II. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Bilişim Vadisi'nde Gerçekleştirildi 

 
:0,00 
:% 0
:16 Nisan 2019
:09:44
:Pazar
:
:
:
:

Kocaeli Sanayi Odası tarafından Bilişim Vadisi’nde, gerçekleştirilen II. Proses Emniyeti Sempozyumu’nda mevzuat değişikliğinin getirdiği yenilikler, endüstri 4.0 ile proses emniyeti ile ilgili uygulamalar ve basınçlı kaplar başlıkları ele alındı. Sempozyuma Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililerin yanı sıra sektörden çok sayıda davetli katıldı. Kurumumuzu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Begüm Doğan’ın katıldığı programda sektörün ihtiyaçları da görüşülmüştür. Bakanlık yetkililerinin proses güvenliği uygulamaları hakkında bilgi verdikleri oturumlarda yeni yönetmeliğin getirdiği değişiklikler hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.  SEVESO III Direktifinin mevzuatımıza uyumlaştırılma sürecinin tüm paydaşlar açısından doğru anlaşılması ve uygulama birlikteliği için bu tür platformlar, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler şüphesiz çok faydalıdır. ÇASGEM olarak Bakanlığımız bünyesinde bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenleyerek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması alanında çalışmalar yürütmekteyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak hazırlanmış olan Seveso eğitimlerimizle bireylerin bilgi ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sektörde karşılaşılan sorulara ve sorunlara ilişkin bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

 

Meslek Liselerinde Güvenlik Kültürü Semineri 

 
:0,00 
:% 0
:16 Nisan 2019
:12:06
:Pazar
:
:
:
:

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 8-9-10 Nisan 2019 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanımız Esra Karaman tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Semineri verilmiştir. 3 ayrı katılımcı gruba yönelik gerçekleştirilen 3’er saatlik seminerlerimize toplam 416 öğrenci 35 öğretmen katılım sağlamıştır.

Seminerde; tüm canlıların güvenlik gereksinimi ve bunun diğer ihtiyaçlar arasındaki önemine vurgu yapılmıştır. “Çalışma”’nın temel vatandaşlık hakkı ve ödevi olduğuna değinilmiş bununla ilgili yapılan yasal düzenlemeler hakkında genel bilgi verilmiştir.

Bugün artık “çalışma” kavramının sadece gelir getiren bir unsur olarak değil; bir toplumun sosyal ve ekonomik olarak ilerlemesi, kişilerin ve ailelerin güçlenmesi için de vazgeçilmez olduğunun; ancak böyle bir ilerlemenin “insana yakışır işler” ile mümkün olacağının altı çizilmiştir. Bir işin insan onuruna yakışır olması için o işin adil ücret; kişiye ve ailesine sosyal koruma sağlayan, kişisel gelişim imkânları ve bireyin kendini ifade etme özgürlüğü sunan ve kadın ve erkeklerin eşit fırsatlardan yararlandıkları işler olması gerektiği irdelenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı insana yakışır iş bakış açısı ile ele alınmıştır.  Ardından insanların çalışırken karşılaşabilecekleri sağlık, güvenlik tehlikeleri ve geçmişten günümüze geliştirilen korunma tedbirleri tartışılmıştır.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sanayimizin önemli bir eksiğinin nitelikli insan gücü olduğu, eğitimli insanın bir ülke için en büyük sermaye olduğu fikrini benimsemiş bir okuldur. Okul, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümleri, endüstri 4.0 teknolojisine uygun eğitim ortamları ve geniş staj ağı ile öğrencilerine teknik ve sosyal anlamda imkânlar sunmaktadır. Seminerde öğrencilere; uygulamalı derslerde ve staj gördükleri işletmelerde sıklıkla karşılaşacakları makineler, tezgâhlar, el aletleri ve otomasyon sistemlerde güvenlik tedbirleri hakkında genel bilgi verilmiş ve güvenlik esasları ile ilgili bilgiye nasıl ulaşacakları hakkında yönlendirmeler yapılmıştır. Endüstri 4.0 çağını yakalamaya çalışan sanayimizde güvenli çalışma ortamları için toplu koruma tedbirlerinin önemi ve etkinliğine; dolayısıyla tasarımda güvenliğin vazgeçilmez olduğuna vurgu yapılmıştır.

