı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ve “Eğiticilerin Eğitimi” programları ile işletmelerin, kurumların ve bireysel katılımcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine yönelik mevcut “İSG Eğitim Modülü” nün yanı sıra 2020 Temmuz ayı itibari ile güvenlik ve temizlik çalışanlarına özel iş sağlığı ve güvenliği modülleri ile eğitim çeşitliliğimiz artmaya devam ediyor.

 

Evlerden çalışma yaptığımız pandemi süreci boyunca ÇASGEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 4400 çalışanıyla iş sağlığı ve güvenliği uzaktan eğitimi gerçekleştirmiştir.

 

Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için Eğitim Şubemiz ile (0312) 527 65 80 -1492/1463/1455/1489/1494/1506 ve egitim@ailevecalisma.gov.tr iletişime geçebilirsiniz.

 

CSB Güvenlik Videolarının İlki Yayınlandı 

 
:0,00 
:% 0
:30 Nisan 2020
:14:21
:Pazar
:
:
:
:
 

ÇASGEM, “Güvenli Düşün-II Güvenlik Önemlidir!” Proje Ekibi Delft Teknik Üniversitesi’ndeydi. 

 
:0,00 
:% 0
:16 Mart 2020
:08:56
:Pazar
:
:
:
:

2018 yılı Eylül ayında başlayan Güvenli Düşün-II Güvenlik Önemlidir! Projesi’nin, proje uzmanlarına yönelik ikinci eğitim programı Hollanda ortağı olan Delft Üniversitesi ev sahipliğinde 8-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. Güvenli Düşün Proje ekibi olarak ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları Ceylan Güliz Bozdemir ve Münevver Güzel Andıç eğitim faaliyetlerine katıldı.

Program, İSG eğitimlerinin okullara yaygınlaştırılması için yeni eğitim yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik konuları içerdi. Program kapsamında proje ortakları eğitimde oyunlaştırma üzerine eğitimler aldı.  Ortakların projede yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak incelendi. Türkiye proje ekibi, sosyal paydaşlar ile yürüttüğü çalıştay sonuçlarını bir oturumda paylaştı. Türkiye’de okullarda İSG eğitiminin mevcut durumunun anlatıldığı oturumda ÇASGEM’in gelecekte izleyeceği yol ifade edildi. ÇASGEM, uluslararası proje ortakları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili birimleri ile işbirliği kurmayı başaran tek ortak olması nedeniyle dikkat çekti.

Proje sonunda, İSG eğitimlerine yönelik öğretmen-öğrenci modülleri ve bir çevrimiçi eğitim platformunun elde edilmesi bekleniyor. Projenin önemli katkılarından bir diğeri de proje çıktılarının özel politika gerektiren grupların kullanımına uygun şekle getirilerek İSG eğitimlerinin evrensel bir tasarıma kavuşturulması olacak. Bu açıdan programda bir oturum proje çıktılarının, özellikle görme engelli gençleri ve eğitmenleri de kapsayacak şekilde tasarlanmasına ayrıldı.

Proje 2020 yılı Haziran ayında ÇASGEM’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çok uluslu paydaşlar toplantısı ile faaliyetlerine devam edecek. Bu süre zarfında pilot eğitimlerle proje çıktılarının deneme sürecine başlanması planlanıyor. Projenin 2021’de tamamlanması hedefleniyor.

 

ÇASGEM, Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nde İlk Adımını Attı!.. 

 
:0,00 
:% 0
:06 Mart 2020
:16:56
:Pazar
:
:
:
:

IPA-II kapsamında gerçekleştirilen ve 36 ay sürecek olan “ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”, 03.03.2020 tarihinde Merkezimizde yapılan “Başlangıç Toplantısı” ile faaliyetlerine başladı. Toplantı Merkez Başkanı Sayın Abdurrahim ŞENOCAK Başkanlığında Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Teknik Destek Ekibi olan Human Dynamics ve Konsorsiyum liderleri ile Merkezimizin proje yönetiminde bulunan uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Sayın Abdurrahim ŞENOCAK açılış konuşmasında Merkezimizin 2015-2017 yıllarında başarıyla yürüttüğü IPA-I projesinin kazanımlarından bahsetti. Buradan elde edilen tecrübelerin IPA-II projesinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Bu operasyonun sonuçlanmasıyla da ÇASGEM’in ileriye dönük hedeflerine ulaşması açısından önemli bir adım atılacağını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

AB Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sayın Ahmet KARAN, 2014-2020 İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının hedefleri ile Bakanlığın hedeflerinin birbirini desteklemesi bakımından projenin önemine dikkat çekti.

