Bireysel Eğitim Faaliyetleri Listesi

2021 YILI SEKTÖRLERE GÖRE ÜCRETLİ BİREYSEL EĞİTİM FAALİYETLERİ LİSTESİ
  Sıra No Eğitim Türü Eğitim Programının Adı Gün Saat Hedef Kişi Sayısı TOPLAM
ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL BECERİ EĞİTİMLERİ 1 Bireysel Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 1 Gün 6 Saat 10 400,00 TL
2 Bireysel Sosyal Beceri Özel Konu Başlıkları 1-2 Gün 6-12 Saat 10 550,00 TL
3 Bireysel Temel Seviyede Koçluk Eğitimi 2 Gün 12 Saat 10 800,00 TL
4 Bireysel İleri Seviyede Koçluk Eğitimi 2 Gün 12 Saat 10 800,00 TL
5 Bireysel Bakım Hizmeti Sağlayıcılığının Kişisel Gelişimi 2 gün 12 Saat 10 800,00 TL
6 Bireysel Proje Döngüsü Yönetimi 3 gün 18 Saat 10 900,00 TL
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 Bireysel İSG Özel Konu Başlıkları 1-2 Gün 6-12 Saat 10 550,00 TL
2 Bireysel İnşaatlarda Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi 2 Gün 12 Saat 10 800,00 TL
3 Bireysel Endüstriyel Hijyen Eğitimi 2 Gün 12 Saat 10 800,00 TL
4 Bireysel Kimyasallarla Güvenli Çalışma (Temel Düzey) 2 gün 12 Saat 10 800,00 TL
5 Bireysel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Cihazların Montajı, Tamiri ve Bakımı 2 Gün 12 Saat 10 800,00 TL
6 Bireysel Maden İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlama Eğitimi 2 Gün 12 Saat 10 800,00 TL
7 Bireysel Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım Eğitimi 2 Gün 12 Saat 10 800,00 TL
8 Bireysel Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği 2 gün 12 Saat 10 800,00 TL
9 Bireysel Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması (Hazard and Operability Studies - HAZOP) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 10 900,00 TL
10 Bireysel Hata Modu ve Etki Analizi (Failure Mode and Effects Analysis FMEA) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 10 900,00 TL
11 Bireysel Papyon Analizi Eğitimi 3 Gün 18 Saat 10 900,00 TL
12 Bireysel Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 10 900,00 TL
13 Bireysel Acil Durum Planlama Eğitimi 3 Gün 18 Saat 10 900,00 TL
14 Bireysel Yangın Güvenliği Eğitimi 3 Gün 18 Saat 10 900,00 TL
15 Bireysel Seveso Alanında Özel Konu Başlıkları 3 Gün 18 Saat 10 900,00 TL
16 Bireysel Proses Güvenliğine İlişkin Özel Konu Başlıkları 3 Gün 18 Saat 10 900,00 TL
17 Bireysel Patlamadan Korunma Eğitimi (ATEKS Yönetmelikleri) 3 Gün 18 saat 14 1.300,00 TL
 
PROFESYONELLERE YÖNELİK EĞİTİMLER 1 Bireysel Makinelerde Risk Değerlendirmesi Eğitimi (Temel Düzey) 2 gün 12 Saat 10 1.000,00 TL
2 Bireysel Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyet Sistemleri Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 10 1.300,00 TL
3 Bireysel Profesyonellere Yönelik Saha Uygulamaları Eğitimi  5 Gün 40 Saat 10 1.200,00 TL
4 Bireysel Eğiticilerin Eğitimi 5 Gün 40 Saat 15 1.250,00 TL
5 Bireysel Güvenlik Koçluğu Eğitimi(Safety Coaching)  5 Gün 30 Saat 10 3.000,00 TL
 
SERTİFİKALI EĞİTİMLER 1 Bireysel İlkyardım Güncelleme Eğitimi (Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 2021 yılı  fiyatı geçerli olacaktır.) 1 Gün 8 Saat 10 250,00 TL
2 Bireysel Temel İlkyardım Eğitimi (Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 2021 yılı fiyatı geçerli olacaktır.) 2 Gün 16 Saat 10 300,00 TL
NOT: %18 KDV Hariç Tutarıdır.