Geleceğin tasarımcılarına “güvenlik” bakış açısı kazandırabilmek önemlidir. Her yaşta, her kademede çalışanları güvenli düşünmeye yönlendiren “Güvenlik Kültürü Seminerleri”mizi önemsiyoruz.   

ÇASGEM yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş bir kurum olarak çalışma hayatına değer katmaya devam etmektedir.

 

Bakan SELÇUK’tan ÇASGEM' e Ziyaret 

 
:0,00 
:% 0
:15 Nisan 2019
:13:06
:Pazar
:
:
:
:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK Merkezimize teşrif etti. Ziyaret kapsamında SELÇUK başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ÇASGEM yöneticileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları katılım sağladı.

Toplantıda ÇASGEM tarafından yürütülen projelere ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. IPA II Dönemi Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile kurumun teknik altyapısının güçlendirileceği, kuruma uygulamalı eğitim altyapısı kazandırılacağı ve araştırma kapasitesinin geliştirileceği ifade edildi. Yatırım projelerinden olan ‘Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi’ kapsamında işverenin talep ettiği işgücünün sahip olduğu nitelik ve beceriler arasındaki farklılıkların tespitine yönelik gerçekleştirilen saha araştırma sonuçları paylaşıldı. Merkezimizin uluslararası plandaki tecrübe aktarımı olan ETAP (ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi) kapsamında Sudan ve Özbekistan’da gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Projelerin hedef ve kazanımlarının kalıcı, sürdürülebilir bir mekanizmaya dönüşmesi ve yeni çalışmalara zemin oluşturması hususunun altı çizildi.

Engelli gençlerin iş hayatına katılmasının desteklenmesi için akranların birbirine mentorluk yapmasını öngören  ‘Akran Mentorum Projesi’, görme engelli öğrencileri de kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitim materyalleri tasarımının hedeflendiği ‘Güvenli Düşün-Güvenlik Önemlidir Projesi’ hakkında bilgi verildi. Sendikalarda ‘İş-Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi’ ile sendikalarda yönetim kadrolarında görev yapan kadın temsilcilerin güçlendirilmesi için iş ve aile yaşamının dengelenmesine yönelik eğitim ve koçluk faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakan SELÇUK’a Eğiticilerin Eğitimi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin daha çok kişiye ve kurumlara ulaştırılması için uzaktan eğitim yönteminin kullanıldığı ifade edildi. Yakın zamanda uzaktan eğitim içeriklerinin zenginleştirileceği bildirildi.

ÇASGEM’in Uluslararası Hakemli Çalışma İlişkileri Dergisinin 17. sayısının yayımlandığı, 18. sayısının hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. ÇASGEM’in çalışma hayatına yönelik yaptığı  eğitim ve yayın faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan  SELÇUK, ÇASGEM’in hizmet binasını gezerek ziyaretini sonlandırdı.

 

Akran Mentorum Projesi Çok Uluslu Ortaklar Toplantısı Yapıldı 

 
:0,00 
:% 0
:29 Mart 2019
:14:55
:Pazar
:
:
:
:

Engelli gençlerin sosyal hayata daha aktif katılmasını hedefleyen Akran Mentorum Projesi’nin dördüncü çok uluslu ortaklar toplantısı 26-27.03.2019 tarihlerinde Osmaniye’de gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde, Bulgaristan Z-gura M, Romanya´dan TUIASI ve Türkiye’den Redvet (Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği) ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ÇASGEM’in ortak olduğu proje toplantısı Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, stratejik proje ortaklığının 2017’den bu güne yürüttüğü faaliyetler tartışıldı. Eğitim faaliyetleri ve eğitim değerlendirme bulguları sunuldu. Proje sonuna kadar elde edilmesi gereken proje çıktıları için yol haritası düzenlendi.

