Hizmet Standartlarımız

Sıra No

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Bireysel veya Kurumsal talepler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Eğitim Verilmesi

Eğitim talebini içerir dilekçe, resmi yazı veya başvuru formu (elektronik)

10 gün

2

Bireysel ve Kurumsal Talepler Doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Konularında Eğitim Verilmesi

Eğitim talebini içerir dilekçe, resmi yazı veya başvuru formu (elektronik)

20 gün

3

Kurumsal veya bireysel talepler doğrultusunda, kariyer uzmanlığı, kişisel gelişim ve motivasyon eğitimlerinin verilmesi

Eğitim talebini içerir dilekçe, resmi yazı veya başvuru formu (elektronik)

15 gün

4

Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik konularında Ücretsiz Eğitim Düzenlenmesi

Resmi Yazı (Üst Yazı) veya Dilekçe

20 gün

5

Çevresel Risk Değerlendirme Eğitiminin Verilmesi

Eğitim talebini içerir dilekçe, resmi yazı veya başvuru formu (elektronik)

15 gün

6

İş Güvenliği Uzmanlığı A Sınıfı Temel Eğitiminin Verilmesi

1. Dilekçe

2. İş Güvenliği Uzmanlığı B Sertifikası

3. SGK Hizmet Dökümü

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Diploma (Fotokopisi)

6. Nüfus Kayıt Örneği

7. Dekont

2 ay 12 gün

7

İş Güvenliği Uzmanlığı B Sınıfı Temel Eğitiminin Verilmesi

1. Dilekçe

2. İş Güvenliği Uzmanlığı C Sertifikası

3. SGK Hizmet Dökümü

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Diploma (Fotokopisi)

6. Nüfus Kayıt Örneği

7. Dekont

2 ay 12 gün

8

İş Güvenliği Uzmanlığı C Sınıfı Temel Eğitiminin Verilmesi

1. Dilekçe

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Diploma (Fotokopisi) veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Lisans) veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Ön Lisans)

4. Nüfus Kayıt Örneği

5. Dekont

2 ay 12 gün

9

İş Güvenliği Uzmanlığı A Sınıfı Yenileme Eğitiminin Verilmesi

1. Dilekçe

2. İş Güvenliği Uzmanlığı A Sertifikası

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Diploma (Fotokopisi)

5. Nüfus Kayıt Örneği

6. Dekont

5 gün

10

İş Güvenliği Uzmanlığı B Sınıfı Yenileme Eğitiminin Verilmesi

1. Dilekçe

2. İş Güvenliği Uzmanlığı B Sertifikası

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Diploma (Fotokopisi)

5. Nüfus Kayıt Örneği

6. Dekont

5 gün

11

İş Güvenliği Uzmanlığı C Sınıfı Yenileme Eğitiminin Verilmesi

1. Dilekçe

2. İş Güvenliği Uzmanlığı C Sertifikası

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Diploma (Fotokopisi)

5. Nüfus Kayıt Örneği

6. Dekont

5 gün

12

ÇASGEM bülteninin hazırlanması

-

3 Ay

13

Çalışma İlişkileri Dergisinde yayınlanmak üzere makale başvurularının alınması ve değerlendirilmesi

1. Makale değerlendirme başvuru formu

2. Yazarların makale metinleri çıktısı veya makale cd/dvd si

2 Ay

14

Çalışma İlişkileri Dergisinin hazırlanması ve yayınlanması

-

5 ay

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : ÇASGEM

Adres : Yunus Emre Mah. Kübra Sok. No :1 Pursaklar/ANKARA

Tel : 0312 527 65 80 

Faks : 0312 527 51 23