ÇASGEM Türkiye’nin “Güvenlik Koçlarını” Yetiştiriyor!

GÜVENLİK KOÇLUĞU EĞİTİM PROGRAMI

Programın Unvanı: Güvenlik Koçluğu Sertifika Programı (ICF-ACSTH)

Genel program vizyonu ve hedefleri

Programın amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan profesyonellerin teorik ve uygulamalı eğitim sürecinden geçerek çalışanlar ve işveren ile etkili iletişim kurarak güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Eğitim sonunda, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yönetim ve koçluk becerilerini geliştirip iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlerde bu becerileri kullanmaları hedeflenmektedir.

Program dili: Türkçe

Programın sunulma biçimi: Yüzyüze ve/veya çevrimiçi .

Amaçlanan katılımcılar: İSG Profesyonelleri ve Profesyonel Koçlar

Programa katılım için karşılanması gereken şartlar: Sertifikalı iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi olmak ya da profesyonel koç olmak

Programa dâhil olan katılımcıların temas saati[1] miktarı: 30 saat

Program Süresi: 30 Saat / 5 Gün8 Saat Practicum/2 Gün Toplam: 38 Saat/6 Gün

Öğrenme hedefleri:

 • Sağlık ve Güvenlik konularında an az 20 dakikalık yapılandırılmış koçluk görüşmeleri yapabilmek.
 • Davranış değişikliğini sağlamak için değişimin doğasını anlamak ve güvenli hareket için kişilerin hangi boyutta sıkıntı yaşadığını gözlemleyerek koçluk yaklaşımı sergilemek.
 • Bireysel dirençleri değerler ile kırarak davranış değişikliği dinamiklerini anlamak.
 • Kişilerin dirençlerinin kök sebeplerini kendilerine fark ettirecek yaklaşım kazandırmak.

Koçluk felsefesi / modeli / yaklaşımı: ÇASGEM olarak benimsediğimiz koçluk yaklaşımı, daha güvenli bir şekilde çalışmak için çalışma yaşamında yer alan bütün aktörlerin davranışlarını sorgulamayı, çözüm üretmede daha etkin rol almayı, güvenlik sistemine katılımlarını teşvik etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine nasıl liderlik edileceğini bilinçli bir şekilde fark etmelerini içerir. Koçluk yaklaşımı ile doğal öğrenme süreci tetiklenecektir. Böylece farkındalıkla birlikte davranış değişikliği gerçekleşmesine ve sorumluluk geliştirmesine katkı sağlanacaktır.

ÇASGEM koçluk modeli temelini ICF Temel Yetkinliklerinden almaktadır. Buna ek olarak ÇASGEM’in iş sağlığı ve güvenliği alanında yarım yüzyılı aşkın süredir sahip olduğu deneyim eklenerek ilave yetkinlikler (ÇASGEM Güvenlik Koçluğu Yetkinlikleri) modele dahil edilmiştir. Böylece ülkemizde benzeri olmayan ÇASGEM Güvenlik Koçluğu modeli oluşturulmuştur.

ÇASGEM Güvenlik Koçluğu Eğitim Programından mezun olan herkes hem ÇASGEM’in koçluk yaklaşımını benimsemiş hem de ICF Temel Yetkinliklerine ile ÇASGEM Güvenlik Koçluğu Yetkinliklerine sahip olmuş olarak mezun olacaklardır.

Güvenlik Koçluğu Eğitim Modülü İçeriği

Koçluk Nedir, Tarihçesi, Uygulama Alanları ve Türkiye`deki Konumu 

Koçluk Ne Değildir? 

Koçluk İlişkisi Koçluk Becerileri, Özellikleri, Yetkinlikleri ve Sorumlulukları 

Çalışanı Anlamak, Değer Odaklı Çalışma,

Koçluk Bakış Açısı ile Risk Algısı

Güçlü Soru Sorma Sanatı ve Risk Algısı için Güçlü Sorular 

ICF Yetkinlikleri 

MYK Koçluk Meslek Belgesi 

AC Etik Kuralları ve Doğru Uygulama 

Güvenlik Koçluğu Teknikleri

Temsil Sistemleri

Etkili ve Harekete Geçiren Geri Bildirim Verme Tekniği 

Taahhüt Alma Becerisi 

Evrensel Dinlemeye Geçiş 

Çok Boyutlu Takdir 

Uyum ile Sürükleme 

Yapılandırılmış Koçluk Seans Tasarımı

Takip Süreci 

Hedef Çalışması ve Plân Oluşturma 

GROW/REGROW Modeli ile Koçluk Süreci 

Değişim Modeli 

Kültürel Değişime Liderlik

İSG Liderliğinde Koçluk Yaklaşımı

Çalışanların Değişim Kapasitesi

Yüksek Performanslı Kültür Oluşturma

İSG’de Takım Koçluğu

İSG Takım Çalışmalarında Güçlü Sorular

 