Proje kapsamında ile engelli gençlere Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’da mentorluk eğitimleri verilerek akranları ile eşleşmeleri sağlandı. Eşleşen menti ve mentorlar, engelli gençlerin hedefleri üzerinde çalışmaya başladı. Mentorluk sürecinin 3 aşamada değerlendirileceği proje çıktıları ülkeler arası bir karşılaştırma yapmayı da mümkün kılacak. 2019 yılı Ağustos ayında tamamlanacak olan projenin Haziran ayı içinde son çok uluslu ortaklar toplantısı ve kapanış konferansı düzenlenecek.

 

AKRAN MENTORUM PROJESİ İÇİN ÇUBUK SOSYAL HİZMET MERKEZİ’NDEYDİK 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:16:40
:Pazar
:
:
:
:

2017 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan Akran Mentorum Projesi kapsamında mentorluk eğitimleri devam ediyor. Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz mentorluk eğitiminde hem mentor olmak isteyen Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları hem de engelli gençleri bir araya getirdik.

Mentorluk, kişilerin, kişisel, sosyal ve mesleki becerileri, bilgisi ve yetkinlikleri ile ilgili birçok yeni şey öğrenmelerini sağlayan güçlü ve yaygın bir mekanizmadır. Türkçe’ye Yönderlik olarak çevrilen ancak yaygın kullanılan şekli ile mentorluk kavramı; belirli bir süre sonunda bir veya birkaç hedefe ulaşmak için, bir kişinin başka bir kişiye verdiği destek, yardım, savunma veya rehberlik olarak tanımlanabilir.

Akran Mentorum projesinde hedef engelli gençlerin sosyal içermesi için bir araç olarak mentorluğun kullanılması ve aynı sosyal çevredeki kişilerin birbirini desteklemesidir.

Eğitim Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonunda, sosyal hizmet uzmanları ve engelli gençlerin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşti. Her şeyden önce mentorluk ve mentilik denilen ilişki biçimi birbirine karşı sorumluluk içeren ve gönüllülük esasına dayalı karşılıklı bir ilişkidir. Bu bilinç ve farkındalık katılımcılarda sağlandıktan sonra mentorluğun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği, mentorluğun temel ilkeleri, ana sorumlulukları, etkili bir mentorun nasıl olması gerektiği ile mentorluk sürecinde tarafların birbirlerinden beklentileri gibi konular etkin katılım sağlanarak tartışıldı. Sürecin devamlılığı ve verimliliğini sağlayabilmek için sürekli koordinasyon ve iletişimin gerekliliğinin vurgulandığı eğitim sonrasında ise gönüllülük ve uyumluluk esasına göre mentor-menti eşleşmeleri yapıldı.

Bu süreç sonrasında, mentorluk aşamasını başarıyla tamamlayan katılımcılara proje katılım sertifikaları verilecek.

 

 

İZSU Genel Müdürlüğü İSG Profesyonellerine Dönük Uygulamalı Risk Değerlendirmesi Eğitimi 

 
:0,00 
:% 0
:15 Şubat 2019
:14:33
:Pazar
:
:
:
:

İZSU Genel Müdürlüğü İSG Profesyonellerine dönük olarak 4-8 Şubat 2019 tarihleri arasında 40 saat olarak gerçekleştirdiğimiz uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi eğitiminde, hem teorik olarak konu aktarılmıştır hem de saha gözlemi ve pratik uygulamalara yer verilmiştir. Eğitime İZSU alt işverenleri, İz Enerji ve İzbelkom’un da çalışanları katılmıştır.

Eğitimde Risk değerlendirmesi karar matrisleri ve olasılık kavramı örneklerle ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özellikle 3T ve Kinney metotları katılımcılara saha örnekleri ile birlikte aktarılarak öğretilmiştir. Katılımcılar iki gruba ayrılarak, takım çalışması yaptırılmış ve sonuçları sınıfa sunmaları sağlanmıştır. Böylece konu ve metotlar pekiştirilmiştir.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mantığının temel ilkelerinden olan performans saha gözlemi ve işverenin ve İSG Profesyonellerinin izleme ve takip ödevini gerçekleştirmesine büyük destek olan Elmeri performans gözlem metodu uygulamalı ve örnekler üzerinden katılımcılara aktarılmış ve sonunda grubun kalibrasyonu yapılarak, aynı tehlike ve risklere benzer bakış açısı ile bakmaları sağlanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi açısından performansını ve durumunu görmek için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi derecelendirmesi çalışması (İSG-YS Derelendirme) uygulanmış ve katılımcılara işyerlerinde kullanabilmeleri için öğretilmiştir.