Sözleşme Makamı adına toplantıya katılım sağlayan AB Uzmanı Sayın Esra HALAT proje yürütümde uyulması gereken genel prosedür hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından Human Dynamics Proje Yöneticisi Koordinatörü Sayın Sinisa Djuric ve Takım Lideri Sayın Antero Eero Elies Vahapassi proje bileşenleri hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Projenin çalışma hayatına öncü yeniliklerle katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

 

ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu (US CSB) ile ÇASGEM İşbirliği 

 
:0,00 
:% 0
:13 Mart 2020
:08:49
:Pazar
:
:
:
:

ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu veya ABD Kimyasal Güvenlik ve Tehlike Araştırma Kurulu olarak adlandırılan CSB, merkezi Washington DC’de olan, endüstriyel kimyasal kazaları ve nedenlerini araştırmakla görevli bağımsız bir ABD federal ajansıdır. Düzenleyici bir özelliği olmaksızın ve diğer kurumlardan bağımsız olan CSB yaptırım uygulamaz; ancak incelenen kazalara ilişkin tesislere, İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) ve Çevre Koruma Ajansı (EPA), sanayi kuruluşları ve çalışma gruplarına önerilerde bulunur. Ayrıca, benzer kazaların tekrar yaşanmaması için araştırma raporlarını ve bu kazalardan çıkarılan derslere ilişkin videoları hazırlayarak web sitesinde paylaşır. 

Kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasında geçmiş kazaların neden gerçekleştiğini bilmek önemlidir. Gerek bilimsel literatürde gerekse yasal düzenlemelerde proses güvenliği kültürü oluşturulmasına ve yaşanmış kazalardan çıkarılan derslerin dikkate alınmasına vurgu yapılmaktadır. 

ÇASGEM olarak kazaların önlenmesi amacıyla ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu (U.S. CSB) ile gerçekleştirilen işbirliğine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. İşbirliği kapsamında yayınlar hazırlanması, yayımlanmış metinlerin ve videoların Türkçe’ye çevrilerek paylaşılması, Merkezimizce verilen proses güvenliği eğitimlerinin uyumlaştırılması ve geliştirilmesi gibi çeşitli çalışmalar yürütülecektir. 

İşbirliği kapsamında ülkemizde proses güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmalar ve projeler devam etmektedir. CSB ile yapılacak çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için begum.dogan@ailvecalisma.gov.tr e-posta adresinden ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm DOĞAN ile irtibata geçebilirsiniz. 

 

İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerine Yönelik İSG Öğretiminin Geleceği Çalıştayı Gerçekleştirildi 

 
:0,00 
:% 0
:09 Mart 2020
:09:57
:Pazar
:
:
:
:

Portekiz Ulusal Ajansı tarafından fonlanan, toplam beş ülkeden ortakların yürütümünde gerçekleştirilen ve ÇASGEM’in de ortağı olduğu “Güvenli Düşün II-Güvenlik Önemlidir! Projesi kapsamında ilgili sosyal tarafların katılımı ile “İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerine Yönelik İSG Öğretiminin Geleceği Çalıştayı” gerçekleştirildi.

“Güvenli Düşün II-Güvenlik Önemlidir! Projesi’nin ana amacı okullarda öğrencilere sağlık ve güvenlik konularının anlatılışını iyileştirmek ve kullanılan yöntemlere yenilik getirmektir. Öğrencilerin mezun olduktan sonra güvenli koşullarda çalışabilmelerini ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yaşamalarını desteklemeleri amaçlanmaktadır. Projeye ortak olan ülkelerin hiçbirinin ilk ve orta öğretim müfredatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği konuları yer almamaktadır. Ancak güvenlik kültürünü oluşturmak ve desteklemek için bireylerin erken yaşlarda bu konuya ilişkin farkındalığının ve bilgi düzeyinin arttırılması önem taşımaktadır. Ülkemizde de henüz Milli Eğitim müfredatında İSG konusu işlenmemektedir. Ancak 2019 yılında Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ileriki yıllarda İSG konularının müfredata eklenmesi düşünülmektedir. Bu projenin çıktıları da bu entegrasyon sürecine girdi oluşturacaktır.

ÇASGEM proje ortağı olarak dezavantajlı gruplar, özellikle görme engelliler ile iletişim, ayrımcılık karşıtı yaklaşım ve İSG konularında ve bu gruplara yönelik eğitimlerde kullanılacak eğitim modülü ve materyalleri hazırlama desteğinde bulunacaktır. Görme engelli öğrenciler için materyaller Braille alfabesi ile hazırlanacaktır. 

Bu kapsamda sosyal taraflarla İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerine Yönelik İSG Öğretiminin Geleceği Çalıştayı gerçekleştirilerek ilgili sosyal tarafların katılımıyla bir yol haritası ile  ihtiyaçlar belirlenmiş ve riskler saptanmıştır. Çalıştay sonrası hazırlanacak olan modül ise yapılacak ikinci çalıştayla sosyal taraflarla paylaşılacak ve son halini alacaktır. Modül çalışması bittikten sonra ise gönüllü okullarda pilot eğitimler verilerek modül test edilip, ortaklara raporlanacaktır.