Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Öğretim Üyelerine Yönelik ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri’ Eğitimi Başlamıştır

01.02.2022

ÇASGEM ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi arasında tecrübe aktarımı amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri’ konulu eğitim başlamıştır. Çevrimiçi platformda üç gün sürecek eğitimin ilk günü Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN tarafından bilim, bilgi, bilimsel bilgi kavramları ile başlamıştır. Bilimsel araştırma sürecinin detaylı olarak anlatıldığı oturumda temel kavramlar, literatür taraması ve veri tabanlarına erişim, problem durumu, araştırma sorusu tanımlama konuları üzerinde duruldu. Son olarak bilimsel araştırmalarda etik ilkelerin gerekliliğinden bahsedildi.

 

Programın ikinci gününde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU tarafından nicel ve nitel araştırma desenleri, veri toplama yöntemleri, veri analizi ve araştırma sonuçlarının raporlaştırılması başlıklarında eğitim verilecektir. Programın üçüncü gününde ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu KOÇAK tarafından istatistik paket programları, nicel veri analizi başlıklarında detaylı olarak incelenecektir.

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilir ve galeri içerisindeki diğer fotoğrafları görebilirsiniz.