İş kazaları ve olay araştırmasının nasıl yapılacağı ve iş kazası yargıya intikal ettiğinde çalışan, işveren ve İSG Proofesyonellerinin zor durumda kalmamaları için kazalar yaşanmadan ne gibi uygulamalar yapmaları ve belgeler düzenlemeleri konusu ayrıntılı olarak işlenmiştir. Son 30 yılın Yargıtay kararları örnekler üzerinden değerlendirilerek analiz edilmiştir.

 

Illionis Ünv. Öğretim Görevlileri ve Amerika Ulaşım Sendikası Yetkilisinden ÇASGEM'e Ziyaret 

 
:0,00 
:% 0
:12 Şubat 2019
:13:35
:Pazar
:
:
:
:

Öz İplik İş Sendikası tarafından yürütülen, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi nin destekleyicisi olduğu “Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” projesinin Eskişehir eğitimini izlemek için ülkemize gelen Illionis Üniversitesi Urbana Chanpaing İşçi ve İstihdam İlişkileri Okulu İşçi Eğitimi Programı Öğretim Üyesleri Doç. Dr. Stephanie Fortado ve Doç. Dr. Emily Twarog, Amerika Ulaşım Sendikası 308. Şubesi Mali Sekreteri Deborah Cosey Lane ÇASGEM’i ziyaret etti. Ziyarete ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz, ÇSG Eğitim Uzmanları C. Güliz Bozdemir, Kübra Öztürk Sever, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uzmanı Fatih Ayan ve Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Pınar Özcan’da katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, ziyaretçilere ÇASGEM hakkında geniş bilgi verildi. ÇASGEM’in kuruluşu ve amacının yanı sıra, yürütülen projeler, eğitimler ve araştırmalar hakkında Amerikalı heyet bilgilendirildi.

Merkez Başkanı Abdurrahim Şenocak heyetle yaptığı görüşmede kadın çalışanların ve sorunlarının her zaman Çasgem tarafından çok önemsendiğini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleşmeden sonra konunun daha da önem arz ettiğini belirtti. Sendikaların kurumumuzun önemli sosyal paydaşları arasında yer aldığını belirten Şenocak, bu tür ortaklıkları çok önemsediklerini, projelere alanında yetişmiş uzmanlar aracılığıyla destek sağlamaktan memnun olduklarını belirtti. Yürütülen bu projenin de öncü bir proje olarak pek çok farklı kurum tarafından da örnek alındığını belirtti. Yürütülen çalışmaların aktarılmasından sonra heyet Amerika’nın çalışma hayatına ve gördükleri farklılıklara değindiler. Özellikle kadın çalışanların liderlik pozisyonlarında yer almada iki ülke arasında çok büyük farklılıklar olmadığını ancak bazı haklarda Türkiye’nin Amerika’dan daha iyi durumda olduğu belirtildi. Kendi ülkelerinde kurumumuza benzer bir kurumun bulunmadığını ve bunun bir eksiklik olduğunun altını çizen akademisyenler, ÇASGEM’in Türk çalışma hayatı için bir avantaj olduğunu vurguladılar.

Karşılıklı işbirliğinin ve yapılabilecek ortak projelerin konuşulmasının ardından hediye takdimine geçildi ve konuklara ÇASGEM’in hizmet binası gezdirilerek program sonlandırıldı.

