BAŞKAN

afis1

 

BAŞKAN
Prof.Dr. Elif GÖKÇEARSLAN

 

1975 yılında Ankara’da doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun oldu. 1998-2002 yılları arasında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak, 2002-2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, ardından 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı, 2012 yılında Doçent, 2018 yılında profesör oldu.

 

2003 yılında “Çocuk Yuvalarında Kışla Bakım Modeli ile Grup Evi Bakım Modelinin Hizmet Kalitesi Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Değerlendirme Araştırması” konulu araştırma ile “Bilim Uzmanı”, 2008 yılında “Kapkaç Suçundan Hüküm Giyenlerin, Sosyo-Demografik Özellikleri, Sosyal Dışlanma Süreçleri, Suç ve Diğer Sapma Davranışlar Açısından İncelenmesi” konulu tez ile “Doktora” derecesi aldı.

 

2012-2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı, 2015-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2020-2022 yılları arasında Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

 

Bugüne kadar yaptığı ve halen devam etmekte olan görevler arasında fakülte yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği, Engelsiz Ankara Üniversitesi Komisyonu Üyeliği, Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Ceza, İnfaz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

 

2007 yılında Leonardo da Vinci projesi kapsamında 4 ay Almanya`da incelemelerde bulunmuş, 2015 yılında Almanya’da Çocuk ve Gençlik Adalet Sistemi İncelemesi, 2016 yılında Erasmus Ders verme Hareketliliği Kapsamında Almanya Berlin Alice Solomon Üniversitesinde Konuk Öğretim Üyesi, 2022-2023 yılları arasında ise TUBİTAK bursu ile Texas Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde çocuk koruma alanında post doktora yapmıştır.

 

Gökçearslan’ın çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi, kitapları ile lisans, yüksek lisans ve doktora danışmanlığı, araştırma projelerinde yürütücülüğü ve diğer görevleri bulunmaktadır. Yönetmiş olduğu lisans üstü tez konuları arasında; “İş kazası sonrası psiko-sosyal destek, çocuklarla adli görüşme, engellilere yönelik toplum temelli uygulamalar, sosyal hizmet alanında çalışanların güçlendirilmesi ve çocuk koruma uygulamaları ve kültürel yetkinlik sayılabilir.

 

Yaşam boyu  öğrenmenin gücüne inanan Gökçearslan, Social Behavioral Research Investigators and Key Personnel,, CITI Certificate, Basic/Refresher Course - Human Subjects Research, Responsible Conduct of Research, Social and Behavioral Responsible Conduct of Research Course 1. CITI Certificate, Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Nitel Araştırma Analizi Eğitimi, Yaratıcı Drama Eğitimi, Oyun Terapisi Eğitimi, Mindfullness MBCT Eğitimi almıştır. Halen Psiko-drama ileri aşama eğitimi almaya devam etmektedir.

 

Mesleki yaşantısında, çalışanların güçlendirilmesi, çocuk koruma, suça sürüklenen çocuklar, engelli bireyler ile ilgili çalışmalar yapmış, UNICEF, WHO, UNFPA gibi BM kuruluşlarında ulusal danışman ve araştırmacı olarak görev almıştır.