 

Güvenlik Koçluğu Eğitici Listesi

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Betül Dönmez Oral

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Deniz Boz Eravcı

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Begüm Doğan

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Esra Karaman

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Derya Koçak

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Berna Yazar Arslan

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Seval Eroğlu

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Betül Gürler

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Burak Ayan

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Elif Çelik

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Münevver Güzel Andıç

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Gamze Tepeyurt

Profesyonel Koç/ÇSG. Eğitim Uzmanı Pınar Mürtezaoğlu

 

 

 

 

 

Program Takvimi ve Eğitimin Verileceği Yer

 

 

 

*Güvenlik Koçluğu öncelikle ÇASGEM eğitim salonlarında, kurumsal eğitimlerde ise önceden belirlenen otel vb. eğitim salonlarında gerçekleştirilebilecektir.

 

 

Eğitim Ücretlerine Dair Ödeme Politikaları

 

Eğitim Ücreti:

Kurumsal eğitim (10-12 kişilik grup):

25,000,00 TL + % 18 KDV

 

Son Ödeme Tarihi:

Eğitim tarihinden 5 gün önce ücret yatırılmış olmalıdır.

 

 

Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap No:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi

T.C. Halkbank Pursaklar Şubesi IBAN TR58 0001 2001 5700 0005 1000 01 No’lu hesaba

 

Not: Eğitim ücretini yatırırken eğitime katılacak kişinin Adı-Soyadı ve TC Kimlik No’sunu belirtiniz.

 

İletişim İçin:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1 Pursaklar - ANKARA

Telefon: 0 (312) 527 65 80

Eğitim Bölümü: 0 (312) 527 65 80 / 1494/1463/1489

Fax: 0 (312) 527 51 23

 

 

 

 

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

Genel Bilgiler:

 • Eğitim Merkezimiz, zorunlu hallerde duyurulan eğitim tarihlerinde değişiklik yapabilir veya eğitimi iptal edebilir. Yapılan değişiklikler katılımcılara yazılı (mail) veya sözlü olarak bildirilir.
 • Eğitimler, yeterli katılımcı sayısına ulaşınca kesinlik kazanır.
 • Başvuru yapanlar, eğitimin açılıp-açılamayacağı bilgisini Eğitim Şube Müdürlüğünden teyit etmelidir.
 • Online başvuru yapan katılımcılardan eğitim ücretini yatırmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Programın sonunda katılımcılar, eğitimi tamamladığını gösterir belgeyi almaya hak kazanacaktır. Eğitimi tamamlamayan katılımcılara belge verilmeyecektir.

Vazgeçme ve İade Politikaları

 

Ücret İadesi Yapılabilecek Durumlar

 • Eğitimin, Merkezimiz tarafından iptal edilmesi durumunda adayların ücret iadesi Merkezimiz tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Ücret ödeyen adayların sağlık sorunları, birinci derecede yakınlarının doğumu/ölümü nedeniyle eğitime katılamama durumunda Merkezimize ıslak imzalı dilekçe ile başvurmaları halinde adayların ücret iadesi gerçekleştirilir ya da aynı mali yıl içerisinde aynı eğitim programının bir başka tarihine aktarım yapılabilir.
 • Online başvuru yapıp ücret ödeyen adayların eğitim duyurusunda yer alan “Son Ödeme Tarihi” ne kadar ıslak imzalı dilekçe ile Merkezimize başvuru halinde ücret iadesi gerçekleştirilir.

Ücret İadesi Yapılamayacak Durumlar

 • Ücret İadesi Yapılabilecek Durumlar dışında; eğitim duyurusunda yer alan “Son Ödeme Tarihi”nden sonra adaylara eğitim ücreti iade yapılamaz.
 • Ücret ödemesi yapıp eğitime katılmayan adayların ücret iadesi yapılamaz.
 • Mazeret sebeplerini (sağlık, doğum, ölüm vb.) Merkezimize ıslak imzalı dilekçe ile beyan etmeyen adayların ücret iadeleri yapılamaz.
 

[1] Katılımcı ile doğrudan temas edilen, öğretimde geçirilen gerçek zaman

 

 

 

afis2

DOSYALAR

Dosyaları görüntülemek için soldaki resme, indirmek için ise sağdaki indir butonuna tıklayabilirsiniz.

Başvuru Formu
Eğitim İçeriği