 

 

Görme Engeli Olan Gençleri de Kapsayan '' Güvenli Düşün 2-Güvenlik Önemlidir! '' Projesi Başladı 

 
:0,00 
:% 0
:08 Şubat 2019
:08:54
:Pazar
:
:
:
:

Erasmus+ Programı kapsamında onaylanan, çok uluslu “Güvenli Düşün-II-Güvenlik Önemlidir! Projesi Portekiz’de gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başladı. Proje açılış toplantısına ortak olarak kurumumuz ile birlikte Portekiz’den Portekiz Çalışma Koşulları Genel Müdürlüğü (ACT), Aveiro Üniversitesi (UAVR), Minho Üniversitesi (UMINHO), İspanya’dan Girona Üniversitesi, Hollanda’dan Delft Teknik Üniversitesi (TUDELFT), Estonya’dan Youth in Science and Business Foundadition (YSBF) katıldı.

Ana amacı orta öğrenimde yer alan öğrencilere ve görme engeli olan gençlere iş sağlığı ve güvenliği konularının öğretilmesine yönelik modül ve araçlar geliştirmek olan proje toplam 3 yıl sürecek.

3 temel çıktı üzerine inşa edilmiş olan proje ile Avrupa Birliği standartlarında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda öğretmenlere yönelik eğitim öğretim kitapçığı hazırlanması, sınıf içinde öğretmenlerin kullanması için araçların geliştirilmesi ve öğrencilerin kullanımı için iş sağlığı güvenliği kitapçığı hazırlanması hedeflenmektedir. Ayrıca tüm bu dokümanlar görme engelli öğretmen ve öğrenciler için braille alfabesi ile de basılacaktır.

Proje çalışmaları sırasında sosyal tarafların katılımının sağlanacağı çalıştay ve toplantılar düzenlenerek, projeye tüm ilgili tarafların katkı vermesi amaçlanıyor. Ayrıca proje kapsamında ülkemizde de pilot eğitimler düzenlenerek, hazırlanmış olan materyallerin etkinliği ölçülecektir.

 

Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi Eğitimi 

 
:0,00 
:% 0
:23 Ocak 2019
:14:48
:Pazar
:
:
:
:

Kadınların ve erkeklerin özellikle iş yerindeki ve aile yaşamındaki rol ve görevlerini dengeleyememesi, diğer bir deyişle iş ve aile yaşamını uyumlaştıramamaları; stres, özgüven eksikliği, verimsizlik, mutsuzluk ve depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Genellikle çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumluluklarının yanı sıra evdeki diğer işlerin de kadınların görevi olarak görülmesi kadınların hayat kalitesini düşürdüğü gibi, hem zihinsel yorgunluk ve sıkıntılara hem de işyerinde verim kaybına neden olmaktadır. Bu yoğunluk ve yorgunluk toplumda kadınların liderlik pozisyonlarına talip olma isteğini de düşürmektedir.

Ayrıca dengenin kurulamaması gelecekte sağlıksız bir toplumun oluşması anlamına gelmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir toplumun devamı için özellikle kadınların iş ve aile yaşamı dengesini oluşturması Bakanlığımız açısından da büyük önem taşımaktadır.

Toplumumuzda görülen bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla yola çıkan projemiz, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilmekte ve Öz İplik-İş Sendikasıyla ortak olarak yürütülmektedir. “Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi” kapsamında eğitim ve koçluk faaliyetleri devam ediyor. Gerçekleştirilen faaliyetlerle kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş hayatı dengesi için uzlaşma politikalarının üretilmesi hedeflenmektedir.

Projenin Eğitimleri 2018 ve 2019 yıllarında Çorlu, Aksaray, Tokat, Düzce ve Bolu illerinde düzenlenmiştir. Programlara İşyeri Temsilcileri, Kadın Komite Üyeleri, Şube Başkanları ve aileleriyle birlikte yaklaşık 500 kişi katılmıştır. Proje çerçevesinde eğitim ve koçluk hizmetleri Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Düzenlenen eğitim ve koçluk görüşmeleriyle katılımcıların iş ve aile hayatlarını daha uyumlu hale getirmelerine yarayacak beceriler elde etmeleri sağlanmaktadır.

Projenin eğitimleri Şubat ayı sonunda tamamlanacaktır. Ayrıca proje bitiminde üyelere ve sosyal taraflara dağıtılmak üzere İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Kitapçığı hazırlanmaktadır.